Forandringsinitiativer

Entreprenørskab og innovation, uddannelsesporteføljen samt samarbejdet med erhvervsliv og samfund er nye strategiske fokusområder i CBS’ strategi fra 2017-2020.

 

Entreprenørskab og innovation
CBS ønsker at positionere sig inden for og bidrage til den entreprenørielle udvikling i Danmark og Europa via en kombination af både teoretisk og praktisk undervisning i entreprenørskab og innovation, anerkendt forskning på området, et stærkt samarbejde med nationale og internationale interessenter samt velorganiserede og praktiske rammer for at starte egen virksomhed.

CBS ønsker at give alle vores studerende uagtet valg af studieretning et entreprenant og innovativt tankesæt og tilsvarende kompetencer, som de kan anvende og drage nytte af i deres fremtidige beskæftigelse.

CBS’ uddannelsesportefølje
CBS’ mål er at udvikle den enkelte studerende, så hun/han kan udnytte sit fulde potentiale, at uddanne studerende til at tage CBS’ et samfundsmæssigt ansvar samt at skabe fremtidens medarbejdere, entreprenører og virksomhedsledere. CBS’ uddannelser skal leve op til de højeste internationale standarder, være praksisorienterede og transparente for de studerende såvel som for eksterne interessenter. Ambitionen for CBS’ uddannelsesportefølje er dels, at alle uddannelser skal have et veldefineret erhvervsøkonomisk grundlag, og dels at der skal skabes øget transparens for studerende, så de lettere vil kunne få overblik over, hvilke kandidatuddannelser de har adgang til, og for eksterne interessenter, så det bliver mere klart, hvilke faglige kompetencer en dimittend fra CBS har.

Samarbejde med erhvervsliv og omverden
CBS vil gennem dialog og samarbejde med den private og offentlige sektor bidrage til en positiv samfundsudvikling. Udvikling af relevant forskning og uddannelse på CBS fordrer et systematisk og vedvarende samarbejde med relevante offentlige og private interessenter. Forskning og uddannelse skal danne grundlag for samarbejde og partnerskaber med det øvrige samfund. CBS ønsker blandt andet at være førende inden for “livslang læring” og at etablere relationer, der kan danne grundlag for store forskningssamarbejder og langvarige samarbejdsaftaler.

Læs mere om samarbejdsmuligheder med CBS
 

Sidst opdateret: President's Office // 04/02/2021