lbllib

Bibliotek

Liv Bjerge
Laursen
Bibliotekar
Kontor: SOL/A3.13
Tel:
+4538153734
E-mail:
lbl.lib@cbs.dk
Primære arbejdsområder
 • Projektkonsulent
 • Ledelse af udvalgte strategiske projekter
 • Kontaktbibliotekar for LPF og ITM samt tilhørende enheder
 • Kontaktbibliotekar til ph.d. skolerne
 • Administration af kontaktbibliotekarordning og undervisning af ansatte
 • Visitation og kvalitetssikring af indberetninger til forskningsregistrering- og arkivering
 • Supervision og vejledning af studentermedhjælpere til forskningsregistrering
 • Drift, udvikling og kvalitetssikring af referencehåndteringsværktøjet, RefWorks
 • Administration af arkivering i OpenArchive (DSpace)
 • Back-up på forskningsregistrering i CBS Research Portal (PURE)
 • Brugerundervisning
   
Tillidshverv
 • TR-suppleant (BF)
Andre aktiviteter
 • NEFUS, Netværk for Forskningsunderstøttende Services under Danmarks Forskningsbiblioteksforening.
 • Projektledernetværk, CBS