Nye forskere på CBS

CBS har mere end 650 forskere. Hvert år kommer nye ansigter til eller forskere får nye opgaver. Mød lektor Janine Leschke, adjunkt Leif Christensen, lektor Troels Michael Lilja, professor Chee-Wee Tan og institutleder Dorte Salskov-Iversen.

03/04/2017

Ny ph.d.-skoleleder med speciale i det europæiske arbejdsmarked

Janine Leschke, lektor ved Department of Business and Politics.

bm0108_nr7_janine_leschke_1034617x347.jpg
Foto: Bjarke MacCarthy/CBS

Hun er selv rykket på tværs af Europas grænser for at arbejde. Først fra Berlin til Bruxelles og i 2012 til København og CBS, hvor Janine Leschke den 1. januar 2017 også tiltrådte som leder af Doctoral School of Organisation and Management Studies.

Hendes forskning på CBS handler om den europæiske arbejdskrafts bevægelighed hen over landegrænser. De seneste tre år har hun været en del af projektet STYLE, Strategic Transitions for Youth Labour in Europe, som er finansieret af EU. Sammen med 25 kolleger arbejder hun med spørgsmål som: Hvad betyder det for mennesker at komme til Vesteuropa for at arbejde? Hvorfor kommer de, og hvad er deres arbejdsbetingelser?

Hun søgte i sin tid mod CBS for at arbejde et sted, hvor forskningen har betydning for samfundet. Ungdomsarbejdsløsheden er høj flere steder i Europa, og Janine Leschke oplever, at der bliver lyttet til resultaterne fra hendes forskningsprojekter – for eksempel fra politisk hold.

Hun trives i jobbet på CBS, der også giver hende mulighed for at arbejde strategisk som leder af den ene af CBS’ ph.d.-skoler. Det gør hun i tæt samarbejde med ph.d.-koordinatorerne fra de fire tilknyttede institutter. Her handler det blandt andet om at udvikle et nationalt og internationalt forskningsmiljø samt nye kurser for de ph.d.-studerende, så ph.d.-skolen på bedste vis understøtter de omkring 70 studerende, der skriver en ph.d. om organisation og ledelse i både private og offentlige virksomheder samt frivillige organisationer.

”Love” er sammen med økonomi og karrieremuligheder afgørende for, hvor man bosætter sig og arbejder, forklarer Janine Leschke med en henvisning til både sin arbejdsmarkedsforskning og eget liv. Hun har en dansk kæreste, en toårig dreng og hans halvsøster på 15 år. Ifølge Janine Leschke er København desuden en dejlig by med grønne områder og gode cykelstier, der gør hverdagen nem.

Læs mere om Janine Leschke.


 

Universitetet giver mulighed for faglig dybde

Leif Christensen, adjunkt ved Institut for Regnskab og Revision.

2013_03_14_leifchristensen617x347.jpg
Foto: Communications

Der er overvejende en grund til, at Leif Christensen efter 20 år som statsautoriseret revisor og konsulent ønskede at blive ansat på CBS: På universitetet har han i højere grad mulighed for at fordybe sig og gå i detaljer med sit fagområde, end da han arbejdede som konsulent.

Efter at have været ekstern lektor på CBS i nogle år, begyndte han i 2013 at arbejde på sit ph.d.-projekt ved Institut for Regnskab og Revision. Sidste efterår overgik han til en stilling som adjunkt, hvor han skal fortsætte sit projekt om kontrol i virksomheder, og det overordnede spørgsmål om ”hvornår nok er nok?”. Leif Christensen forklarer, at mange bestyrelsesmedlemmer lever under et stigende pres fra de stadigt mere detaljerede regler, som virksomheder skal overholde. Det er regler om, hvordan virksomhederne skal rapportere til for eksempel Finanstilsynet. I sin forskning undersøger han blandt andet, hvad formålet med rapporteringen er, hvad kvaliteten er - og hvor meget af virksomhedernes tid, der går med at håndtere kravene. Altså en ressourcevurdering og et bidrag til debatten om, hvorvidt virksomheders bestyrelser bruger for lang tid på noget, der tager fokus væk fra forretningen. Leif Christensen fortæller, at hans forskning peger på, at man i stedet for et fortsat stigende fokus på detaljerede kontroller skal arbejde med kulturen i virksomheder. Det er vigtigt, at virksomheden har medarbejdere, som rent intuitivt gør det rigtige, i stedet for at virksomhederne bruger tid på at finde en passende tjekliste, der primært er fokuseret på formalia.

Selv bruger han gerne efter arbejde tid på cykling. Blandt andet i cykelklubben i Greve, ligesom han kører nogle større løb rundt om i Europa. Dagligt cykler han også fra hjemmet i Solrød ved København til CBS.

Læs mere om Leif Christensen.


 

Ny ph.d.-skoleleder med internationalt perspektiv på selskabsret

Troels Michael Lilja, lektor ved Juridisk Institut.

bm0108_nr10_troels_lilja_19086617x347.jpg
Foto: Bjarke MacCarthy

Man kan ikke længere udelukkende tale om selskabsret i en dansk kontekst. Det internationale perspektiv må med. For omtrent 80 procent af området er styret af international lovgivning - primært fra EU, og den udvikling vil fortsætte. Derfor søgte Troels Michael Lilja mod CBS for at kunne arbejde på et nationalt forankret universitet med et internationalt udsyn. Han kan desuden godt lide at arbejde et sted, hvor forskningen med hans ord "ikke kun bliver publiceret et sted, hvor få læser den, men hvor forskningen gavner hele samfundet."

Troels Michael Lilja kom til CBS i 2012, og sidste efterår tiltrådte han som leder for ph.d.-skolen Doctoral School of Business and Management. Her vil han i et nært samarbejde med de kompetente administrative medarbejdere i ph.d.-supporten gøre en særlig indsats for de omkring 60 indskrevne ph.d.-studerende. Blandt andet ved at de studerende føler opbakning, indlevelse og tryghed i en usikker tid. Ifølge Troels Michael Lilja er ph.d.-tiden den mest sårbare tid i forskerkarrieren, fordi man som ph.d.-studerende er på prøvetid i tre år, og selvom man laver et fantastisk produkt, er der ingen garanti for, at man kan fortsætte i den akademiske verden.

Troels Michael Liljas egen forskning er centreret om de steder, hvor lovgivningen om selskabsret giver anledning til tvister. Han har blandt andet arbejdet med den nye selskabsvariant iværksætterselskaber. Den første samlede fremstilling om denne virksomhedstype er han forfatter til, og i forskningen svarer han på spørgsmål som: Hvad kendetegner selskabstypen? Og hvilke virksomheder kan drage fordel af at organisere sig som et iværksætterselskab?

Bindeleddet mellem forskerkarrieren og familielivet i Odense er DSB. I toget bliver mange mails besvaret, ligesom forskningsartikler, bøger og afhandlinger bliver læst. Når tiden er til det, nyder familien at tage på ferierejser sammen, for at komme væk fra en hverdag hvor meget handler om logistik, til steder hvor nærvær og hygge kan prioriteres højt.

Læs mere om Troels Michael Lilja.

Den tredje ph.d.-skole på CBS, PhD School in Economics and Management, ledes af professor Dana Minbaeva.


 

Professor fra CBS forbinder forskere i Danmark og Kina

Chee-Wee Tan, professor mso ved Institut for Digitalisering.

2013_09_20_cheeweetan617x347.jpg
Foto: Communications

Chee-Wee Tan er af den overbevisning, at samfundet ikke vil komme til at nyde godt af teknologiske landvindinger - på trods af den rivende hastighed de udvikler sig med - medmindre opfindelserne bliver udviklet med mennesket for øje. Altså kort sagt, at teknologi ikke skal udvikles for at erstatte mennesker, men snarere for at forbedre deres liv.  Med det in mente drejer hans forskning ved CBS sig om design- og innovationsudfordringer i forbindelse med teknologi, specifikt hvordan teknologi kan anvendes til at forbedre og udvikle menneskets formåen.

Chee-Wee Tan har været tilknyttet CBS siden 2013 og blev for nylig udnævnt til professor mso, og han mener, at CBS er blandt de læreanstalter i Europa og globalt, der nyder højst anseelse. Institut for Digitalisering, som Chee-Wee Tan er tilknyttet, er på en andenplads i Europa og en sekstendeplads i verden i forhold til forskningen inden for informationssystemer, forklarer han. Derudover er Chee-Wee Tan stærk tilhænger af, at forskning skal bidrage til samfundet, og her er CBS ”uovertruffen med Business in Society-strategien”.

Chee-Wee Tan har et særligt talent for at bringe forskere sammen i samarbejder og målrette disse samarbejder i projekter af samfundsmæssig betydning. Ved CBS har han spillet en vigtig rolle i etableringen af et fælles forskningscenter med Antai College of Economics and Management ved Shanghai Jiao Tong University, og han ser frem til i samarbejde med kinesiske kolleger at tackle de store økonomiske og samfundsmæssige udfordringer, som både det kinesiske og danske samfund står over for.

Han nyder at rejse og er en stor fan af traditionel lokal arkitektur med historisk betydning. Han er også en ivrig gamer, selvom hans arbejdsforpligtelser har gjort det svært at finde tid til at spille på nuværende tidspunkt. Han nyder at bo i København, som han betragter som en af de smukkeste og mest behagelige byer at bo i. Byen er den perfekte base for en global nomade, forklarer han.

Læs mere om Chee-Wee Tan.


 

Nyt institut får erfaren leder

Dorte Salskov-Iversen, institutleder, Department of Management, Society and Communication, og CBS Vice President for International Affairs.

bm0108_nr6_dorte_salskov-iversen_13749617x347.jpg
Foto: Bjarke MacCarthy

Et nyt institut samler på CBS forskning i ledelse, samfund og kommunikation, og rigtig god forskning inden for de områder skal fortsætte med at være rigtig god forskning og fødekæde for spændende uddannelser. Det sker blot ikke længere på Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse og Department of International Business Communication, men på det nye institut Department of Management, Society and Communication, der fra årsskiftet er et resultat af en sammenlægning af de to institutter.

Dorte Salskov-Iversen er institutleder for de omkring 90 forskere inklusiv ph.d.’ere, som udgør Department of Management, Society and Communication. Hun forklarer, at instituttet er interdisciplinært med forskning inden for ledelse, kommunikation og den bredere samfundsvidenskab med et særligt fokus på studiet af organisationer i globale miljøer, bæredygtighed, ansvarlig ledelse og virksomhedsdrift. Der var allerede før sammenlægningen forskere fra de to institutter, som samarbejdede om for eksempel organisatorisk kommunikation. Det samarbejde skal nu udvikle sig, ligesom der vil opstå nye muligheder undervejs. Dorte Salskov-Iversen forestiller sig ikke, at der vil ske ”en revolution” af forskningsområderne, men over tid vil synergier opstå.

Med hendes ord har det været naturligt som institutleder for det tidligere Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse at lægge billet ind på at skulle lede det nye store institut. Dorte Salskov-Iversen har en ph.d. fra et af CBS’ første interdisciplinære tiltag – det daværende SPRØK-center – med en baggrund som cand.ling.merc. i engelsk og fransk ligeledes fra CBS, hvor hun efterfølgende har været ansat siden 1988. I 2005 blev hun institutleder.

Snarere end at beskæftige sig med professionel sprogproduktion har hun brugt den kulturelle forståelse fra sprogfagene som afsæt for forskning og undervisning inden for offentlig ledelse og governance, globaliseringsprocesser samt diskurs og organisation.
Siden 2007 har hun også været Vice President for International Affairs, hvilket betyder, at hun har ansvaret for at udvikle, pleje og koordinere nogle af CBS’ centrale relationer med internationale partneruniversiteter og organisationer.

Læs mere om Dorte Salskov-Iversen.
 

Sidst opdateret: Communications // 05/07/2022