Retskrav

Som bachelor med retskrav er du garanteret en studieplads på den kandidatuddannelse, der er din naturlige overbygning, hvis du søger om optagelse samme år som du færdiggør din bacheloruddannelse på CBS.

Du færdiggør en bacheloruddannelse på CBS i 2018 

Du færdigjorde din bacheloruddannelse på CBS i 2017

Du har retskrav på at blive optaget på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning til din bacheloruddannelse fra CBS i 2018. 

Du opfylder stadig de specifikke adgangskrav til den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning til din bacheloruddannelse fra CBS, men du har ikke et retskrav, der garanterer optagelse på uddannelsen i 2018.

Når du søger om optagelse på din naturlige overbygning, skal du overholde ansøgningsfristen samt følge den fremgangsmåde, der er beskrevet på "Ansøgning".  

Du er derfor ikke garanteret en studieplads på en kandidatuddannelse på CBS, da du søger på lige vilkår med de øvrige ansøgere. 

Du har altså retskrav, hvis du søger om optagelse på den kandidatuddannelse, der er din naturlige overbygning, i direkte forlængelse af din afsluttede bachelor fra CBS. Det betyder, at du er garanteret en studieplads på denne uddannelse. Hvis din naturlige overbygning har flere linjer, er du dog ikke garanteret en studieplads på en specifik linje. 

Følgende uddannelser har flere linjer/koncentrationer:  

  • Cand.merc. (MSc EBA) – 14 linjer (tre på dansk, 11 på engelsk) 

  • MSc in Business Language and Culture – to linjer

  • MA in International Business Communication – to linjer

  • MSc in Business Administration and Information Systems - to linjer

Hvis du har retskrav på at blive optaget på MSc EBA, skal du også opfylde de specifikke sprogkrav for den enkelte linje, som du søger om optagelse på (Engelsk A eller Dansk A - alt afhængig af din bacheloruddannelse). 

Selvom du er kvalificeret til alle linjer på den uddannelse, der er din naturlige overbygning, bliver din ansøgning stadig behandlet med henblik på uddannelsens linjer. Dette skyldes, at vi forventer at have flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser på størstedelen af vores linjer.

Hvis vi på baggrund af udvælgelseskriterierne ikke kan tilbyde dig en studieplads på nogle af de linjer, som du har søgt om optagelse på, vil vi kontakte dig, da du i så fald skal prioritere de linjer, hvor der stadig er ledige studiepladser. 


Motiveret ansøgning

På følgende tre uddannelser, skal du skrive en motiveret ansøgning, selvom du har retskrav, da der er udvælgelse på linjerne:

MA in International Business Communication
MSc in Business, Language and Culture 
MSc in Business Administration and Information Systems

Hvis du har retskrav på Cand.merc.(kom.) eller MSc in International Business and Politics, skal du ikke skrive en motiveret ansøgning, men blot uploade et blankt worddokument i feltet med motiveret ansøgning i Ansøgningsportalen.


Hvor mange ansøgninger kan jeg indsende? 

Hvis en kandidatuddannelse har flere linjer, tæller hver linje du vælger at søge om optagelse på via Ansøgningsportalen som én ansøgning. Hvis du søger om optagelse på flere uddannelser, skal du prioritere ansøgningerne.   

Hver ansøger må have tre prioriteter på CBS per ansøgningsrunde. 

Der gælder dog andre regler, hvis du har retskrav på en kandidatuddannelse på CBS. 

Hvis du har retskrav, kan du søge om optagelse på alle de linjer, der tilhører den kandidatuddannelse, der er din naturlige overbygning. Derudover kan du søge om optagelse på yderligere to uddannelser. 

Eksempel
 
 
Prioriteringer eksempel

Sådan skal du prioritere dine ansøgninger

Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse, skal du prioritere disse, dvs. rangordne ud fra en vurdering af hvilken uddannelse, du helst vil optages på. Den uddannelse, som du har størst interesse for, skal du prioritere højest. Hvis den uddannelse, som du har retskrav på, har flere linjer, er det en god ide at søge om optagelse på flere af disse linjer.

Du kan ikke ændre rækkefølgen på dine prioriteter efter ansøgningsfristen. Hvis du bliver tilbudt en studieplads, bliver dine øvrige prioriteter lukket, og det er derfor ikke muligt at skifte til en af dine lavere prioriteter. 

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 13/02/2018