CBS skyder studieåret i gang med Responsibility Day og rekordmange studerende

Nyheder

De nye bachelorstuderendes første dag på CBS blev for femte år i træk markeret med arrangementet ’Responsibility Day’. Et rekordstort antal nye studerende mødte en veloplagt direktion

04/09/2013

Det nye studieår på CBS blev mandag skudt officielt i gang i Falkoner Salen, hvor cirka 1500 nystartede bachelorstuderende havde indfundet sig sammen med rektor Per Holten-Andersen og resten af CBS’ direktion: forskningsdekan Alan Irwin, universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen og uddannelsesdekan Jan Molin.

Det var første gang at rektor havde fornøjelsen af at møde de forventningsfulde nye studerende, som indgik i livlig dialog med direktionen om det at være studerende på CBS. I rektors tale til de studerende understregede han den unikke mulighed CBS-studerende har:

- I, knap 3000 studerende som dette efterår er blevet optaget på CBS, vil tage en uddannelse af højeste standard, sagde rektor og tilføjede at det kræver hårdt arbejde at studere, og at forventningerne til de nye studerende er, at CBS vil være stolte af dem.

CBS Students, som var ordstyrere under en paneldebat med direktionen, opfordrede hertil rektor og resten af Direktionen til at uddybe, hvad ”den gode CBS studerende” egentlig er, med et enkelt ord.

- Engagement, energi, evne til at opnå og at være internationalt fokuseret, lød det fra de fire, noget udfordret af at skulle uddybe det, med blot et ord.

Engagerede studerende fra første dag

Et engageret publikum lyttede til rektor, efterfulgt af en spændende dialog mellem publikum og de fire direktionsmedlemmer.

Panelet blev udfordret af de studerende inden for flere områder – lige fra at beskrive, hvad forskellen er på CBS og KU til en undren over CBS’ store fokus på CSR og bæredygtighed. Til det forklarede rektor:

- I dagens samfund er det ikke nok at have finans- og erhvervsforståelse med henblik på at drive en virksomhed. Man må være en verdensborger, som udvikler sig, tænker fremad og tænker bæredygtigt.

Rektor påmindede også de studerende om, at uddannelse ikke kun handler om at sidde med næsen i bøgerne.

- Det er vigtigt at have et socialt liv, at møde andre mennesker og nyde tilværelsen. Studielivet skal ikke kun gå op i lektier og projekter. Med lidt engagement, har I muligheden for at gøre CBS-tiden til en fantastisk oplevelse, afsluttede rektor sin tale med.

Det var femte år i træk at arrangementet fandt sted og indeholdt ud over paneldebatten med CBS’ direktion en præsentation fra CBS Students og et gæsteforedrag af Hummel-ejer Christian Stadil.

Responsibility Day er et samarbejde mellem uddannelsesdekanen, studielederne på bacheloruddannelserne og introvejlederne, der koordineres af CBS Office for Responsible Management Education. Arrangementet afholdes over en hel dag, hvor hver studieretning mødes om morgenen og senere samles til en fælles præsentation af CBS.

Udover at fungere som en introduktion og velkomst for alle de nye bachelorstuderende afholdes Responsibility Day i særdeleshed for at skabe bevidsthed omkring socialt ansvar, etik og bæredygtighed både i erhvervs- og studielivet.

 

Sidst opdateret: Communications // 12/02/2019