Professor Mogens Kamp Justesen i ekspertkomité for DI

Co-Director for CBS’ ulighedsplatform, professor Mogens Kamp Justesen, sidder med i ekspertkomitteen, når årets kandidater til DI Prisen skal udvælges. Prisen gives altid til en medlemsvirksomhed, der kan inspirerere indenfor et aktuelt område, og i år er temaet lige muligheder på arbejdspladsen – en ligestilling, der ifølge DI kan være med til at skabe sammenhængskraft efter coronakrisen.

 
06/05/2021

DI Prisen 2021 går til en virksomhed, der har gjort en særlig indsats for at skabe lige muligheder på arbejdspladsen - eksempelvis lige muligheder på tværs af etnicitet, race, alder, anciennitet, faglighed, køn eller handicap. Ekspertkomiteen er bredt sammensat til netop dette formål, og Mogens Kamp Justesen, der er professor indenfor området ulighed og demokrati får derfor selskab af så forskellige meddommere som tidligere økonomiske vismand, Nina Smith, Steen Hildebrandt for SDG-området og direktøren for organisationen Mind Your Own Business, der arbejder for at motivere unge drenge i udsatte boligområder til at søge ind på arbejdsmarkedet eller en uddannelse.

Prisen er DI’s medlemmers anerkendelse af en anden medlemsvirksomhed, og som DI skriver: ’Coronakrisen har været med til at styrke vores sammenhængskraft, når vi som borgere har vist samfundssind, når virksomhederne har taget ansvar, eller når vi har fundet løsninger i fællesskab. Men krisen har også givet anledning til splittelse, når den har delt vores syn på statens magt, nedlukninger, restriktioner, vacciner. Og så har krisen fremhævet nogle af de trusler mod vores sammenhængskraft, som vi allerede arbejdede med før krisen: Ligestilling, voksende skel mellem land og by, og sociale og økonomiske slagsider i samfundet.Vejen til en styrket sammenhængskraft er, at vi alle arbejder for, at alle har lige muligheder i samfundet. En reel ligestilling, uanset om det er i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.’

DI Prisen kan søges frem til 28. maj og overækkes på DI Topmødet 2021 LIVE tirsdag den 28. september 2021.

Læs mere om DI Prisen og dens ekspertkomité her.
 

Sidst opdateret: Business in Society platforms // 06/05/2021