Kom i kontakt med studerende

Hen over året står vi for en bed vifte af events og andre aktiviteter, hvor virksomheder møder vores studerende. Formålet er på én gang at styrke de studerendes karriereparathed og at understøtte virksomhedernes ønske om at komme i kontakt med fremtidige medarbejdere.

 

kom i kontakt med studerende

Rekrutter studerende til job og internship

CBS’ egen jobportal, CareerGate, er en genvej til CBS’ talenter med mere end 20.000 brugere. Her kan virksomheder matche deres ledige stillinger, virksomhedscases og -projekter samt idéer til specialesamarbejder med højt kvalificerede studerende og nyuddannede kandidater.

Mere om rekruttering CBS CareerGate


SPECIA​LE- OG PROJEKTSAMARBEJDER

Find studerende til specialesamarbejder eller andre projektopgaver. På CBS CareerGate kan virksomheder slå forslag til konkrete problemstillinger til kandidatspecialer op eller oprette projekter og andre konsulentopgaver i alle størrelser, som kan håndteres af CBS-studerende.

Mere om projekter på CBS CareerGate


Deltag i Career Fair

To gange om året byder vi velkommen til virksomheder fra et bredt spænd af industrier, når vi afholder Career Fair på Solbjerg Plads’ campus. Her møder virksomheder mere end 2.500 motiverede CBS-studerende, der søger inspiration og vil tale karrieremuligheder.

Mere om Career Fair


EMPLOY​ER BRANDING

Vi tilbyder en række forskellige pakker og ydelser til virksomheder og organisationer, der ønsker at promovere sig på CBS og styrke vores studerendes kendskab til dem.

Mere om employer branding


KARRIE​REevents og -YDELSER

Vi tilbyder professional karriererådgivning til CBS’ studerende og hjælper dem på rette vej mod beskæftigelse. Desuden faciliterer vi virksomhedsarrangementer, karriereseminarer og -workshops, mentorprogrammer samt kompetenceudviklende aktiviteter.

Mere om vores karriereevents og -ydelser


Bliv mentor

Ved at blive mentor for en gruppe danske eller internationale CBS-studerende inden for dit eget fagområde kan du gøre en stor forskel som rollemodel. Vi søger alumner og andre relevante samarbejdspartnere, der er interesserede i at engagere sig i vores studerende i en mentorrolle, verden over. Programmet er designet, så geografi er underordnet, idet møder kan afholdes over Skype.

Mere om at være mentor på CBS


Bliv involveret i vores uddannelser

At involvere sig i relevante uddannelser og få et nært kendskab til, hvad der undervises i, er en solid investering i både branding og fremtidig rekruttering. En af de mest effektive måder at skabe bevidsthed om perspektiverne i din virksomhed eller organisation blandt CBS’ studerende er at møde dem som underviser på studierne eller løse aktuelle ’business cases’ fra jeres organisation som del af deres studier.

Mere om vores uddannelser

Sidst opdateret: CBS Business // 04/12/2018