Se hvordan vi bygger bro

CBS Business er sat i verden for at realisere CBS’ strategiske indsats for at sikre relevans og nytteværdi for og indgå i forpligtende samarbejder med erhvervslivet og samfundet. Vi bygger og vedligeholder værdiskabende broer mellem CBS og de private, offentlige og plurale sektorer, hvor det er muligt, og hvor det er til gavn for begge parter.

 

CBS Business Panel

CBS Business Panel er et nystartet rådgivningspanel bestående af erhvervsfolk fra en bred vifte af industrier og funktioner, der har til formål at styrke relationerne mellem CBS og det danske erhvervsliv yderligere. Panelet skal støtte CBS Business i bestræbelserne på at facilitere CBS’ videndeling og samarbejde med erhvervslivet og samfundet som helhed.

Læs mere om CBS Business Panel her

CBS Roundtable

CBS Roundtable er et initiativ designet til at facilitere vidensdeling og samtidig udvikle og styrke forholdet mellem CBS og strategisk vigtige stakeholders fra erhvervslivet. To gange om året er CBS Business vært for et eksklusivt arrangement, hvor der hver gang vælges og fokuseres på et diskussionsemne inden for CBS’ forskningsfelter, der har aktuel relevans for virksomheder.

Læs mere om CBS Roundtable her

CBS Business Connect

CBS Business Connect er endnu et initiativ rettet mod at facilitere vidensdeling og samtidig udvikle og styrke forholdet mellem CBS og strategisk vigtige stakeholders fra erhvervslivet. Det årlige event er designet til at tiltrække op til 500 deltagere med særlig vægt på erhvervsaktive eksterne undervisere, censorer og advisory board medlemmer samt alumner. Forskere fra CBS bestemmer den akademiske dagsorden, men deltagende virksomheder kan blive inviteret som medskabere.

Læs mere om CBS Business Connect her

CBS Career Fair

To gange om året arrangerer CBS store karrieremesser, hvor virksomheder møder og netværker med CBS-studerende og nyuddannede om karrieremuligheder. På CBS Career Fair kommer der sædvanligvis omkring 2.500 CBS-studerende igennem messeområdet på campus, hvilket giver rig mulighed for at networke med de studerende, knytte kontakt til virksomhedens fremtidige vigtigste ressource og måske endda sætte en ledig stilling.

Læs mere om CBS Career Fair her

Karriereevents og -ydelser

Vi faciliterer inspirerende og relevante virksomhedsarrangementer, kompetenceudviklende karriereseminarer og -workshops samt mentorprogrammer for at klæde de studerende bedst muligt på til det stadig mere konkurrenceprægede jobmarked, der venter efter studierne. Alle studerende tilbydes den fulde palet af karriereydelser, og nyuddannede kandidater kan benytte sig af vores professionelle karriererådgivning og komme til de karriererelaterede arrangementer i op til tre måneder efter endt uddannelse.

Læs mere om vores karriereevents og -ydelser her

CBS CareerGate – vores REKRUTTERINGS- og projekt-PORTAL

CBS CareerGate er genvejen til CBS’ talenter, hvor man kan finde højtkvalificerede studerende og nyuddannede kandidater til at matche ledige stillinger, studenterjobs og ’internships’. Desuden er det her, man kan slå konkrete case-projekter eller specialesamarbejder op og finde CBS-studerende, der kan løse konkrete erhvervsrelevante problemstillinger.

Læs mere om CBS CareerGate her

Sidst opdateret: CBS Business // 11/11/2019