Ekspertområder inden for Grøn Omstilling


 

Forskningen inden for grøn omstilling linkes ofte til nye teknologiske gennembrud og teknisk innovation. Samfundsvidenskabelige forskningsperspektiver er dog yderst centrale, når begrænsninger og potentialer ved de nye teknologier skal belyses. Social- og samfundsvidenskabelig forskning bidrager netop med viden om konsekvenserne af de nye teknologiers samfundsmæssige- og økonomiske påvirkning og er dermed afgørende for at forstå de ændringer den grønne omstilling pålægger forbrugeren, virksomhederne og samfundet generelt.
På CBS har vi identificeret kernetematikker (horisontalt) og kerneområder (vertikalt), hvor vores forskning kan bidrage til grøn omstilling. De enkelte forskere kan kontaktes direkte, eller sekretariatet for grøn omstilling kan kontaktes for mere information.

Figur med grønne temaer på CBS

 

Sidst opdateret: Green Transition // 01/07/2021