khtresearch

Dekansekretariatet for Forskning

Katja Høeg
Tingleff
Ph.d. konsulent
Kontor: SBV/22-1.05
Tel:
+4538152839
E-mail:
kht.research@cbs.dk