Om biblioteket

CBS Bibliotek er universitetsbibliotek for CBS, åbent for alle - alle ugens dage.

CBS Bibliotek Solbjerg Plads

CBS Bibliotek summer af liv, engagement og ambitiøse studerende.
Det mærker de knap 1 mio. brugere, som hvert år besøger biblioteket for at fordybe sig i studierne, låne bøger og finde informationer.

"Vi engagerer os i at gøre CBS til et attraktivt universitet. CBS Bibliotek vil være det naturlige valg, når du har brug for en kompetent og resultatorienteret samarbejdspartner, information af høj kvalitet og faglig fordybelse" - René Steffensen, Biblioteks- og Campusdirektør.

CBS Biblioteks strategi 2017-

Vision

 • CBS Bibliotek skaber mest mulig værdi for CBS’ studerende, undervisere og forskere.
 • CBS Bibliotek understøtter uddannelse, forskning og formidling på den bedst mulige måde.
 • CBS Bibliotek bidrager med leverancer til samfund og erhvervsliv – både direkte og indirekte.

Mission

 • CBS Biblioteks kerneopgave er at stille information, viden og services til rådighed på en struktureret og overskuelig måde.
 • Vi er en integreret del af CBS og varetager informations-, lærings- og formidlingsopgaver for CBS’ studerende, forskere og undervisere.
 • Vi er desuden et offentligt bibliotek og stiller information, services og studiefaciliteter til rådighed for andre end CBS.

Fokus

 • CBS Bibliotek udfører alle opgaver med størst mulig kvalitet. Vi sikrer kvaliteten ved at fokusere på at udvikle vores kultur, præstationer og samspil.
 • Vi skaber størst mulig værdi for interessenter og brugere.
 • Vi understøtter værdiskabelsen ved at arbejde vedvarende for at effektivisere processer, udnytte vores ressourcer optimalt og evaluere vores services.

Indsatser og vækst

Fortsatte indsatser (2012-)

I. CBS Bibliotek skal udvikle og forbedre brugernes adgang til lokale, nationale og globale e-arkiver og -ressourcer.

II. Vi skal løfte informationskompetencen på CBS ved at vejlede og undervise studerende, undervisere og forskere i at navigere i en videntung verden.

III. Vi skal øge kendskabet til CBS’ forskning ved at registrere, analysere og formidle den publicerede forskning.

Nye indsatsområder (2017-)

IV. CBS Bibliotek skal understøtte CBS’ strategiske fokus på entreprenørskab og innovation, udvikling af uddannelsesporteføljen og samarbejde med erhvervsliv/samfund.

V.  Vi skal fastholde biblioteksrummet og bruge det som innovativt omdrejningspunkt for udvikling af bibliotekets leverancer og fortsatte relevans.

Ambition
CBS Bibliotek har ambition om at flytte virksomheden væsentligt på de 3 følgende punkter:

VI. Struktur med smartere processer

 • Organiseringen skal være effektiv
 • Opgaver skal løses med kvalitet
 • Ledelses- og gensidig kommunikation skal være god, tydelig og relevant
 • Arbejds- og beslutningsprocesser skal være smidige og effektive

VII. Medarbejdere skal kunne præstere

 • Medarbejderne skal have de rette kompetencer
 • Medarbejderne skal have mest muligt ansvar
 • Medarbejdere skal være tilfredse

VIII.  Samspil med en forandret omverden

 • Biblioteket skal levere øget værdi for andre
 • Biblioteket skal forstå vores brugere, partnere og interessenter
 • Biblioteket skal udvikle relevante samarbejder og sikre udbytte herfra
 • Biblioteket skal være åbent for forandring og sikre et udviklingspotentiale


Strategien er skrevet i 2017.
Spørgsmål: Biblioteks- og Campusdirektør René Steffensen.

Sidst opdateret: CBS Library // 02/05/2017

EAN & CVR

Alle fakturaer til CBS Bibliotek skal sendes elektronisk.

EAN-nr. 5798000417687 (bøger, tidsskrifter, artikler)
EAN-nr. 5798000417694 (alt andet)
CVR-nr. /Se-nr./ VAT no.: 19 59 69 15