CBS-professor skal fremtidssikre Danmarks havne

Ca. 3/4 af Danmarks udenrigshandel går gennem danske havne. Professor Peter Maskell er ny formand for et ekspertudvalg, der skal analysere fundamentet for erhvervslivet i havnene. Få her et indblik i de dilemmaer, der gemmer sig ude i havnene.

 
24/05/2017

Papirøen

Street food-marked på Papirøen i Københavns Havn. Foto: Maja Tini Jensen.
Forsidebillede: By & Havn / Ole Malling

Kyssebænke, kærestemoler, havnebade og vandpolo har de senere år åbnet byen mod havnen. Kajakudlejning og hyper-attraktive boligområder føjer sig til rekreative hotspots, som Dokk1 i Århus Havn eller Papirøen i København.

Men havne er også virksomheder, der knytter forbindelsen mellem skib og land. Netop den erhvervsmæssige del af havnesektoren kommer professor ved Copenhagen Business School (CBS) Peter Maskell til at beskæftige sig meget med i den kommende tid.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen overvejer at revidere Havneloven og har peget på Peter Maskell som formand for et nyt ekspertudvalg. Det skal kortlægge havnenes fremtidige udfordringer, lyder det i pressemeddelelsen fra ministeren.

For de uindviede giver Peter Marskell her et indblik i de dilemmaer, der gemmer sig ude blandt containere, måger og krydstogskibe i de danske havne.

Hvad betyder havne for Danmark?
”Som alle virksomheder er ikke to havne ens. Nogle tager imod krydstogtskibe eller færger, mens andre modtager fiskekuttere, tankskibe eller containere. Men tilsammen er de supervigtige for fædrelandet: Ca. 3/4 af al vor udenrigshandel går gennem danske havne. Uden havne ville vejnettet være proppet med store lastbiler”.

Hvad bliver din rolle i ekspertudvalget?
”Vi har fået til opgave ikke bare at ryste et tæppe, men at væve et nyt. Og gøre det ud fra nogle holdbare, gode økonomiske  principper, som har indtænkt retslige hensyn og taget hensyn til den lokale erhvervsmæssige virkelighed. Det er uendeligt sjovt at været et sted, hvor man kan skære gordiske knuder over. Der er så mange interesser og konflikter på spil”.

Se listen over udvalgets andre medlemmer

Udvalgets arbejde kommer til at vedrøre alle landets erhvervshavne. Det gælder alt fra Århus, Esbjerg og Københavns Nordhavn til Randers og Lemvig Havn. Hvorfor er der behov for et ekspertudvalg?
”Danmarks havne har gennemgået en stor transformation de senere år, og det øger behovet for at opdatere vidensgrundlaget om havnene. Det drejer sig bl.a. om effekten af stadigt større skibe, om specialisering, investeringer, arbejdsdeling og konkurrence. Det er en verden fuld af stærke følelser og modsatrettede hensyn”.
    
Hvilke stærke følelser og modsatrettede hensyn er i spil?
”De større travle havne vil for eksempel gerne samle havnetrafik, så man bedre kan udnytte stordriftsfordele. De taler om en overkapacitet i havnesektoren i forhold til den godsmængde, der er. Ligesom man har ment, at der er for mange postkasser eller for mange stop på togstrækninger i forhold til, hvor mange breve der sendes, eller passagerer der står af. Dem, der ejer de mindre havne, mener det er lodret forkert, fordi havne indtager så forskellige roller. I udvalget skal vi bl.a. undersøge, hvad der er op og ned”.

Danmark har 41 kommunale havne. Hvad kan det betyde for kommuner, hvis en eller flere af de mindste havne på sigt lukkes for det maritime erhvervsliv?
”For rigtigt mange kommuner er deres havne erhvervsknudepunkter. Havnen er et kort de spiller, når de skal tiltrække nye virksomheder og skabe jobs. Mange havne har enorm stor betydning for den samlede beskæftigelse i deres opland. Til et job i havnen hører op til 200 job i baglandet, hvilket er et absurd højt tal. Kommuner, der på den måde er afhængige af erhvervsklynger omkring havnen, er derfor meget lidt begejstrede for konsolideringstanker. De ser dem som en udviklingstrussel, der vil underminere grundlaget for vækst i ’vandkantsdanmark’”.

Få overblik over Danmarks erhvervshavne

Ekspertudvalget beskæftiger sig alene med de erhvervsmæssige forhold i havnene. Men kan en eventuel revidering af Havneloven på sigt få betydning for havnenes fritidspublikum?
”Hvis en eventuel lovændring leder til færre egentlige erhvervshavne, skaber det et hav af nye muligheder for de erhverv, der taler for flere kajakker, havnebade og kyssebænke. I dag er det svært at bo helt tæt på en erhvervshavn, fordi den larmer, der er sikkerhedshensyn at tage og nogle gange sviner de. Hvis de hensyn forsvinder, skabes nye forbindelser mellem by og vand med mulighed for spændende nybyggeri og fritidsaktiviteter. Det er derfor særligt ejendomsinvestorer, folk fra det rekreative område og turismeområdet, der er lune på den retning”.

Peter Maskell er ansat ved Department of Innovation and Organizational Economics og har mange års erfaring med det maritime erhvervsliv som bestyrelsesformand i Copenhagen Malmø Port (CBP) og i brancheorganisationen Danske Havne. Ud over Maskell er CBS også repræsenteret i udvalget ved professor Carsten Greve.  

For mere information kontakt:
Professor Peter Maskell

Eller journalist Matilde Hørmand-Pallesen

Om ekpertsudvalget

  • Inden udgangen af 2017 skal ekspertudvalget fremlægge sine analyser og anbefalinger.
  • Rådet for Danske Erhvervshavne vil repræsentere branchen og være følgegruppe for ekspertudvalgets arbejde.
  • Ekspertudvalget skal bl.a. se på, om den nuværende havnelov regulerer de offentligt ejede havnes struktur, aktivitet og organisationsform på en måde, der sikrer klarhed forvaltnings- og konkurrenceretligt.

Kilde: pressemeddelelsen fra transport-, bygnings- og boligministeren

Om CBS’ maritime initiativer
CBS Martime-platform samler forskning i det maritime erhverv på tværs af CBS’ forskningsmiljøer.
Læs mere CBS Maritime

Læs om forskningsprojekter

Læs om uddannelser

CBS Shipping Student Network

Sidst opdateret: Communications // 08/10/2019