ERIC - Education Resource Information Center

Litteratur om uddannelsesrelaterede emneområder.

ERIC - Education Resource Information Center

Litteratur om uddannelsesrelaterede emneområder.

Indhold i ERIC

Litteratur om uddannelse fra tidsskrifter som er inkluderet i The Current Index of Journals in Education og Resources in Education Index. De to index er bibliografier, altså fortegnelser over litteraturen, men ikke nødvendigvis med adgang til selve teksterne.

ERIC indeholder mere end 1,400,000 referencer og links til mere end 321,000 fuldtekst dokumenter fra 1966 og frem.


 

Tips fra bibliotekaren 

Mulighed for søgning via iPhone ved at klikke nederst på siden på New EBSCOhost iPhone/iPad touch application og følge vejledningen.

Kig efter ikonet CBS Link, får at se om biblioteket har adgang til tidsskrifter og artikler via andre databaser.

Fakta om ERIC

Omfang > 1,4 mio. referencer
Tidsmæssig dækning 1966-
Leverandør EBSCOhost

 

Sidst opdateret: CBS Library // 02/04/2024