Tværgående indsatsområder

Tværgående indsatsområder

CBS er et internationalt erhvervsuniversitet. Det betyder, at CBS’ forskning dækker fagligt bredere end klassiske business schools. Den faglige bredde afspejler et samfundsmæssigt behov for at kunne anskue forretningsmæssige problemstillinger fra mange vinkler for at kunne forstå og handle på dem. Interdisciplinær forskning modsvarer bedst de komplekse udfordringer, som beslutningstagere står overfor.

 

CBS’ overordnede, faglige styrke er funderet i muligheden for at kombinere mange forskningsfelter inden for samfundsvidenskab og business humaniora med henblik på at belyse samfundsudfordringer. Denne profil som erhvervsuniversitet markerer CBS fagligt i omverdenen.

Udover de iværksatte strategiske initiativer, har CBS en række tværgående indsatsområder som alle bidrager til den økonomiske og samfundsmæssige udvikling igennem ny viden.

Læs mere om de tværgående indsatsområder i menuen til venstre.

Sidst opdateret: President's Office // 28/05/2018