Business Source Alumni Edition

En særlig udgave af databasen Business Source Ultimate til CBS-alumner. Indeholder bl.a. videnskabelige artikler, virksomhedsprofiler, markeds- og brancherapporter, SWOT-analyser og cases.

Business Source Alumni Edition

En særlig udgave af databasen Business Source Ultimate til CBS-alumner. Indeholder bl.a. videnskabelige artikler, virksomhedsprofiler, markeds- og brancherapporter, SWOT-analyser og cases.

Indhold i Business Source Alumni Edition

Indeholder videnskabelige artikler, virksomhedsprofiler, SWOT-analyser, cases og meget mere. Derudover kan du finde tusindvis af branche- og markedsrapporter på lande- og regionsniveau.
Databasen indeholder følgende emneområder inden for business: ledelse, økonomi, finansiering, bankvæsen, forsikring, revision, jura, international business, markedsføring, human resources, produktionsstyring, offentlig administration, computervidenskab m.v.

Antallet af artikler og andre dokumenttyper er begrænset i forhold til Business Source Ultimate, men stadig meget omfangsrigt.

Der er fuldtekst adgang til mere end 1.200 tidsskrifter og magasiner, og til mere end 25.000 andre typer publikationer. Derudover er der adgang til at søge og læse abstracts på mere end 6.000 tidsskrifter og magasiner, og på mere end 41.000 andre typer publikationer.

Tips fra bibliotekaren 

Et eksempel på et højt profileret tidsskrift med fuldtekstadgang: Academy of Management Journal. Her tilbydes der fuldtekstadgang fra 1. marts 1963 og frem.

Hvis du ønsker at læse seneste udgave af Academy of Management Journal (eller et andet tidsskrift):

Skærmbillede fra Business Source Alumni Edition

Under menupunktet ”Company profiles” kan du finde virksomhedsprofiler med SWOT-analyser og oversigter over konkurrenter samt et afsnit med virksomhedshistorie.

EBSCOhost-databaserne findes også som apps til smartphones. Find linket til download af app i bunden af søgesiden.

 

ADGANG TIL DATABASEN

Adgangen er forbeholdt CBS-alumner.

For at få adgang skal du være registreret som CBS-alumne, og have fået tildelt et CBS-alumnelogin (eksempelvis evtr01ae). Dette login skal bruges, når du vil bruge databasen fx hjemmefra. 

Har du glemt dit login eller aldrig fået tildelt et, skal du sende en e-mail med dit fulde navn og fødselsdato til CBS Alumni på alumni@cbs.dk

Facts om Business Source Alumni Edition

Omfang

> 6.000 tidsskrifter og magasiner (heraf > 1.200 med fuldtekstadgang)

> 41.000 andre publikationstyper (heraf > 25.000 med fuldtekstadgang)

Leverandør EBSCOhost

 

Sidst opdateret: CBS Library // 02/04/2024