Business in Society platforme

Business in Society (BiS) Platformene er CBS' koncept for vidensproduktion baseret på kontekstbaseret, problemorienteret og tværfaglig forskning, der beskæftiger sig med komplekse samfundsmæssige og erhvervsorienterede problemstillinger, også i internationalt regi.

 

Business in Society (BiS) Platformene er CBS' koncept for tværfagligt forskningssamarbejde og sætter derved CBS i stand til at adressere samfundsmæssige udfordringer på tværs af akademiske grænser. Det sker i forskning, undervisning og formidling og gennem strategiske partnerskaber. BiS Platformene sikrer desuden, at vores studerende har adgang til forskningsbaseret viden på vigtige områder i regional og global sammenhæng.

Med sin innovative tilgang til komplekse samfundsmæssige og erhvervsrelaterede problemstillinger søger BiS Platformene at tiltrække topforskere, både eksterne og fra CBS, men også studerende, erhvervsledere og beslutningstagere.

BiS Platformene har en tidshorisont på fem år, med løbende evaluering og succeskriterier.

Aktuelt er følgende Business in Society Platforme aktive - læs mere om dem her:

Diversity and Difference Platform
Platformen Diversity and Difference fokuserer på diversitet og mangfoldighed. Indenfor kultur, etnicitet, køn og sprog og for at fremme inklusion og ligestilling. Vi samarbejder med organisationer om diversitetshåndtering.

Læs mere om Diversity and Difference Platform

Inequality Platform
Platformen Inequality forsker i ulighed, dens årsager og konsekvenser. På dansk, europæisk og internationalt plan og på områder som erhvervsliv, økonomi og politik.

Læs mere om Inequality Platform

Digital Transformations Platform
Platformen Digital Transformations forsker i de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af den digitale og teknologiske udvikling. Forskningen er tværfaglig, problemorienteret og udadvendt og har et internationalt perspektiv.

Læs mere om Transformations Platform

Maritime Platform
Platformen Maritime har fokus på værdiskabelse i de maritime industrier. Platformen koordinerer maritime aktiviteter og kompetencer på CBS og har som mål at udvikle vores maritime forskning og undervisning i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Læs mere om Maritime Platform

Tidligere BiS Platforme:

Sustainability Platform: 2011-2016. Fortsætter sine aktiviteter og er finansieret af tre institutter på CBS (DBP, MSC & MPP). Nu kaldet CBS Sustainability.

Public-Private Platform: 2011-2016. Fortsætter sine aktiviteter og er finansieret af fem institutter på CBS(IOA, MPP, LAW, MSC and DBP). Nu kaldet CBS Public-Private.

Entrepreneurship Platform: 2013-2017. Entrepreneurship er staidg et forkusområde på CBS, sammen med Innovation (CBS’ Strategic Transformational Initiative Entrepreneurship & Innovation).

Competitiveness Platform: 2013-2017. Fortsætter som et netværk.


Alle eksternt finansierede projekter fortsætter til udgangen af 2018.

Sidst opdateret: Business in Society platforms // 12/11/2019