Platformmedlem Niels Thyge Thygesen i Center for Offentlig Innovations innovationspanel

Nyheder

Platformmedlem og associate professor Niels Thyge Thygesen er blandt medlemmerne I Center for Offentlig Innovations innovationspanel. Parterne bag centeret udpegede ved dets åbning et innovationspanel af forskere og centrale praktikere. Panelets medlemmer har til opgave, hver for sig, i undergrupper og samlet, at bidrage til Center for Offentlig Innovations arbejde og opgaver, hvor det er relevant. Samtidig fungerer panelet som generel og overordnet inspirations- og sparringspartner.

 
15/05/2014

Platformmedlem Niels Thyge Thygesen i Center for Offentlig Innovations innovationspanel

’Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere.’

Således lyder målsætningen for Center for Offentlig Innovation (COI), der i dag har udgivet deres nye handlingsplan. 

Platformmedlem og associate professor Niels Thyge Thygesen er blandt medlemmerne i centerets innovationspanel. Parterne bag COI udpegede ved dets åbning et innovationspanel af forskere og centrale praktikere. Panelets medlemmer har til opgave, hver for sig, i undergrupper og samlet, at bidrage til COIs arbejde og opgaver, hvor det er relevant. Samtidig fungerer panelet som generel og overordnet inspirations- og sparringspartner.

Niels Thyge fortæller om hans motivation for at deltage i panelet:

”Min motivation, da jeg sagde ja til innovationspanelet, var, at præge den offentlige ledelsesdebat henimod et konstruktivt ledelsesalternativ til kontrol (høje transaktionsomkostninger) og som kan frigøre ressourcer (social kapital) og skabe innovation (nye læsninger). Innovation er godt, ja, men tillid er præmissen. Det fremgår også af handlingsplanen. Derfor refererer Margrethe Vestager også til min definition af tillid, når hun tager ud og optræder på konferencer: En besluttet risiko mod forventet mergevinst. I det store billede drejer det sig om at finde et ledelsesalternativ, der kan modsvare den udfordring, som den offentlige sektor står overfor, nemlig at skabe 'mere for mindre' fordi der inden for de næste 10 år bliver for få midler til at finansiere den danske velfærdsmodel.’

Flere steder i det offentlige inddrages og arbejdes der med tillid i en stadig højere grad. Tillid fremskrives i denne sammenhæng som et helt essentielt forhold i ønsket om og mulighedsrummet for at innovere i det offentlige. På en kick-off konference for topledere i forbindelse med de nye erhvervsuddannelser blev der snakket om tillid som benhård ledelse!  Thygesen var blandt konferencens keynotes og fortæller i denne sammenhæng i en video på undervisningsministeriets hjemmeside om tillid som ledelsesdisciplin.

 

 

I den lancerede handlingsplan fremfører COI 10 hovedaktiviteter, der skal skubbe gang i den offentlige innovation. Opremset er disse:

Kortlægning af innovationslandskabet
Idéstorm
’Flink Det Offentlige’
Innovationsbarometer
Innovative medarbejdere og ledere
Politikernes vigtige rolle
Opfølgning på resultater
Hvordan spredes offentlig innovation
Innovationspraktik
Innovationswiki

Læs meget mere her.

Sidst opdateret: Public-Private Platform // 17/12/2017