Om CBS

Legal

Legal varetager juridisk rådgivning og sagsbehandling på tværs af CBS.

Kontakt

AFDELINGSLEDER ADRESSE KONTAKT

Head of Legal
Mette Kuhlen Gullach
Tlf.: +45 3815 2115
Email: mkg.legal@cbs.dk

 

 

Email: legal@cbs.dk
 

Office hours for enquiries in person:
Monday to Friday from 9 am to 3 pm (please note that on Wednesdays we are closed for enquiries regarding exam complaints).

Legal varetager bl.a. følgende opgaver:

 • Juridisk sagsbehandling/-forberedelse for rektor, dekaner, universitetsdirektør.
 • Rådgivning omkring immaterialrettigheder, herunder særligt ophavsret.
 • Kvalitetssikring af kontrakter, herunder forskningskontrakter, samarbejdskontrakter generelt, udvekslingsaftaler, fortrolighedsaftaler (NDA’er), ph.d. aftaler, kandidatafhandlingskontrakter og MoU mv.
 • Rådgivning af institutter og andre enheder i forbindelse med indgåelse af aftaler.
 • Rådgivning af beslutningstagere og enheder i forhold til generelle juridiske problemstillinger.
 • Varetagelse af aktindsigtssager.
 • Behandling af eksamensklager.
 • Behandling af sager om overtrædelse af ordensreglerne.
 • Bistand for ankenævn.
 • Godkendelse af studieordninger.
 • Specialviden indenfor studieområdet.
 • Opsamling, forankring og formidling af viden.
 • Udvikling af strategier, regler og retningslinjer samt udarbejdelse af vejledninger og procedurer i forbindelse med juridiske/administrative opgaver.
Sidst opdateret: Communications // 07/04/2017

Kontact

Email: legal@cbs.dk

Head of Legal
Mette Kuhlen Gullach
Tlf.: +45 3815 2115
Email: mkg.legal@cbs.dk

Office hours for enquiries in person:
Monday to Friday from 9 am to 3 pm (please note that on Wednesdays we are closed for enquiries regarding exam complaints).