Speciale- og Projektsamarbejder

Har du og din virksomhed brug for kvalificeret input til jeres strategiske valg, kampagner, forretningsmodeller, ’supply chain’ eller noget helt femte? På CBS CareerGate – vores officielle projekt- og jobplatform for studerende og nyuddannede fra Copenhagen Business School – kan alle virksomheder nu let og gratis oprette speciale- og projektsamarbejder målrettet CBS’ studerende, der ønsker at løse erhvervsrelevante problemstillinger.

Find studerende til specialesamarbejder eller andre projektopgaver

CBS’ studerende afslutter deres kandidateksamen med et speciale, hvor de ofte skriver om og i en virksomhed – stor eller lille, global eller lokal. Her kan de bruge og afprøve deres teoretiske kunnen og viden – også til fordel for virksomheden.

Det er nu blevet muligt – let og ganske gratis – at oprette opslag med forslag til konkrete problemstillinger eller til en eller flere CBS-studerendes kandidatspeciale.

I kan desuden, som en unik mulighed for at skabe kontakt til og afdække talenter blandt de studerende undervejs på deres studie, oprette projekter og andre konsulentopgaver i alle størrelser målrettet de studerende.

Forslag til specialesamarbejder og andre projekter kan målrettes lige netop de kandidater, der matcher jeres behov.


Særligt ved specialesamarbejder

Et projektorienteret specialesamarbejde i forbindelse med en konkret problemstilling skaber stor værdi for både den studerende på den ene side og en virksomhed på anden side.

I et projektorienteret specialesamarbejder skal den studerende afprøve og udvikle sine akademiske kompetencer ved at sætte dem i spil for at løse konkrete opgaver og problemstillinger.

Den studerende skal have en supervisor fra den aktuelle arbejdsplads og en vejleder (underviser) fra universitet, der tager sig af vejledning af eksamensopgaven. Den studerende afslutter forløbet med en prøve (eksamensrapport), som bedømmes af universitetet.

Danske Universiteter har lavet en vejledende pjece om projektorienterede forløb, som det er muligt at læse her.

Slå et projekt op på CBS CareerGate

Sidst opdateret: CBS Business // 11/07/2019