Om biblioteket

CBS Bibliotek er universitetsbibliotek for CBS, åbent for alle - alle ugens dage.

CBS Bibliotek summer af liv, engagement og ambitiøse studerende.
Det mærker de knap 1 mio. brugere, som hvert år besøger biblioteket for at fordybe sig i studierne, låne bøger og finde informationer.

"Vi engagerer os i at gøre CBS til et attraktivt universitet. CBS Bibliotek vil være det naturlige valg, når du har brug for en kompetent og resultatorienteret samarbejdspartner, information af høj kvalitet og faglig fordybelse" - René Steffensen, Biblioteks- og Campusdirektør.

Skræddersyet information

Vi tilbyder et stort antal ressourcer af høj kvalitet og arbejder hver dag med at gøre det nemt for dig at finde det du skal bruge. Vi tror på, at vores tilbud opfylder dine behov for viden og information.

Læring og informationskompetence

At finde relevante informationer er en uundværlig kompetence. I samarbejde med studier og institutter udvikler vi informationskompetente CBS-studerende og CBS-forskere. Og vi er parate når du har brug for hjælp og vejledning.

Aktiv i synliggørelse af CBS

Vi indsamler og formidler CBS forskning, så du får overblik, når du har brug for en ekspert fra CBS, de nyeste forskningsresultater og indblik i CBS's aktiviteter.

 

Læs strategien for CBS Bibliotek

Vision

CBS Bibliotek skal til hver en tid arbejde for at skabe mest mulig værdi for vores primære brugere, dvs. CBS’ studerende, undervisere og forskere.
Vi skaber værdi ved at sikre brugerne nem adgang til information og stille relevante biblioteksservices til rådighed, så brugerne kan gennemføre deres uddannelse, undervisning og forskning.

Mission

CBS Biblioteks kerneopgave er at stille information og viden til rådighed på en struktureret og overskuelig måde.
Vi er en integreret del af CBS og varetager informations-, lærings- og formidlingsopgaver for CBS’ studerende, forskere og undervisere.
Vi er desuden et offentligt bibliotek og stiller information, services og studiefaciliteter til rådighed for andre end CBS.

Fokus

CBS Bibliotek udfører alle opgaver med størst mulig kvalitet. Vi sikrer kvaliteten ved løbende at evaluere og udvikle vores kompetencer, processer og services.
Vi skaber størst mulig værdi for brugerne. Vi understøtter værdiskabelsen ved at arbejde vedvarende for at effektivisere processer og udnytte vores ressourcer optimalt.
Vi arbejder innovativt. Vi udvikler og aftester risikovilligt nye produkter og services for derigennem at understøtte CBS’ strategi med det bedste og mest moderne universitetsbibliotek.

Vækst

CBS Bibliotek skal udvikle og forbedre brugernes adgang til lokale, nationale og globale e-arkiver og -ressourcer.
Vi skal løfte informationskompetencen på CBS ved at vejlede og undervise studerende, undervisere og forskere i at navigere i en videntæt verden.
Vi skal øge kendskabet til CBS’ forskning ved at registrere, analysere og formidle den publicerede forskning.
 
Strategien er skrevet i 2012.
Spørgsmål: Biblioteks- og Campusdirektør René Steffensen.

 

 

Sidst opdateret: CBS Library // 27/07/2016

EAN & CVR

Alle fakturaer til CBS Bibliotek skal sendes elektronisk.

EAN-nr. 5798000417687 (bøger, tidsskrifter, artikler)
EAN-nr. 5798000417694 (alt andet)
CVR-nr. /Se-nr./ VAT no.: 19 59 69 15