Stort projekt skal løfte danske virksomheders web-salg til udlandet

Nyheder

Kun få danske virksomheder anvender online markedspladser, som Amazon og Alibaba til at sælge deres produkter, viser tal fra Eurostat. Det skal et nyt forskningsprojekt lave om på. Industriens Fond har bevilliget 8,8 mio. kr. til projektet, som er et samarbejde mellem DI Handel og CBS.

 
07/03/2018

Danske virksomheder skal blive bedre til at skabe eksport via digitale kanaler, herunder online markedspladser. De digitale markedspladser svarer til virtuelle indkøbscentre, som giver købere og sælgere et digitalt mødested med adgang 24/7. 

Ifølge Danmarks Statistik kommer blot 2 pct. af danske virksomheders samlede omsætning fra web-salg til udlandet. Forklaringen bag de tal er, at kun 1/3 af danske virksomheder med digitalt salg sælger til udlandet. Det placerer Danmark på en 26. plads i Europa, blandt andet overgået af Grækenland og Kroatien, viser tal fra EU’s statistikkontor, Eurostat.

Se tal fra Danmarks Statistik (ITAV6: "Web-salg fra udland (andel af omsætning))

Se tal fra Eurostat

Med det nye forskningsprojekt ”E-eksport via online markedspladser” er ambitionen blandt andet at etablere en platform, der vil lette virksomhedernes IT-integration ved salg på eksempelvis Amazon og Ebay.

”I projektet tager vi fat i de primære udfordringer som dansk erhvervsliv oplever i forbindelse med salg via globale markedspladser. Vi vil bygge en platform og samle relevant viden, så danske virksomheder lettere kan udnytte fordelene ved en global markedsplads”, siger professor ved Institut for Digitalisering, CBS, Jan Damsgaard.

Parallelt med platformen udvikles også en række publikationer, guides og skabeloner, som virksomhederne kan anvende til at vurdere markedspladsernes forretningsmæssige potentiale og muligheder.

Danske virksomheder skal kunne navigere i ny salgskanal
Industriens Fond ser et stort potentiale i de online markedspladser.
”Online markedspladser fylder meget i det digitale landskab og kan fungere som en genvej til eksportmarkederne. Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder – små såvel som store – formår at navigere i denne salgskanal”, siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond.

En mulighed med flere udfordringer
Udfordringen hos mange danske virksomheder er, at de ikke har den fornødne viden om, hvordan markedspladserne fungerer i praksis. Det har Jesper Christensen, CFO hos grossistvirksomheden Dacapo Stainless A/S, erfaret:

”Der kan være et potentiale i at sælge via online markedspladser, da de har både kunder og opsætning, som kan være interessant for os. Vi har bare svært ved at vurdere det eksakte potentiale, da vores viden om markedspladserne er begrænset. Vi mangler simpelthen konkret viden og redskaber til at kunne udarbejde en business case, så kanalen vurderes på lige fod med andre salgskanaler. Derudover har vi forsøgt at oprette os hos Amazon, men har måtte opgive, fordi det IT-mæssigt har været for kompliceret”, siger Jesper Christensen.

Barriererne skal nedbrydes
Med det nye projektsamarbejde mellem CBS, Dansk Industri og Industriens Fond bliver danske virksomheder udstyret med viden og kompetencer til at træffe kvalificerede beslutninger om, hvorvidt de ønsker at drive salg via online markedspladser eller ej. Virksomhederne får tilvejebragt værktøjer og arbejdsmetoder, så de, der aktivt vælger denne salgskanal, lettere kan etablere sig på online markedspladser.

”Vi skal have fjernet barriererne for at danske virksomheder kan bruge online markedspladser. Her spiller kvalificeret viden en afgørende rolle, så virksomhederne kan træffe en forretningsmæssig rigtig beslutning. Online markedspladser er en konkurrent men kan også være et potentiale for dansk erhvervsliv. Derfor er det kærkomment, at Industriens Fond går ind i det her projekt,” siger Annette Falberg, branchedirektør i DI Handel.

Industriens Fond har gennem temaindkaldelsen ”Nye digitale forretningsmodeller” bevilliget 8,8 mio. til et projektet.

Læs artikel om bevillingen på Finans.dk

For mere information kontakt:
Professor ved CBS Jan Damsgaard
Journalist ved CBS Matilde Hørmand-Pallesenindustriens Fond       cbs logo      dansk industri

Sidst opdateret: Communications // 15/08/2018