Dokumentation til kandidatansøgning

Her kan du læse om den nødvendige dokumentation til din ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse.

Trin 1

Adgangskrav

Trin 2

Ansøgning

Trin 3

Svar

Trin 4

Optaget

Du skal uploade alt dokumentation i Ansøgningsportalen inden ansøgningsfristen for den gruppe, du ansøger i. Din ansøgning vil udelukkende blive vurderet ud fra den dokumentation, vi har modtaget inden denne frist. Bemærk, at manglende eller ufuldstændig dokumentation kan resultere i et afslag.

Du kan læse om hvordan du søger og hvordan du uploader din dokumentation i vores guide til Ansøgningsportalen.

Nationalitet 
Du skal uploade en kopi af dit pas, hvoraf din nationalitet fremgår, når du søger i Ansøgningsportalen. 
 
Hvis du har fast bopæl i et andet land, end der hvor du er statsborger, skal du også uploade en kopi af din opholdstilladelse.
Karakterudskrift
Du skal uploade en karakterudskrift med alle fag bestået på bachelorniveau inkl. obligatoriske fag og valgfag taget på CBS eller et andet universitet: det er vigtigt, at ECTS-points (alternativt credits, points, antal timer eller lignende) for samtlige fag fremgår af den uploadede karakterudskrift.
 
Hvis du har været på udveksling på et andet universitet, men dine fag endnu ikke er blevet merritoverført til din bachelorgrad, skal du også uploade det officielle karakterudskrift udsted af dit udvekslingssted. Det er ikke et problem hvis udvekslingsstedet bruger et andet karaktersystem eller et andet system end ECTS-point.
Igangværende fag som er en del af din bachelorgrad
Hvis du endnu ikke er færdig med din bachelorgrad, skal du, udover karakterudskriften, uploade en oversigt over de fag, du mangler for at færdiggøre din bachelorgrad samt tilmelding til fag du er i gang med at tage (obligatoriske fag såvel som valgfag eller fag fra udveksling). Dokumentationen skal vise kursuskode, fuld titel og antal ECTS-points.
 
Hvis du bliver betinget optaget, skal du uploade det endelige bachelorbevis inden studiestart for at blive fuldt optaget.
Sprogkrav

Du kan søge om optagelse, selvom du endnu ikke opfylder engelsk- eller danskkravet. Du skal dog dokumentere, at du opfylder adgangskravet inden studiestart. 

Husk at tjekke sprogkravet for den uddannelse, som du søger om optagelse på. Du kan læse om sprogkrav og godkendte sprogtests på Trin 1 under den specifikke uddannelse, du søger om optagelse på.  

Bachelorbevis
Hvis du allerede har færdiggjort din bachelorgrad, skal du uploade en kopi af dit bachelorbevis, hvoraf det fremgår, at bachelorgraden er opnået, og hvilken dato den er færdiggjort.
 
Du kan søge, selvom du ikke har fået dit bachelorbevis (eller bevis for HD 2. del).
 
Hvis du bliver betinget optaget, skal du uploade det endelige bachelorbevis inden studiestart. Du kan læse mere om optagelse med betingelse på Trin 3 - 'Selve svarbrevet' - 'Betinget optaget'.
 
Hvis du er bachelorstuderende på CBS behøver du ikke at uploade dit endelige bachelorbevis - vi kan selv gå ind i systemet og tjekke om du har afsluttet din bachelor inden studiestart.
 
Hvis du ikke er CBS studerende skal du uploade dit endelige bachelorbevis (og karakterudskrift) inden studiestart for at blive fuldt optaget.
 
Bemærk: CBS Admissions laver stikprøver for at tjekke op på uploadet dokumentation. Du skal derfor være opmærksom på at du evt. bliver bedt om at komme ind med din originale dokumentation.
Fagbeskrivelse 
Du skal uploade fagbeskrivelser for fag, som du mener kan opfylde adgangskravene eller kan have betydning ved udvælgelse (læs mere om udvælgelse på uddannelsens optagelsesside om adgangskrav).

Hvis du er i tvivl, upload en fagbeskrivelse. Hvis der er en standardvurdering for din uddannelse, skal du ikke uploade fagbeskrivelser for de obligatoriske fag.

Du skal ikke uploade fagbeskrivelser for fag taget på CBS.

Du kan maksimalt uploade 5 filer per spørgsmål i Ansøgningsportalen. Hvis du har mere end 5 fagbeskrivelser, kan du samle dem i én fil (word eller pdf).
Ansøger fra RUC?

Projekter fra RUC kan til visse af CBS’s kandidatuddannelser bruges til at opfylde nogle af de specifikke adgangskrav. Dette gælder dog ikke for cand.merc.-uddannelsen, hvor projekterne ikke kan opfylde de specifikke adgangskrav. 

Om dine projekter kan bruges til at opfylde et specifik adgangskrav, kommer an på en konkret vurdering, der først bliver foretaget under behandlingen af din ansøgning.  

Projekterne skal være bestået og fremgå af din karakterliste på ansøgningstidspunktet.

Projekter, der ikke er bestået og/eller ikke fremgår af karakterudskriften ved ansøgningsfristen, vil ikke under nogen omstændigheder blive taget i betragtning. 

Den følgende dokumentation er nødvendig for at kunne vurdere et færdigt projekt: 

 • Indholdsfortegnelse
 • Resume
 • Problemformulering
 • Bibliografi/litteraturfortegnelse

Vedrørende bachelorprojekter skal du se under ”Bachelorprojekt eller praktik” nedenfor.

Bachelorprojekt eller praktik 
Bachelorprojektet kan ikke bruges til at opfylde de specifikke adgangskrav for en uddannelse. I særlige tilfælde kan et projekt, der er bestået ved ansøgningsfristen, bruges som en del af udvælgelseskriterierne for den pågældende uddannelse eller linje, der har et begrænset antal pladser.

Bemærk: Bachelorprojektet kan ikke under nogen omstændigheder bruges som en del af udvælgelseskriterierne for cand.merc. som helhed eller for cand.merc. linjerne.

Bachelorprojekter, der ikke er bestået og/eller ikke fremgår af karakterudskriften ved ansøgningsfristen, vil ikke under nogen omstændigheder blive taget i betragtning. Den følgende dokumentation er nødvendig for at kunne vurdere et færdigt bachelorprojekt: indholdsfortegnelse, resume, problemformulering, bibliografi/litteraturfortegnelse. Derudover skal opgaven være listet på din karakterudskrift ved ansøgningsfristen.
 
Praktik kan ikke bruges til at opfylde de specifikke adgangskrav for en uddannelse. I særlige tilfælde kan et praktikophold, der er bestået ved ansøgningsfristen, bruges som en del af udvælgelseskriterierne. Praktikophold, der ikke er bestået og/eller ikke fremgår af karakterudskriften ved ansøgningsfristen, vil ikke under nogen omstændigheder blive taget i betragtning.

Følgende dokumentation er nødvendig for at kunne vurdere et afsluttet praktikophold i forhold til udvælgelseskriterier:
 1. Praktikopholdet skal indgå i din bacheloruddannelse og fremgå af din karakterudskrift ved ansøgningsfristen.
 2. Praktikopholdet skal være tildelt ECTS-points, og det skal være angivet som bestået.
 3. Læringsmål for praktikopholdet skal være dokumenteret.
 4. Hele praktikrapporten skal være uploadet som pdf-fil.
Fag som ikke er en del af din bachelorgrad 
Der er to typer fag du kan tage ud over din bachelorgrad: suppleringsfag og ekstra fag.
 
Suppleringsfag er fag, som du kan tage for at opfylde de specifikke adgangskrav til kandidatuddannelsen.
 
Vær opmærksom på at:
 
 • Du kan maksimalt supplere din bacheloruddannelse med 30 ECTS-point
 • Du skal selv betale for dine suppleringsfag
 • For at se OM du må tage suppleringsfag og i så fald HVORNÅR du må tage dem, se reglerne vedr. supplering under "Hvordan bliver du kvalificeret"
 
Bemærk: tilmelding til suppleringsfag skal være dokumenteret på ansøgningstidspunktet. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.
 
Ekstra fag er fag, som du eventuelt kan tage for at stille dig selv bedre i udvælgelsen, hvis de er relevante i forhold til udvælgelseskriterierne for kandidatuddannelsen.
 
Bemærk: Ekstra fag skal være bestået på ansøgningstidspunktet.
 
Fag der ikke indgår i din bachelorgrad, taget uden for CBS: hvis du planlægger at tage fag, skal du uploade oversigt over præcist, hvilke fag det drejer sig om, og hvilket omfang (ECTS-points) de har.  Er du allerede ved at tage fag, skal du uploade en oversigt over disse og angive, hvilket omfang (ECTS-points) de har. Har du bestået fag, skal du uploade en karakterudskrift for disse.
 
Fag der ikke indgår i din bachelorgrad, taget på CBS: hvis du planlægger at tage fag på CBS, skal du uploade dokumentation i form af kopi af din tilmeldingsblanket.
 
Du skal ikke uploade endelig dokumentation for fag taget på CBS, da CBS Admissions selv tjekker oplysningerne (forudsat, at du har uploadet dokumentation for tilmelding). Har du allerede taget fag på CBS, skal du huske at gøre os opmærksom på dette.
Egenvurdering 
I et særskilt dokument kan du angive, hvilke adgangskrav du mener dine fag dækker i forhold til de specifikke adgangskrav, eller hvilke fagområder du mener dine fag dækker i forhold til udvælgelseskriterierne på CBS.

Bemærk: du skal ikke lave en egenvurdering for fag taget på CBS.

Du finder en blanket og mere information under "Er du kvalificeret?" på uddannelsens side om optagelse og adgangskrav.
Adgangsvurdering 
Hvis du har fået lavet en adgangsvurdering hos os (for optagelse i 2016), skal du uploade en scannet kopi af brevet.
Motiveret ansøgning 
En motiveret ansøgning indgår som en væsentlig del af vurderingen for:
 
1. Et begrænset antal uddannelser i forbindelse med udvælgelseskriterierne. Når du har besluttet, hvilken uddannelse du vil søge, kan du finde ud af, om motiveret ansøgning indgår i udvælgelsen ved at se på uddannelsens side om adgangskrav. Bemærk, at motiveret ansøgning ikke en del af udvælgelsesprocessen på cand.merc., medmindre man er dispensat.

2. Alle ansøgere til scholarship. Find mere information om scholarship for ikke-EU/EØS ansøgere.

3. Alle dispensater. Når du ved, hvilken uddannelse du vil søge ind på, kan du se, om du er dispensat eller ej på den pågældende uddannelses side om adgangskrav - her finder også yderligere information om at skrive en motiveret ansøgning. Bemærk at du skal skrive en motiveret ansøgning for hver uddannelse, men hvis du søger ind på en uddannelse med flere linjer, skal du kun skrive én motiveret ansøgning (fx skal du kun skrive én motiveret ansøgning, selvom du søger flere linjer på cand.merc., mens du skal skrive en motiveret ansøgning for hver enkelt cand.soc. uddannelse, hvis du søger ind på flere cand.soc. uddannelser).
Øvrig dokumentation
Vi bruger ikke CV, GMAT tests, udtalelser fra undervisere, anbefalinger og lignende i vores vurdering af din ansøgning.

Hvis du søger MSc in Business Administration and Bioentrepreneurship, skal du dog være opmærksom på, at CV og anbefalinger indgår som en del af udvælgelseskriterierne. Se nærmere under overskriften "Selection criteria" på siden med Entry Requirements - MSc in Business Administration and Bioentrepreneurship.
Oversættelse 
Hvis din dokumentation er på følgende sprog: dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk eller fransk skal det ikke oversættes. I tilfælde af at din dokumentation er på tysk eller fransk, opfordrer vi dog til at få det oversat. 
 
Hvis din dokumentation er på et andet sprog end dem nævnt ovenfor, skal du uploade et eksemplar på det originale sprog samt en oversættelse. 
 
Oversættelsen af diplom og karakterudskrifter skal udføres af en autoriseret oversætter.

 

 

Sidst opdateret: CBS Admissions Office // 11/01/2018