Ansøgning

Her kan du læse om, hvordan du søger om optagelse på en af CBS’ kandidatuddannelser. Du kan bl.a. finde information om ansøgningsprocessen, den nødvendige dokumentation, tidsfrister, ansøgnings- og studieafgifter, scholarships for ikke-EU/EØS statsborgere og de generelle regler og dispensationsmuligheder vedrørende optagelse.

Hvornår og hvordan skal jeg søge?

Der er to ansøgergrupper, afhængigt af dit statsborgerskab og hvorvidt du skal have en studieopholdstilladelse for at bo og studere i Danmark. Der er forskellige frister for hver gruppe, så du skal orientere dig grundigt om hvilke datoer, der gælder for dig.

Hvilken gruppe skal jeg søge i?

Gruppe 1:
Søg i denne gruppe hvis du søger en engelsk eller dansksproget uddannelse/linje og

 • Du er EU/EØS/Schweizisk statsborger ELLER
 • Du ikke er EU/EØS/Schweizisk statsborger, men ikke behøver en studieopholdstilladelse for at bo og studere i Danmark

Gruppe 2: Søg i denne gruppe hvis du søger en engelsksproget uddannelse/linje og

 • Du ikke er EU/EØS/Schweizisk statsborger OG
 • Du skal have en studieopholdstilladelse for at bo og studere i Danmark
Gruppe 1: Hvornår og hvordan skal jeg søge?
Hvad skal jeg gøre?
 • Indsend din(e) ansøgning(er)
 • Upload al dokumentation

Nogle ikke-EU/EØS statsborgere skal betale ansøgningsafgift (læs mere nedenfor)

Hvordan ansøger jeg? Søg elektronisk via Ansøgningsportalen. Optagelsesrunden åbner medio januar 2018
Ansøgningsfrist 1. marts 2018 kl. 23:59 CET
Svarfrist Senest 10. juni 2018
Frist for bekræftelse af studieplads 15. juni 2018 kl. 23:59 CET
Hvis betinget optaget Dokumentationsfrist for betingelser er 1. september 2018.
Gruppe 2: Hvornår og hvordan skal jeg søge?
Hvad skal jeg gøre?
 • Indsend din(e) ansøgning(er)
 • Upload al dokumentation
 • Søg et stipendium (hvis du er interesseret i dette)


Ikke-EU/EØS statsborgere skal betaler ansøgningsafgift (nogle undtagelser, læs mere nedenfor)

Hvordan ansøger jeg? Søg elektronisk via Ansøgningsportalen. Optagelsesrunden forventes at åbne medio december 2017
Ansøgningsfrist 15. januar 2018 kl. 23:59 CET  
Svarfrist 15. marts 2018  
Frist for bekræftelse af studieplads 20. marts 2018 kl. 23:59 CET  
Hvis betinget optaget Dokumentationsfrist for betingelser er 1. juni 2018*.
*I visse tilfælde kan du få en forlængelse af en frist for at færdiggøre suppleringsfag og/eller din bachelorgrad og/eller at betale din studieafgift. Dette vil dog påvirke din ansøgning  om studieopholdstilladelse. Du kan ikke få en fristforlængelse for at dokumentere opfyldelse af engelsk-sprogkravet


Hvor mange uddannelser/linjer kan jeg søge?

Du kan søge tre kandidatuddannelser/linjer på CBS. Du skal udfylde en ansøgning i Ansøgningsportalen for hver uddannelse/linje du søger og du skal prioritere dine ansøgninger.

Hvis du har retskrav til en uddannelse med flere linjer, gælder der dog andre regler.

Se hvilke regler der gælder, hvis du har retskrav til en kandidatuddannelse på cbs.


Om online ansøgning i Ansøgningsportalen 

Det tager tid at udfylde en ansøgning. 

Vi anbefaler dig at starte i god tid med at søge. Du skal regne med, at det som minimum tager 40 minutter at udfylde en ansøgning, hvis du har din dokumentation klar i forvejen. Jo flere ansøgninger du ønsker at sende, jo før skal du regne med at starte. Vi behandler ikke ansøgninger, der er modtaget efter tidsfristen. 

Ansøgningsskemaet til CBS kandidatoptag består af spørgsmål, der har til hensigt at oplyse os om dine kvalifikationer. Udfyld ansøgningsskemaet så fyldestgørende som muligt, så vi kan vurdere din ansøgning. 

Vær opmærksom på om du har den nødvendige dokumentation til din ansøgning.

Se vores PDF icontjekliste over dokumentation (pdf)

Læs mere på vores side om dokumentation til kandidatansøgning.

Log på Ansøgningsportalen

Der er tre forskellige måder at logge på Ansøgningsportalen. For yderligere information se de nedenstående dokumenter.

Når du har sendt din ansøgning i Ansøgningsportalen, modtager du en bekræftelse under ”Beskeder”. Læs bekræftelsen og gem dit ID-nummer. Hvis du får brug for at kontakte CBS Admissions om din ansøgning, skal du have dit ID-nummer.  

Du modtager en email, hver gang der er opdateringer vedrørende din ansøgning.

Ansøgning foregår online via Ansøgningsportalen.

Trin-for-trin gennemgang af ansøgningsprocessen:

Nedenfor finder du en gennemgang af ansøgningsprocessen. Ved at følge denne kan du læse hvilke spørgsmål, der stilles i Ansøgningsportalen, samt hvilken dokumentation, du skal uploade. 

Det er muligt at redigere, gemme og vende tilbage til din ansøgning på Ansøgningsportalen. Husk, at hvis du først har indsendt en ansøgning, kan du ikke uploade mere dokumentation eller lave ændringer.

Det er dit eget ansvar at uploade den nødvendige dokumentation. Hvis der mangler noget dokumentation, kan det føre til at du får afslag på din ansøgning.

Husk, at du skal uploade dokumentation til hver ansøgning, hvis du søger flere uddannelser.

Du kan maksimalt uploade 5 filer per spørgsmål i Ansøgningsportalen. Hvis du har mere end 5 filer til et spørgsmål (f.eks. mere end 5 fagbeskrivelser), kan du samle dem i én fil (word eller pdf).

Billedet giver dig et overblik over ansøgningsprocessen.

Proceslinje

Begynd på din ansøgning 

Når du logger på Ansøgningsportalen, bliver du omdirigeret til din ”Personlige startside”. 
For at finde den specifikke uddannelse(r) som du ønsker at søge, og dermed begynde på din ansøgning, skal du vælge ”Opret ansøgning” (indrammet af en blå firkant på nedenstående billede). 

Opret ansøgning

Din navn, CPR-nummer og e-mailadresse fremgår øverst på siden. 
Hvis du ikke har et CPR-nr., generer systemet automatisk et midlertidigt pseudo-CPR-nr. til dig. 

Angiv dit statsborgerskab
 
Hvis du søger ved hjælpe af NemID eller du har et allerede eksisterende login fra et dansk universitet, skal du angive dit statsborgerskab. 
 
Hvis du søger som en selvregisteret bruger, er dine oplysninger vedrørende statsborgerskab tilgængelige for Ansøgningsportalen. Feltet ”Statsborgerskab” er derfor allerede udfyldt. 

Hvis du er statsborger i et ikke-EU/EEA land, skal du angive, hvorvidt du har opholdstilladelse i Danmark eller et andet nordisk land ved at afkrydse boksen ”Opholdstilladelse”. 

Bemærk: Senere i ansøgningen bliver du bedt om at uploade en kopi af dit pas samt din gældende opholdstilladelse. Du skal derfor være opmærksom på at have den korrekte dokumentation parat. 
Find den uddannelse, som du vil søge ind på 

Under ”Institutionsnavn” vælg ”Copenhagen Business School”. 
 
Under “Uddannelsestype” vælg “Kandidatuddannelse”. 

Du skal ikke udfylde felterne ”Uddannelsesnavn” eller ”Studiestart fra” og ”til”.

Under ”Søgeresultat” fremgår listen af kandidatuddannelser på CBS, som du kan søge om i den indeværende ansøgningsrunde.  

Vælg din uddannelse

Bemærk: forskellige ansøgningsfrister gælder, afhængig af hvilken gruppe du som ansøger tilhører. Se oversigten over ansøgningsfrister højere oppe på siden for at finde ud af, hvornår netop du skal ansøge. 

Vælg den uddannelse/linje som du ønsker at søge ind på. Vælg derefter ”Videre til oprettelse af ansøgning”
Trin: Indhentning af data

Hvis du studerer eller tidligere har studeret på et dansk universitet (KU, SDU, RUC, AAU AU, ITU, DTU eller CBS), kan Ansøgningsportalen automatisk indhente dokumentation for dine studieaktiviteter. 
 
Vælg de pågældende universiteter og tryk derefter på ”Indhent oplysninger”. Du giver herved CBS tilladelse til at se og bruge dine oplysninger i forbindelse med optag. Når overførslen er fuldendt, skal du ikke uploade yderligere dokumentation manuelt. 
 
Det er dit ansvar, at det er den fuldstændige dokumentation, der er blevet indhentet. Hvis du ikke kan se den indhentede dokumentation, bør du uploade det manuelt.
 
Du kan fortsætte med at udfylde din ansøgning, imens dine oplysninger indhentes af Ansøgningsportalen. Du går videre til næste trin i ansøgningen ved at trykke på ”Næste” (indrammet af en grøn firkant på nedenstående billede). 

Indhentning af data
 
Trin: Person 

Person

Statsborgerskab og opholdstilladelse 

Under trinnet ’Person’ skal du uploade dokumentation, der påviser det statsborgerskab du har angivet tidligere i din ansøgning. 

Statsborgerskab

Trin: Krav og forudsætninger

Krav og forudsætninger

Land og startdato for bacheloruddannelse 
Vælg startdatoen for din bacheloruddannelse. Hvis du ikke kan huske den præcise dato, er en tilnærmelsesvis dato tilstrækkelig. 
 
Vælg det land hvor du har læst/læser din bacheloruddannelse. Hvis du har læst/læser en dobbelt bachelorgrad, skal du vælge det land, hvor du læste den første del af uddannelsen. 
 
Din bacheloruddannelse og dine beståede fag på bachelorniveau 
Hvis du ikke studerer og heller ikke tidligere har studeret på et dansk universitet (AU, ITU, DTU eller CBS), kan Ansøgningsportalen ikke indhente dokumentation for dine studieaktiviteter. Du skal derfor uploade dit bachelorbevis samt alt øvrig dokumentation for dine studieaktiviteter manuelt. 
Afkryds det korrekte felt: 
 • Hvis du har afsluttet din bachelorgrad før du søger, skal du vælge: ”Beståede videregående uddannelser”.
 • Hvis du endnu ikke har afsluttet din bacheloruddannelse, skal du vælge: ”Ikke færdiggjorte videregående uddannelser”.
 
Krav og forudsætninger
 
Du skal kun uploade din kvalificerende bacheloruddannelse her. Du skal ikke angive fag, der ikke er en del af din bacheloruddannelse her. Det vil du få mulighed for senere. 
Tryk på ”Anfør bestået videregående uddannelse” eller ”Anfør ikke bestået videregående uddannelse”. 

Udfyld de obligatoriske felter: 
 • Universitet: Angiv det officielle engelske navn på det universitet hvor du har læst din bacheloruddannelse (f.eks. ”Lund University” eller ”Bocconi University”). 
 • Uddannelse: Angiv navnet på din uddannelse (f.eks. ”BSc. In Business Administration” eller ”BA in German Studies”).
 • Dato/forventet dato bestået: Angiv den dato du forventer at afslutte din bacheloruddannelse. Hvis du endnu ikke kender den nøjagtige dato, skal du angive den sidste dag i den måned, du forventer at dimittere (f.eks. den 30. juni 2017). 
 • Manglende ECTS-point: Hvis du på nuværende tidspunkt læser på sjette semester af din bacheloruddannelse, mangle du, under normale forhold, 30 ECTS-point på det tidspunkt hvor du indsender din ansøgning.
   

Dokumentation: Tryk på "Vælg fil" for at vælge de dokumenter du ønsker at uploade. Du kan maks. uploade fem dokumenter til hver bacheloruddannelse du har skrevet på listen. 
 

Dokumentation for dine kurser på bachelorniveau: 

Et officielt karakterudskrift udstedt af dit universitet  Eksamensbeviset skal indeholde alle kurser, du har bestået på gældende tidspunkt, som indgår i din bacheloruddannelse. Det er vigtigt at ECTS-point (alternativt antal timer eller anden form for studiepoint) fremgår tydeligt på det karakterudskrift, som du uploader. 
Dit eksamensbevis/bachelorbevis Hvis du har afsluttet din bacheloruddannelse, skal du uploade en kopi af dit officielle eksamensbevis. Det skal fremgå tydeligt, at du har afsluttet din bacheloruddannelse, samt hvilken dato denne er afsluttet. 
Oversættelse

Du skal uploade en oversættelse af din dokumentation, hvis den ikke er på følgende sprog: dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk eller fransk.

Selve oversættelsen skal udføres af en autoriseret oversætter. 

 

I tilfælde af at Ansøgningsportalen har indhentet dine oplysninger 
Hvis Ansøgningsportalen har indhentet dine oplysninger automatisk, vil alle de kurser du har været tilmeldt fremgå under: ”Bestående videregående uddannelser” eller ”Ikke færdiggjorte videregående uddannelser”. 

Det er vigtigt, at du gennemser filerne under ”Vis/rediger upload” for at tjekke, om Ansøgningsportalen har indhentet den korrekte dokumentation. Du er nemlig selv ansvarlig for at sikre, at den dokumentation, der er påkrævet, er tilgængelig via din ansøgning(er). 

Endnu ikke færdiggjorte kurser på bachelorniveau 
Hvis du svarer ”Ja” til spørgsmålet ”Bachelorfag som ikke er bestået endnu”, skal du uploade dokumentation for alle de kurser, der vil indgå i din bacheloruddannelse, men endnu ikke fremgår at det officielle eksamensbevis. 
 
Hvis du har været på udveksling, skal du uploade det officielle karakterudskrift udstedt af dit udvekslingsuniversitet. Det er ikke et problem, hvis dette universitet anvender en anden karakterskala end vi gør i Danmark. 
 
Upload et officielt bevis for alle resterende kurser eller et (word) dokument hvor de pågældende fag er opstillet. Du skal medtage følgende information: 
 • Navn på det universitet hvor faget er udbudt  
 • Fagets officielle titel 
 • Antal ECTS point (eller antal timer eller anden form for studiepoint)  
 • Dato for hvornår du forventer at bestå faget (vær gerne så præcis som mulig)

Hvis du er studerende på et dansk universitet, kan du vælge udskriften 'Studiestatus' eller 'Udskrift alle forsøg' i dit universitets selvbetjening.

Krav og forudsætninger


fagbeskrivelser


Andre bestået kurser på bachelorniveau 
Hvis du har bestået kurser som ikke er en del af din bacheloruddannelse, (f.eks. kurser, som du har taget før, samtidig med eller efter din bacheloruddannelse, skal du uploade det officielle karakterudskrift for de kurser, du har bestået inden ansøgningsfristen. 
Udskriftet skal indeholde følgende information: 
 • Navn på det universitet hvor kurserne er taget 
 • Kursets officielle titel
 • Antal ECTS-point 
 • Dato for hvornår du har bestået kurset
 
Andre igangværende kurser på bachelorniveau 
Hvis du forventer at afslutte igangværende kurser på bachelorniveau inden studiestart, som er relevante for den kandidatuddannelse, som du ønsker at søge, skal du uploade dokumentation for tilmelding af disse kurser. 
Hvis du endnu ikke er tilmeldt kurserne officielt, skal du uploade dokumentation, der tydeligt indikerer, hvilke kurser du forventer at afslutte før studiestart. Du skal medtage følgende information: 
 • Navn på det universitet hvor faget er udbudt  
 • Kursets officielle titel 
 • Antal ECTS point (eller antal timer eller anden form for studiepoint)  
 • Fagets startdato 
 • Dato for hvornår du forventer at bestå kurset (vær gerne så præcis som mulig)
 
Fagbeskrivelse 
Du skal uploade den officielle fagbeskrivelse for de kurser, som du mener, opfylder de specifikke adgangskriterier for den pågældende uddannelse. Du kan læse mere om de specifikke adgangskrav under den enkelte uddannelse. 
 
Hvis vi har lavet en standardvurdering af din bacheloruddannelse, skal du kun uploade fagbeskrivelser for dine valgfag. Du skal ikke uploade fagbeskrivelser for fag, der er taget på CBS. 

Du kan maksimalt uploade 5 filer per spørgsmål i Ansøgningsportalen. Hvis du har mere end 5 filer fagbeskrivelser, kan du samle dem i én fil (word eller pdf).

Bemærk: Vi forbeholder os retten til ikke at tage uofficielle fagbeskrivelser i betragtning. 
 
Sprogkrav 
Du kan godt søge, selvom du endnu ikke opfylde de engelske eller de danske sprogkrav. Du skal dog være opmærksom på, at de specifikke sprogkrav skal være opfyldt før studiestart. For yderligere information se under den pågældende uddannelse. 
 

Trin: Dokumentation efter tidsfrist
 

Dokumentation efter tidsfrist


Trinnet ”Dokumentation efter frist” er primært forbeholdt informationsudveksling mellem dig og CBS Admissions efter ansøgningsfristen, hvis du bliver bedt om at komme med yderligere dokumentation. 
 
Anden dokumentation
Hvis CBS Admission mener, at yderligere dokumentation er nødvendig for at vurdere din ansøgning, bliver du bedt om at uploade denne under ”Anden dokumentation”. 
 
Hvis CBS Admission har brug for yderligere dokumentation, vil du modtage en e-mailnotifikation. I e-mailen finder du et link til Ansøgningsportalen. Følg linket og log på Ansøgningsportalen.
 
Under ”Beskeder” finder du et brev, der forklarer, hvad du skal uploade, til hvilken ansøgning det skal uploades samt tidsfristen for at uploade den efterspurgte dokumentation. 
 
Det er kun muligt at uploade ny dokumentation under ”Anden dokumentation”. Det er altså ikke muligt at lave ændringer i din ansøgning efter du har indsendt din ansøgning. 
 
Bemærk: Kun den dokumentation, som CBS Admissions har efterspurgt, vil indgå i vurderingen af din ansøgning. 
 
Det er vigtigt, at du husker at gensende din ansøgning, efter du har uploadet den dokumentation, som CBS Admissions har efterspurgt. Først når du har gensendt din ansøgning, vil CBS Admissions modtage den nye dokumentation, som du har uploadet. 
 
Hvis du afslutter et fag, en sprogtest eller din bachelorgrad efter du har indsendt din ansøgning, skal du ikke sende pågældende dokumentation til CBS Admissions, før efter du har modtaget svar på din ansøgning. Hvis du bliver tilbudt en plads på CBS, vil du blive bedt om at uploade dokumentationen. 
 
Upload forbeholdt sagsbehandler 
Hvis CBS Admissions har behov for at sende dig dokumentation, bliver dette uploadet under ”Upload forbeholdt sagsbehandler”. 
 
Du vil modtager en e-mailnotifikation, hvoraf det fremgår, at du skal tjekke din ansøgning. I e-mailen finder du et link til ansøgningsportalen. Følg linket og log på Ansøgningsportalen. Under ”Beskeder” finder du et brev, der forklarer, hvad der er blevet uploadet og i forbindelse med hvilken ansøgning. 
Er du klar til at indsende din ansøgning?

Vis ansøgning

Vælg ”Vis ansøgning” for at se en oversigt over din ansøgning. 
 
Det er dit ansvar, at CBS har alle oplysninger, derfor skal du sikre dig, at alle oplysninger og alt dokumentation er korrekt. Efter du har sendt din ansøgning, er det ikke længere muligt at redigere eller uploade andet dokumentation. 
 
Vælg ”Næste” for at komme videre til ”Send ansøgning”. 
 
Send ansøgning
 
Når du er færdig med at redigere og har uploadet alt den dokumentation, der er påkrævet, skal du vælge ”Send ansøgning”. 
 
Når din ansøgning er sendt, vil du se en bekræftelse på skærmen. 
 
Gå herefter til ”Se status på ansøgninger” hvor din ansøgning fremgår som værende ”Modtaget”. 
 
Under ”Beskeder” finder du en kvittering (pdf) for din ansøgning. Din kvittering indeholder vigtig information – det er derfor vigtigt at du læser og gemmer den. I din kvittering finder du bl.a. dit Ansøgnings ID nummer, som du skal bruge i tilfælde af, at du skal kommunikere med CBS Admissions. 
 
Du har ligeledes modtaget en bekræftelses e-mail. Denne besked bekræfter, at din ansøgning er modtaget. I beskeden finder du et link, der giver dig adgang til Ansøgningsportalen fremover. Husk at tjekke dit 'spamfilter'. 
Overvej din prioriteringer grundigt
Hvis du ønsker at indsende mere end én ansøgning til en kandidatuddannelse på CBS, skal du prioritere disse i en ønsket rækkefølge. Du kan ændre rækkefølgen på dine prioriteter hver gang du sender en ny ansøgning. Bemærk at det først er muligt at prioritere dine ansøgninger efter du har sendt dem - du kan ikke ændre i prioriteringen så længe de står som kladder.
 
Overvej dine prioriteter grundigt. Kun dine tre første prioriteter bliver taget i betragtning pr. ansøgningsrunde. 
 


Vær opmærksom på at CBS Admissions kun vurderer de ansøgninger, der overholder ansøgningsfristen. Hvis du sender en ansøgning efter fristen, vil din ansøgning blive annulleret. Hvis du ændrer rækkefølgen på dine prioriteter efter tidsfristen, tager CBS Admissions ikke højde for disse ændringer. 
 
Bemærk: Den specifikke ansøgningsfrist afhænger af hvilken gruppe, du som ansøger tilhører. 
Efter du har indsendt din ansøgning
Når du har indsendt din ansøgning, kan du ikke redigere din ansøgning eller uploade ny dokumentation, medmindre en sagsbehandler åbner din ansøgning igen. 
 
Du vil modtage en e-mailnotifikation, når du modtager en ny besked på Ansøgningsportalen. Du skal derfor tjekke din indbakke såvel som i uønsket post (spam) regelmæssigt. Det er vigtigt, at du har adgang til den e-mailadresse, som du har brugt til at søge med på Ansøgningsportalen gennem hele ansøgningsprocessen. 
 
E-mailnotifikationen indeholder et link til Ansøgningsportalen. Følg linket og log på Ansøgningsportalen. 
 
Når du er logget på Ansøgningsportalen, bliver du omdirigeret til ”Se status på ansøgning” hvor det fremgår, hvor i ansøgningsprocessen din ansøgning er. 
 
Under ”Beskeder” finder du et brev, der er uploadet af CBS. Følg brevets instrukser. 
 
Hvis du har indsendt ansøgninger til nogen af de øvrige danske universiteter, vil du ligeledes se information vedrørende disse under ”Se status på ansøgning” og ”Beskeder”. 
 
De øvrige danske universiteter kan have andre deadlines og ansøgningsprocedurer. Du skal være opmærksom på, at det er dit ansvar at være informeret om deadlines og procedurer for at søge om kandidatuddannelse på CBS. 
 
Hvis du har nogle spørgsmål i forbindelse med din ansøgning til CBS, og svaret ikke er på denne side, kan du kontakte Graduate Admission.
 
Hvis du ikke ønsker, at din ansøgning skal vurderes alligevel, kan du annullere den ved at trykke på ”Annuller ansøgning”. 
Oversættelse af dine papirer
Hvis din dokumentation er på følgende sprog: dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk eller fransk skal din dokumentation ikke oversættes. I tilfælde af at din dokumentation er på tysk eller fransk opfordrer vi dog til at skaffe en oversættelse. 
 
Hvis din dokumentation er på et andet sprog end dem nævnt ovenfor, skal du tilvejebringe et eksemplar i det originale sprog samt en oversættelse. 
 
Oversættelsen af beviser og karakterudskrifter skal udføres af en autoriseret oversætter.

 

Trin: Søgt uddannelse/kursus - uddannelsesspecifikke spørgsmål

Motiveret ansøgning (essay)
På trinnet ”Søgt uddannelse/kursus” bliver du bedt om at uploade en motiveret ansøgning, hvis du søger om optagelse på en af de følgende uddannelser: 

MA in International Business Communication - Multicultural Communication in Organisation
MA in International Business Communication - Intercultural Marketing

Cand. Soc Human Ressource Management
Cand.soc.Politisk Kommunikation og Ledelse
Cand.merc.(kom.)
MSc in Business Administration and Information Systems - Data Science
MSc in Business Administration and Information Systems - Digitalization
MSc in Business, Language and Culture - Business and Development Studies
MSc in Business, Langauge and Culture - Diversity and Change Management

MSc in Business Administration and Innovation in Health Care 
MSc in Advanced Economics and Finance 
MSc in Business Administration and Ebusiness 
MSc in Social Sciences in Public Management and Social Development
MSc in International Business and Politics 
MSc in Social Sciences in Management of Creative Business Processes 
MSc in Social Sciences in Organisational Innovation and Entrepreneurship 
MSc in Social Sciences in Service Management
MSc in Business Administration and Bioentrepreneurship

Hvis den uddannelse du søger om optagelse på ikke er med på listen ovenfor, bliver en motiveret ansøgning ikke taget i betragtning under udvælgelsesprocessen. 
 
Hvis du søger om optagelse på en uddannelse, der er med på listen ovenfor, kan du via linket læse om hvad der skal indgå i din motiverede ansøgning.  
NB: den motiverede ansøgning kan ikke bruges til dække de specifikke adgangskrav. 


Har du retskrav på en uddannelse, der kræver motiveret ansøgning?

Da der er udvælgelse på linjerne på følgende uddannelser, skal du skrive en motiveret essay, selvom du har retskrav:

MA in International Business Communication
MSc in Business, Language and Culture 
MSc in Business Administration and Information Systems

Hvis du har retskrav på en af disse uddannelser, skal du ikke skrive en motiveret ansøgning, men uploade et blankt worddokument.

Cand.merc.(kom.)
MSc in International Business and Politics 

Tjek om du har retskrav under ”Din naturlige overbygning”.

Hvis du søger ind på MSc. in Business, Language and Culture
 
For at læse MSc in Business, Language and Culture skal du mestre et fremmedsprog ud over engelsk.
 
I din ansøgning på Ansøgningsportalen, skal du vælge dit øvrige fremmedsprog: kinesisk, fransk, tysk, spansk eller japansk. 
 
Du skal uploade dokumentation for, at du opfylder det pågældende sprogs specifikke adgangskrav. 
 
Hvis MSc in Business, Language and Culture er din naturlige overbygning og du søger om det samme sprog, som du har læst på din bachelor, opfylder du kravet om et fremmedsprog ud over engelsk. Du behøver derfor ikke uploade dokumentation, men kan nøjes med at uploade et blankt worddokument

Tjek om MSc in Business, Language and Culture er ”Din naturlige overbygning”.
Hvis du søger ind på MSc. in Business Administration and Bioentrepreneurship 
 
Udvælgelseskriterier 
Hvis du søger om optagelse på MSc. in Business Administration and Bioentrepreneurship, skal du uploade en motiveret ansøgning, dit CV og eventuelle relevante anbefalinger. Dette indgår i udvælgelsesprocessen, hvilket betyder, at disse dokumenter kan være afgørende for, om du bliver tilbudt en plads på MSc. in Business Administration and Bioentrepreneurship. 
 
Ansøg om optagelse på andet år af uddannelsen 
Hvis du allerede har bestået (eller består inden studiestart) fag på kandidatniveau, der svarer til første år på MSc. in Business Administration and Bioentrepreneurship, kan du søge om at blive optaget på andet år af uddannelsen. Dette kan du gøre samtidig med, at du søger om normal optagelse på uddannelsen. 
 
For yderligere information se MSc in Business Administration and Bioentrepreneurship entry requirements page under 'Enrolment at the second year'. 
Hvis du søger in på cand.merc.aud.
 
Hvis du søger om optagelse på cand.merc.aud. skal du angive, om du ønsker at læse uddannelsen som deltids- eller fuldtidsstuderende. 
 
Bemærk at cand.merc.aud. på deltid er en betalingsuddannelse. Det betyder, at du (eller din arbejdsgiver) skal betale for din uddannelse på CBS. For yderligere information se:  Adgangskrav for cand.merc.aud.


Regler og undtagelser

Optagelsen på fuldtidsuddannelser reguleres af Kandidatadgangsbekendtgørelsen - du kan finde den ved at søge på "Kandidatadgangsbekendtgørelsen" i søgefeltet "Titel" på www.retsinformation.dk.

Derudover reguleres optagelsen af de enkelte studiers studieordninger

Som ansøger er du således underlagt en række regler, men på visse områder kan der være særlige situationer, som kan muliggøre, at der dispenseres for visse af reglerne.

Har du allerede en kandidatgrad?
Begrænsning af dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har gennemført en dansk kandidatuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, kan du ikke blive optaget på en ny kandidatuddannelse.

Du kan i særlige tilfælde få dispensation fra reglen, hvis én af følgende betingelser er opfyld:

•    Vi vurderer, at du af helbredsmæssige forhold ikke kan benytte din tidligere gennemførte kandidatuddannelse uddannelse på arbejdsmarkedet.

•    Din uddannelse er afsluttet mindst seks år før studiestart på den nye kandidatuddannelse, du søger ind på.

•    Din uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet. Det kan f.eks. være hvis du ikke længere kan opnå autorisation til at anvende din uddannelsen på arbejdsmarkedet, eller hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som ikke længere findes eller er overflødiggjort på grund af teknologisk udvikling. Det er ikke nok at uddannelsen ikke længere udbydes.

•    Du søger om optagelse på en kandidatuddannelse, som er den naturlige overbygning til en bacheloruddannelse på CBS, som du blev optaget på senest 1. februar 2017.

Du kan læse nærmere om reglerne i Kandidatadgangsbekendtgørelsen §11 - du kan finde den ved at søge på "Adgang kandidatuddannelser" i søgefeltet "Titel" på www.retsinformation.dk.

Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du uploade en ansøgning (i trinnet ”Søgt uddannelse/kursus”) i Ansøgningsportalen samtidig med, du søger om optagelse. Husk at vedlægge dokumentation:

•    Du skal vedlægge dokumentation for den tidligere gennemførte kandidatuddannelse i form af eksamensbevis.   

Herudover afhænger dokumentationen af, hvad du søger dispensation på baggrund af. Det kan f.eks. være:

•    Lægeerklæring, der dokumenterer tabt arbejdsevne.
•    Dokumentation for at din tidligere kandidatuddannelse er væsentligt ændret eller nedlagt.

Uddannelser undtaget fra reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vedligeholder løbende en liste over de uddannelser, som er undtaget fra reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse. På CBS er cand.merc.aud i 2017 og 2018 ikke omfattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse.
Merit - bestået fag fra andre kandidatuddannelser 
Hvis du har bestået fag fra andre kandidatuddannelser, inden du starter på en kandidatuddannelse på CBS, er du forpligtet til at angive dette i din ansøgning. Fag på kandidatniveau, der er bestået inden studiestart, vil blive vurderet med henblik på meritoverførsel i forhold til obligatoriske fag på den pågældende kandidatuddannelse på CBS.


Hvis du vil søge merit, kan du først gøre det, når du er blevet optaget og har sagt ja tak til en plads på CBS. Det er uddannelsens studienævn, der behandler meritansøgninger. I særlige tilfælde kan du blive indskrevet administrativt på 2. år af en uddannelse, se nedenfor.

Dispensationsmuligheder

Hvis du ønsker at søge en dispensation, skal du kontakte Admissions og bede om at få åbnet din ansøgning i Ansøgningsportalen (du skal huske at skrive ”My Application + dit application ID i emnefeltet på mailen). Skriv et brev, hvor du forklarer situationen så udførligt som muligt og upload det på din ansøgning i Ansøgningsportalen sammen med relevant dokumentation.

Sagsbehandlingstiden for en dispensationsanmodning er som udgangspunkt fire uger fra vi har modtaget den, dog tidligst fire uger fra d. 15. juni, da din dispensationsanmodning kun vil blive behandlet, hvis du er blevet tilbudt en plads. Du vil modtage afgørelsen i Ansøgningsportalen. 

Dispensationspraksis
Her gennemgår vi de forhold, som vores ansøgere typisk søger dispensation for. Samtidig angiver vi den typiske dispensationspraksis for at give dig en realistisk forventningshorisont, hvis du vil søge om dispensation.

HUSK: En dispensationsansøgning tager altid udgangspunkt i en personlig og specifik situation, hvorfor du kun må opfatte nedenstående oversigt som vejledende.

Dispensationstype Dispensationspraksis
Adgangskrav:  
Specifikke adgangskrav

Dispensation gives typisk ikke

Sprogkrav Dispensation gives kun i ekstremt sjældne tilfælde
Generelt adgangskrav (en bachelorgrad) Dispensation til alternativ opfyldelse kan gives
Supplering taget uden for tidsbegrænsningerne jf. suppleringsreglerne (se under 'Hvordan bliver du kvalificeret?'-  og før d. 1. september 2016 Dispensation kan gives

Supplering på mere end 30 ECTS-point taget før d. 1. september 2016

Dispensation gives i begrænset omfang

 

 

Supplering taget uden for tidsbegrænsningerne jf. suppleringsreglerne (se under 'Hvordan bliver du kvalificeret?' -  og efter d. 1. september 2016

Dispensation gives ikke jf. "Kandidatadgangsbekendtgørelsen"

Supplering på mere end 30 ECTS-point efter d. 1. september 2016

Dispensation gives ikke jf. "Kandidatadgangsbekendtgørelsen"

Tidsfrister:  
Ansøgningsfrist Dispensation gives typisk ikke
Dokumentationsfrist Dispensation gives typisk ikke
Frist for indlevering af dokumentation for opfyldelse af betingelser inden studiestart Dispensation kan gives i begrænset omfang
Manglende færdiggørelse af bachelorgrad inden fristen Dispensation kan gives i særlige tilfælde, læs mere på "Svar" – "Selve svarbrevet" - "Betinget optaget".
Andet:  
Du har allerede en kandidatgrad og søger om at tage den samme kandidatgrad med en ny specialisering/linje

Dispensation kan ikke gives jf. ”Kandidatadgangsbekendtgørelsen”

Er du allerede indskrevet på en kandidatuddannelse?

Du kan kun være tilmeldt én fuldtidsuddannelse på kandidatniveau af gangen. Hvis du allerede er indskrevet på en kandidatuddannelse og bliver tilbudt en plads på CBS, skal du udmelde dig fra din nuværende uddannelse, hvis du ønsker at starte på CBS. Du skal gøre dette inden den 1. september. I tilfælde af at ovenstående ikke bliver overholdt, kan der være juridiske konsekvenser.


Overflytning og genindskrivning på CBS

Læs om overflytning og genindskrivning på CBS.

Ansøgnings- og studieafgift

I visse tilfælde er det nødvendigt at betale ansøgningsafgift for at søge en kandidatuddannelse på CBS og/eller studieafgift for at læse på CBS. Nedenfor kan du se, hvilke regler der gælder for dig.

Danske statsborgere
Du skal ikke betale ansøgnings- og studieafgift, hvis du er dansk statsborger.
For ansøgere til MSocSc in Public Management and Social Development gælder særlige regler om studieafgift. Læs mere på Optagelse – MSocSc in Public Management and Social Development.
EU/EØS statsborgere
Du skal ikke betale ansøgnings- og studieafgift, hvis du er statsborger i et EU-land eller Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, uanset hvor du har taget din bachelorgrad.
For ansøgere til MSocSc in Public Management and Social Development gælder særlige regler om studieafgift. Læs mere på Optagelse - MSocSc in Public Management and Social Development.
Ikke-EU/EØS statsborgere
Hvis du er ikke-EU/EØS statsborger, er det muligt, at du skal betale ansøgningsafgift og/eller studieafgift; læs mere på den engelske version af denne side: "Your Application" - Non EU/EEA citizens.
Stipendium
CBS tilbyder et antal stipendier til velkvalificerede studerende fra ikke-EU/EØS lande; læs mere på den engelske version af denne side: "Your application" - Scholarship.

 

Læs mere om næste trin i ansøgningsprocessen: Svar