Hvordan lukkes den europæiske sundhedskløft?

Når det kommer til fedme og ulighed i sundhed, er Europa delt i nord og syd. Men ifølge professor Lucia Reisch og et omfattende europæisk forskningsprojekt er kernen af problemet det samme for alle lande. Jo lavere indkomst- og uddannelsesniveau i en familie, desto tykkere er børnene.

03/04/2017

Af Mikael Koldby, oversat fra engelsk af Mai-Britt Ohlsen, fotos: Shutterstock

Lav socioøkonomisk status går fra Syditalien til Danmark hånd i hånd med fedme-uhyret, the obesity beast, som CBS-forsker Lucia Reisch kalder det. Hvis bæstet skal fordrives, vil det kræve en koordineret indsats fra regeringer, kommuner, familier og virksomheder. Det handler om at gøre det sunde valg til standardvalget, og det handler om fokus på at redde den yngre generation.

I over ti år har forskere ved 17 universiteter og institutter udforsket størrelsesordenen på og årsagerne til ulighed i europæiske familiers sundhed. CBS har deltaget i studiet siden dets begyndelse og bidraget med forskning i forbrugeradfærd. Ifølge professor i forbrugervidenskab Lucia Reisch fra Department of Management, Society and Communication, er konklusionen entydig: Jo lavere uddannelse, jo højere tendens til overvægt blandt børn og deres familier.

"Vi har kigget grundigt på årsagerne, og de er nogenlunde som vi havde regnet med, men nu er årsagerne blevet fastslået. Vi kan nu med sikkerhed siger, at fedme blandt børn er omvendt proportionel med familiens indkomst- og uddannelsesniveau.  Børn fra højrisikofamilier bevæger sig mindre, ser mere fjernsyn og har med stor sandsynlighed fjernsyn inde på deres værelser, som er et meget dårligt tegn,” siger hun og fortsætter:

eu2617x347.jpg

"Den type mad, de får hjemme, er mere bearbejdet og mindre sund, og der er ingen fællesmåltider eller faste spisetider; børnene spiser bare, når de er sultne. Vi har også fundet ud af, at der er et problem med manglende opdragelse. Der er for eksempel ikke nogen debat i familierne om, at det er vigtigt at lege udenfor, eller hvad markedsføring er for en størrelse.”

Gør legepladser trygge
Studiet hedder I.Family og er blevet udført i otte europæiske lande: Belgien, Cypern, Estland, Tyskland, Ungarn, Italien, Spanien og Sverige, med en række undersøgelser med over 16.000 børn.  Det tætteste studiet kom på Danmark er Göteborg i Sverige.  Ikke desto mindre er Lucia Reisch ikke i tvivl om at studiets grundlæggende konklusioner gør sig gældende for alle europæiske lande, inklusive Danmark.

”Vi ser også en tydelig forskel på Syd- og Nordeuropa. Typisk bevæger børn i Cypern, Spanien og Italien sig mindre og har en større tendens til overvægt, mens børn nordpå bruger mere tid udendørs", siger Lucia Reisch og tilføjer:

 ”Det er vigtigt at kunne føle sig tryg i lokalområdet. Forældre til børn som er meget indenfor har tendens til at opfatte det udendørs miljø som værende for farligt til leg, og sandsynligvis med god grund. Udfordringen er at finde specifikke måder at få børn til at dyrke motion på, eller at få lavet nogle sikre legepladser for børn.”

eu3617x347.jpg

Eksemplet fremhæver kompleksiteten i fedmeproblematikken og sætter en tyk streg under forskernes vigtigste budskab: Familierne kan ikke stå alene i kampen mod overvægt. Ifølge Reisch er myndighederne nødt til at skride til handling, hvis fedme blandt børn skal bekæmpes effektivt. Og indsatsen er nødt til at rette sig direkte mod de familier, der har størst risiko for overvægt, og den er nødt til at gøre brug af sanktioner og lovgivning som begrænser adgangen til junkfood og reklamer for junkfood som er rettet mod børn.

”Hvis man skal nå de mest sårbare forbrugere, kan det kun gøres med en koordineret indsats fra regering, kommuner og familier. Lovgivningen skal rettes mod højrisikogrupper, hvor man kan udnytte midlerne mest effektivt i kampen mod overvægt. Vi skal også have de store virksomheder med ombord, og bruge både kontrol og sanktioner for at holde dem fast. Samfundsmæssigt handler det om at få gjort det sunde valg til det nemme valg for alle forbrugere,” siger Lucia Reisch.

Familie-coaching virker
Ifølge forskningen er familie-coaching et yderst effektivt redskab i kampen mod overvægt. Hvis man coacher en familie i et stykke tid, hvor man bruger tid i huset med familien, planlægger middage, hjælper med indkøbene, hjælper med madlavningen, sikrer at børnene tilbringer tid udenfor eller får motion, forklarer børnene om markedsføring, styrker forældrenes opdragelse, og i det hele taget bare hjælper med at justere vanerne så livsstilen kan lægges om, så vil samfundet kunne aflæse resultatet på bundlinjen. Men familie-coaching er et af de dyreste værktøjer vi har i kampen mod overvægt.

Projektet har bragt meget information frem i lyset for beslutningstagere, NGO'er, sundhedsvæsenet og børnesundhedsfaglige medarbejdere på alle niveauer. Emnerne inkluderer spisemønstre, søvn, madvalg, venners rolle, familiens indflydelse, sunde livsmiljøer og hvilken lovgivning, der kan understøtte sundere livsstil.

”Kampen mod fedme blandt børn er ren win-win: Der er en betragtelig mængde penge at spare for samfundet, fordi der lige nu bruges mange ressourcer på sundhedsbehandling.  Derudover kan man gøre op med en af de andre omkostninger ved overvægt, nemlig den onde, psykologiske cirkel, som børn, der er overvægtige, vokser op i,” siger Lucia Reisch.

•    Kontakt professor Lucia Reisch
•    Kontakt lektor Wencke Gwozdz
•    Dyk ned i forskningen i I.family-projektet

Sidst opdateret: Communications // 02/09/2020