Kom i kontakt med studerende

Hen over året står vi for en bred vifte af events og andre aktiviteter, hvor virksomheder møder vores studerende. Formålet er på én gang at styrke de studerendes karriereparathed og at understøtte virksomhedernes ønske om at komme i kontakt med fremtidige medarbejdere.

 

kom i kontakt med studerende

 

REKRUTTER STUDERENDE TIL JOB OG INTERNSHIP

CBS’ egen jobportal, CareerGate, er en genvej til CBS’ talenter med mere end 20.000 brugere. Her kan virksomheder matche deres ledige stillinger, virksomhedscases og -projekter samt idéer til specialesamarbejder med højt kvalificerede studerende og nyuddannede kandidater.

Mere om rekruttering CBS CareerGate

SPECIALE- OG PROJEKTSAMARBEJDER

Find studerende til specialesamarbejder eller andre projektopgaver. På CBS CareerGate kan virksomheder slå forslag til konkrete problemstillinger til kandidatspecialer op eller oprette projekter og andre konsulentopgaver i alle størrelser, som kan håndteres af CBS-studerende.

Mere om projekter på CBS CareerGate

DELTAG I CAREER FAIR

To gange om året byder vi velkommen til virksomheder fra et bredt spænd af industrier, når vi afholder Career Fair på Solbjerg Plads’ campus. Her møder virksomheder mere end 2.500 motiverede CBS-studerende, der søger inspiration og vil tale karrieremuligheder.

Mere om Career Fair

EMPLOYER BRANDING

Vi tilbyder en række forskellige pakker og ydelser til virksomheder og organisationer, der ønsker at promovere sig på CBS og styrke vores studerendes kendskab til dem.

Mere om employer branding

KARRIEREEVENTS OG -YDELSER

Vi tilbyder professionel karriererådgivning til CBS’ studerende og hjælper dem på rette vej mod beskæftigelse. Desuden faciliterer vi virksomhedsarrangementer, karriereseminarer og -workshops, mentorprogrammer samt kompetenceudviklende aktiviteter.

Mere om vores karriereevents og -ydelser

BLIV MENTOR

Som alumne fra CBS har du mulighed for at søge om at blive mentor på CBS i CBS Mentoring Programme. Bliv en del af Nordeuropas største universitets mentorordning, og vær med til at hjælpe den næste generation til at blive klar på et arbejdsmarked, efter Covid-19, samtidig med at du selv udvikler dig med opgaven.

Du kan deltage i mentorordningen, lige gyldigt hvor du er bosat i verden, da du kan afholde dine mentorsessions online.

Læs mere om CBS Mentoring Programme og søg om at blive mentor

BLIV INVOLVERET I VORES UDDANNELSER

At involvere sig i relevante uddannelser og få et nært kendskab til, hvad der undervises i, er en solid investering i både branding og fremtidig rekruttering. En af de mest effektive måder at skabe bevidsthed om perspektiverne i din virksomhed eller organisation blandt CBS’ studerende er at møde dem som underviser på studierne eller løse aktuelle ’business cases’ fra jeres organisation som del af deres studier.

Mere om vores uddannelser

 
Sidst opdateret: CBS Business // 28/06/2021