Optagelse på kandidat

Her finder du generel information om optagelse på CBS’ kandidatuddannelser, herunder hvad du skal gøre for at blive optaget på en kandidatuddannelse, hvordan du søger, og hvad der sker i løbet af ansøgningsprocessen.

Du finder detaljeret information om adgangskrav og ansøgningsprocedurer på disse sider:

Trin 1 - Adgangskrav: vælg den uddannelse, du er interesseret i og find specifik information om adgangskrav og udvælgelseskriterier for den enkelte uddannelse

Trin 2 - Ansøgning: læs om, hvordan du søger om optagelse

Trin 3 - Svar: her finder du information om, hvad der sker efter du har søgt

Trin 4 - Optaget: her finder du information om, hvad der sker, når du er optaget

 


Generelle principper om optagelse på CBS

For at være kvalificeret til at blive optaget på en af CBS’ kandidatuddannelser, skal du opfylde alle de følgende adgangskrav:

 1. Uddannelsens specifikke adgangskrav (et bestemt antal ECTS-point på akademisk, forskningsbaseret bachelorniveau indenfor specifikke områder)
 2. Uddannelsens sprogkrav (dansk eller engelsk på et bestemt niveau)
 3. Uddannelsens generelle adgangskrav (en bachelorgrad)

Alle CBS’ kandidatuddannelser har et begrænset antal studiepladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser på uddannelsen, skal disse ansøgere gennemgå en udvælgelsesproces, hvor der bliver brugt udvælgelseskriterier specifikke for den valgte uddannelse.

For at læse mere om en uddannelses specifikke adgangskrav og udvælgelseskriterier, gå til Trin 1 – Adgangskrav, find den uddannelse, du vil læse om, på listen og klik på uddannelsens titel.

Adgang for CBS bachelorer

Alle CBS bachelorgrader har en naturlig overbygning. Du opfylder automatisk de specifikke adgangskrav til din naturlige overbygning. Du har retskrav på at blive optaget på din naturlig overbygning under visse betingelser.

Din naturlige overbygning

Din naturlige overbygning er den overbygning/kandidatuddannelse, som ligger i naturlig forlængelse af din bachelorgrad fra CBS. Du er garanteret en plads på din naturlige overbygning, hvis du søger samme år, som du færdiggør din bachelorgrad. Her kan du læse nærmere om retskrav.

Husk, at du altid skal opfylde eventuelle sprogkrav, og at du ikke er sikret optagelse på en bestemt linje på cand.merc., selvom du har retskrav – du kan læse mere om dette, hvis du vælger cand.merc. fra listen over CBS' kandidatuddannelser på Trin 1 - Adgangskrav.

BACHELORGRAD FRA CBS NATURLIG OVERBYGNING
BA EB m. engelsk MA in International Business Communication
BA EB m. fransk/spansk/tysk Optaget på EB i 2013: cand.merc.(kom.);  studerende, der består min. 7½ ECTS-points inden for "economics" (fx mikro- eller makroøkonomi), får retskravslignende status på MSc BLC, dvs. at man er sikret optag på uddannelsen (men ikke en bestemt linje)
Optaget på EB i 2014: MSc BLC (et valgfag a 7½ ECTS-points udskiftes med et obligatorisk fag i mikroøkonomi)
Optaget på EB i 2015: MSc BLC (uddannelsens opbygning ændres)
BA IVK m. engelsk MA in International Business Communication
BA IVK m. fransk/spansk/tysk cand.merc.(kom.)
BA EOK MA in International Business Communication
BA IMK cand.merc.(kom.)
HA Almen cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
HA i projektledelse cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
HA(fil.) cand.merc.(fil.)
HA(it.) MSc in Business Administration and Information Systems
HA(jur.) cand.merc.(jur.)
HA(kom.) cand.merc.(kom.)
HA(mat.) cand.merc.(mat.)
HA(psyk.) cand.merc.(psyk.)
BA IM

MSc in Business Administration and Information Systems

BSc ASP MSc in Business, Language and Culture
BSc BLC MSc in Business, Language and Culture
BSc IB MSc in Economics and Business Administration / cand.merc.
BSc IBP MSc in International Business and Politics
Bsc SEM MSc in Economics and Business Administration / cand.merc.
BSc SOC MSc in International Business and Politics
HA pro. cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
BSc in International Shipping and Trade cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration

Studerende, der færdiggør BSc in International Shipping and Trade sommeren 2017, kan vælge at udskyde retskravet på optagelse på cand.merc. til 2018 eller 2019 eller 2020.

Bemærk, at man kun kan anvende sit retskrav én gang, dvs. at første gang, man søger ind, vil det tælle som brug af retskrav på optagelse på cand.merc. – det gælder uanset om man søger cand.merc. eller en anden uddannelse, og uanset om man fx har fået afslag på sin 1. prioritet og er blevet optaget på en lavere prioritet.

Studerende, der færdiggør BSc in International Shipping and Trade sommeren 2018, kan vælge at udskyde retskravet på optagelse på cand.merc. til 2019 eller 2020 eller 2021.

Bemærk, at man kun kan anvende sit retskrav én gang, dvs. at første gang, man søger ind, vil det tælle som brug af retskrav på optagelse på cand.merc. – det gælder uanset om man søger cand.merc. eller en anden uddannelse, og uanset om man fx har fået afslag på sin 1. prioritet og er blevet optaget på en lavere prioritet.
 
HA i Europæisk Business cand. merc. / MSc in Economics and Business Administration

Hvis din bachelorgrad er fra CBS, og du er interesseret i en anden kandidatuddannelse end din naturlige overbygning, skal du tjekke under den kandidatuddannelse, du er interesseret i, om du eventuelt opfylder adgangskravene til den pågældende uddannelse, og hvilke udvælgelseskriterier der er for uddannelsen.

Er du kvalificeret?

Du er kvalificeret til en kandidatuddannelse, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav.

At være kvalificeret til en kandidatuddannelse er ikke det samme som at være garanteret en plads, idet alle CBS' uddannelser har et begrænset antal pladser.

Der er flere måder at finde ud af, om du er kvalificeret til en uddannelse:

 • Du kan tjekke, om der allerede findes en standardvurdering for din bachelorgrad.
 • Du kan forsøge at lave en egenvurdering.

Bemærk: At være kvalificeret til en kandidatuddannelse er ikke det samme som at være garanteret en plads, idet alle CBS' uddannelser har et begrænset antal pladser.

Standardvurdering

En standardvurdering er en vurdering af de obligatoriske fag i din bacheloruddannelse. En standardvurdering tager stilling til, hvorvidt dine obligatoriske fag opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS, eller om der mangler noget. En standardvurdering tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag eller suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Du kan læse mere om dine muligheder for at opfylde de specifikke adgangskrav længere ned på denne side.

En standardvurdering bliver typisk lavet, når vi oplever, at mange ansøgere med den samme bachelorgrad søger den samme kandidatuddannelse. I bunden af den enkelte kandidatuddannelses optagelsesside kan du se en liste over de standardvurderinger, vi har lavet. Du har ikke krav på, at der bliver lavet en standardvurdering, hvis din bacheloruddannelse ikke findes på listen.

Egenvurdering

Du kan selv forsøge at vurdere, hvorvidt du opfylder adgangskravene.

Du kan lave en egenvurdering ved at liste alle de bachelorfag, du har taget indtil videre eller skal tage som en del af din bachelorgrad eller som suppleringsfag, og holde dem op imod de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Du kan bruge denne blanket:

Egenvurdering blanket

Læs fagtitlerne og fagbeskrivelserne nøje, og forsøg så at inddele dem i kategorier i forhold til kandidatuddannelsens specifikke adgangskrav.

For at få en idé om, hvordan vi vurderer de enkelte fagkategorier, kan du nedenfor under "Fag på CBS" se, hvordan vi har kategoriseret forskellige CBS valgfag eller ISUP fag inden for de enkelte adgangskravsspecifikke fagkategorier. Ved at gennemgå fagtitlerne og sammenligne de enkelte fagbeskrivelser kan du danne dig et indtryk af, hvilke krav der stilles for at opfylde adgangskravene inden for de enkelte fagkategorier.

Er din uddannelse opgjort under et andet system end ECTS-systemet, kan du under ”Omregning af ECTS-points” se principperne for, hvorledes vi omregner fra ECTS-points.

Du kan tilføje din egenvurdering, når du i forbindelse med din ansøgning uploader al den relevante dokumentation.

Din egenvurdering er selvfølgelig ikke bindende for os, men det kan være en hjælp for både dig selv og os.

Adgangsvurdering

Hvis din uddannelsesbaggrund er fra et ikke-EU/EØS-land kan du få lavet en adgangsvurdering, hvor CBS Admissions på baggrund af en vurdering af den dokumentation du har sendt, fortæller dig, hvorvidt du opfylder adgangskravene eller skal tage fag inden for udspecificerede fagområder. Bemærk at dette er en service, som vi kun tilbyder til studerende med en uddannelsesbaggrund er fra et ikke-EU/EØS-land.

Hvornår:
Hvis din uddannelsesbaggrund er fra et ikke-EU/EØS-land, kan du bede om en adgangsvurdering for optaget 2017 fra 1. november 2016 til 10. november 2016 kl. 12.00 (CET). Din ansøgning om en adgangsvurdering må ikke være oprettet før 1. november 2016.

Vi giver svar løbende, men vi kan ikke garantere dig svar før 29. januar 2017. Bemærk, at disse datoer ikke nødvendigvis kan overholdes, hvis det viser sig nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra dig.

Hvad skal med:
For at få vurderet din uddannelse skal du uploade følgende:

1. karakterudskrift fra alle relevante videregående uddannelser på bachelorniveau; udskriften skal indeholde fag, karakterer og ECTS-points (alternativt credits, points, antal timer eller lign.).
2. en liste med alle de fag (obligatoriske fag såvel som valgfag), som du endnu ikke har bestået, men forventer at bestå som en del af din bachelorgrad.
3. eventuelt en liste med alle de fag du vil tage ud over din bachelorgrad for at opfylde de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse; listen skal indeholde ECTS-points (eller credits) og information om den pågældende universitet.
4. studieordningen for din uddannelse.
5. fagbeskrivelser for fag, hvor det ikke fremgår tydeligt af titlen, hvad faget indeholder - hvis du er i tvivl: vedlæg fagbeskrivelsen.
6. egenvurdering, hvori du skriver, hvilke af dine fag, du mener, dækker de specifikke adgangskrav for den uddannelse, du ønsker at læse.

Hvordan:
1) Du skal registrere dig selv som ny bruger i Admission Flow - CBS' elektroniske kandidatoptagelsessystem – og udfylde ansøgningsskemaet derinde samt uploade dokumentation. Du må ikke starte ansøgningen før 1. november, og du må ikke bruge et eksisterende brugernavn.

2) Alt dokumentation skal være uploadet i din ansøgning i Admission Flow.

3) Du skal submitte din ansøgning om adgangsvurdering inden d. 10. november 2016, kl. 12.00 (CET).

Du får en e-mail, når din anmodning om adgangsvurdering er submitted til behandling.

Du får en e-mail, når der er svar til dig i Admission Flow.

Bemærk, at:

 • Du kan kun få en adgangsvurdering til én uddannelse.
 • Du kan ikke få en adgangsvurdering til den kandidatgrad, der er din naturlige overbygning.
 • Du kan ikke få noget at vide om, hvor du står i forhold til udvælgelseskriterierne.

Hvad får du:
Du kan på det enkelte studies hjemmeside se adgangskravene til den pågældende uddannelse - det er i forhold til disse krav, at CBS Admissions foretager en vurdering af din ansøgning. Når CBS Admissions foretager en adgangsvurdering, vil du få vurderet, om du opfylder adgangskravene for at blive optaget. Hvis vurderingen er, at du ikke opfylder adgangskravene, vil du få at vide, hvilke fagområder og hvor mange ECTS-points du mangler for at opfylde adgangskravene. Du kan læse mere om dine muligheder for at opfylde de specifikke adgangskrav længere ned på denne side. Bemærk at der kun er begrænsede muligheder for at tage suppleringsfag.

Bemærk: adgangsvurderingen giver ingen indikation på sandsynligheden for optagelse.

Adgangsvurderingen er gældende kun i det kommende optagelsesår (2017).


Hvordan bliver du kvalificeret?

Læs mere her om dine muligheder, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse. Du kan også læse om reglerne for at tage suppleringsfag:

Har du afsluttet din bachelor inden årets ansøgningsfrist?

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse, kan du tage suppleringsfag for at blive kvalificeret:

Suppleringsfag er fag, du kan tage ud over dine bachelorfag for at opfylde de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse.

Bemærk at det kun er muligt at tage suppleringsfag under visse betingelser. Læs mere om betingelserne nedenfor.

Du kan tage valgfag og suppleringsfag på bachelorniveau CBS eller universiteter fra hele verden, så længe de falder inden for de fagområder, hvori du mangler ECTS-points. Husk, at det udelukkende er op til CBS Admissions at afgøre, om et fag er relevant i forhold til adgangskravene eller ej.

Tilmelding til suppleringsfag skal være dokumenteret på ansøgningstidspunktet. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Bemærk: At være kvalificeret til en kandidatuddannelse er ikke det samme som at være garanteret en plads, idet alle CBS' uddannelser har et begrænset antal pladser.

Regler for supplering, hvis du allerede har afsluttet din bacheloruddannelse, når du søger:

•    Kan du maksimalt supplere din bacheloruddannelse med 30 ECTS-point
•    Skal du selv betale for dine suppleringsfag.

Følgende fag kan bruges som supplering til at opfylde de specifikke adgangskrav:

supplering_ii.png


Følgende fag kan ikke tages i betragtning som supplering til at opfylde de specifikke adgangskrav:


supplering_i.png

Hvis du er planlægger at tage suppleringsfag til sommer, skal du huske at dokumentere din tilmelding til fagene, når du søger ind på din kandidatuddannelse. Se mere om hvordan du kan dokumentere din tilmelding til suppleringsfag.

Har du søgt ind i 2017 og vil søge igen i 2018?

Hvis du har tilmeldt dig suppleringsfag denne sommer, skal du være særlig opmærksom på reglerne for supplering:

Hvis du søger ind igen næste år og havde færdiggjort din bachelor inden du søgte om optagelse i 2017, vil du ikke kunne genbruge suppleringsfag, som du tager denne sommer efter du er blevet enten betinget optaget eller afvist. Du kan kun tage suppleringsfag efter du er blevet tilbudt en betinget optagelse og fagene kan kun bruges det samme år.

Eksempel:
Du har afsluttet din bachelor i januar 2017 og har søgt om optagelse i 2017. Du har tilmeldt dit et fag på CBS Summer University (ISUP) for at opfylde adgangskravene. Hvis du tager faget, er du kvalificeret til optagelse, men du bliver afvist pga. udvælgelse (fordi der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser). Det betyder, at selvom du tager ISUP-faget, vil du IKKE kunne bruge det i fremtiden, hvis du søger ind igen – faget er ikke taget mens du var betinget optaget og falder dermed ikke inden for de muligheder, der er for at læse supplering.

Her kan du læse om hvordan du afmelder et ISUP-fag.

Du kan læse nærmere om reglerne for supplering i Uddannelsesbekendtgørelsen, som du finder på www.retsinformation.dk ved at søge på "Uddannelsesbekendtgørelsen" i søgefeltet "Titel"

 

Afslutter du din bachelor i sommeren 2018?

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse, er der følgende muligheder for at blive kvalificeret:

 1. Du kan tage valgfag (eller fag på udveksling)

  og/eller 
   
 2. Du kan tage suppleringsfag. Suppleringsfag er fag, du kan tage ud over dine bachelorfag for at opfylde de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse.

  Bemærk at det kun er muligt at tage suppleringsfag under visse betingelser. Læs mere om betingelserne nedenfor.

Du kan tage valgfag og suppleringsfag på bachelorniveau CBS eller universiteter fra hele verden, så længe de falder inden for de fagområder, hvori du mangler ECTS-points. Husk, at det udelukkende er op til CBS Admissions at afgøre, om et fag er relevant i forhold til adgangskravene eller ej.

Tilmelding til suppleringsfag skal være dokumenteret på ansøgningstidspunktet. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Bemærk: At være kvalificeret til en kandidatuddannelse er ikke det samme som at være garanteret en plads, idet alle CBS' uddannelser har et begrænset antal pladser.

Hvis du afslutter din bachelor i sommeren2018:

•    Kan du maksimalt supplere din bacheloruddannelse med 30 ECTS-point
•    Skal du selv betale for dine suppleringsfag.

Følgende fag kan tages i betragtning som supplering til at opfylde de specifikke adgangskrav:


supplering_iii.png

Hvis du er i gang med at tage suppleringsfag, eller planlægger at tage suppleringsfag til sommer, skal du huske at dokumentere din tilmelding til fagene, når du søger ind på din kandidatuddannelse. Se mere om hvordan du kan dokumentere din tilmelding til suppleringsfag.

Du kan læse nærmere om reglerne i Uddannelsesbekendtgørelsen, som du finder på www.retsinformation.dk ved at søge på "Uddannelsesbekendtgørelsen" i søgefeltet "Titel".

Fag på CBS

Hvis du vil tage valgfag, suppleringsfag eller ekstra fag på CBS, er der følgende muligheder:


Valgfag som udbydes i løbet af semestret
På siderne om Valgfag kan du se, hvilke fagområder de udbudte fag dækker i relation til opfyldelse af adgangskrav. Du kan også finde information om tilmelding, antal pladser, eventuelle adgangskrav, priser, tidspunkter, osv.

International Summer University Programme (ISUP)
Herunder er en liste over de bachelor ISUP fag, der udbydes på CBS. CBS Admissions har vurderet fagene og fastslået, hvilke fagområder de forskellige fag dækker i forhold til de specifikke adgangskrav til kandidatuddannelserne på CBS.

For information om tilmelding, antal pladser, eventuelle adgangskrav, priser, tidspunkter, osv. skal du kontakte ISUP.

Suppleringsfag skal være bestået og dokumenteret inden studiestart. For at se om du må tage suppleringsfag og i så fald hvornår du må tage dem, se reglerne vedr. supplering højere oppe på denne side.

Ekstra fag skal være bestået og dokumenteret inden ansøgningsfristen.

NB: Listen omhandler kun opfyldelse af adgangskrav på kandidatuddannelserne og kan ikke bruges i forhold til forhåndsgodkendelse af meritoverførsel eller lignende - for information om dette, bedes du kontakte studienævnet for din bacheloruddannelse.

Forkortelser og fagområder på dansk:
BA (Business Administration) = Generel erhvervsøkonomi
Business Law = Erhvervsret
Accounting = Regnskab
Management = Ledelse

 

2017 ISUP courses

COURSE CODE AND TITLE
COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION AT CBS
BHAAI1009U Principles of Financial Accounting Accounting or BA*
BHAAI1017U Principles of Management Accounting Accounting or BA*
BHAAI1055U Managerial Accounting Accounting or BA*
BHAAI1061U International Business BA*
BHAAI1065U IT Project Management BA*
BHAAI1051U Management of the Creative Industries Creative Industries or BA*
BHAAI1034U The Persuasive Power of external Communication in Shaping Business Fates and Fortunes External Communication or General Communication or Media, Communication and Design
BHAAI1057U Persuasion and Marketing Communication: Theory and Practice External Communication or General Communication or Media, Communication and Design
BHAAI1011U Undergraduate Financial Modeling Finance or BA*
BHAAI1028U Undergraduate Corporate Finance Finance or BA*
BHAAI1062U Corporate Finance and Company Valuation Finance or BA*
BHAAI1066U Principles of Investment Finance Finance or BA*
BHAAI1066U Principles of Investment Finance Finance or BA*
BHAAI1067U Undergraduate International Finance Finance or BA*
BHAAI1020U Organizational Communication and Reputation Management - Theory and Practice

General Communication or Media, Communication and Design.

NB: The course may cover 2½ ECTS-points in Internal Communication and 5 ECTS-points in External

BHAAI1022U Principles of Macroeconomics Macroeconomics or BA*
BHAAI1063U Managerial Economics

Managerial Economics or Economics or BA*.

NB: The course may cover 5 ECTS-points in Microeconomics.

BHAAI1003U Undergraduate Consumer Behavior  and Customer Analysis Marketing or BA *
BHAAI1015U Introduction to Marketing Marketing or BA *
BHAAI1023U Principles of Microeconomics – a business perspective Microeconomics or BA*
BHAAI1024U Principles of Microeconomics – a policy perspective Microeconomics or BA*
BHAAI1041U Organisational Behaviour and Organisational Analysis Organisation or BA*
BHAAI1001U Basic Statistics for Business and Economics Quantitative Methods/Statistics or Social Science Methodology or BA
BHAAI1059U Business Anthropology and Organizational Ethnography

Social Science Methodology or BA*.

NB: Relevant during the selection process for the MSc in Business, Language and Culture

BHAAI1060U Business Research

Social Science Methodology or BA*.

NB: Relevant during the selection process for the MSc in Business, Language and Culture

BHAAI1014U International Marketing Management: Strategic Thinking for Managing and Marketing in a Global Economy Strategy or BA*
BHAAI1064U Managing Strategically in a Globalised World Strategy or BA*
BHAAI1054U IT Risk Management and Governance Information Technology/IT

 

 

2016 ISUP courses
 

Course code and title

Course areas covered for graduate admission at cbs

Comment
BHAAI1001U Basic statistics for business and economics Quantitative Methods/ Statistics or Social Science Methodology or BA*  
BHAAI1003U Undergraduate consumer behavior and customer analysis Marketing or BA*  
BHAAI1009U Principles of financial accounting Accounting or BA*  
BHAAI1011U Undergraduate financial modeling Finance or BA*  
BHAAI1014U International marketing management – Strategic thinking for managing and marketing in a global economy Strategy or BA* Relevant during the selection process for the International Marketing and Management concentration at MSc in Economics and Business Administration
BHAAI1015U Introduction to Marketing Marketing or BA*  
BHAAI1020U Organizational Communication and Reputation Management - Theory and Practice General Communication
NB: The course may cover 2½ ECTS-points in Internal Communication and 5 ECTS-points in External Communication
BHAAI1022U Principles of macroeconomics Macroeconomics or Economics or BA*  
BHAAI1023U Principles of microeconomics – a business perspective Microeconomics or Economics or BA*  
BHAAI1024U Principles of microeconomics – a policy perspective Microeconomics or Economics or BA*  
BHAAI1028U Undergraduate corporate finance Finance or BA*  
BHAAI1034U The persuasive power of external communication in shaping business fates and fortunes External Communication or General Communication  
BHAAI1041U Organisational Behaviour and Organisational Analysis Organization or Psychology or BA*  
BHAAI1046U Politics in the European Union Political Science/Theory or Politics in general or Politics/ Culture/ Society Studies  
BHAAI1047U Politics and economics of globalization International Politics or Politics in general or Politics/ Culture/ Society Studies  
BHAAI1048U Business Anthropology and Organizational Ethnography Social Science Methodology or BA* Relevant during the selection process for the MSc in Business, Language and Culture
BHAAI1051U Management of the creative industries Creative Industries or BA*  
BHAAI1052U The Next Über: Economics, Strategy, Technology and Entrepreneurship in the Sharing Economy Innovation or Entrepreneurship or BA* Relevant during the selection process for the E-Business concentration at MSc in BA and Information Systems
BHAAI1053U Operations and Supply Chain Management BA*  
BHAAI1054U IT Risk Management and Governance Information Systems Relevant during the selection process for the E-Business concentration at MSc in BA and Information Systems
BHAAI1055U Managerial Accounting Accounting or BA*  
BHAAI1056U Intercultural Negotiation Culture/ Society Studies  
BHAAI1057U Persuasion and Marketing Communication: Theory and Practice External Communication or General Communication  
BHAAI1058U The Politics of Public-Private Partnerships Politics in general or Politics/ Culture/ Society Studies  
Enkeltfagsvurdering

Det er ikke muligt at få lavet en vurdering af dine fag inden du søger. For at få en ide om hvilke optagelsesområder, dine fag er indenfor, kan du se hvordan CBS har vurderet vores egen valgfag i forbindelse med optag under overskriften "Fag på bachelorniveau". Du kan også se hvordan du selv kan lave en vurdering af din uddannlesesbaggrund under overskriften "Egenvurdering" højere oppe på siden.

 

Hvordan forbedrer du dine chancer?

Selvom du opfylder adgangskravene og er kvalificeret, betyder det ikke, at du er garanteret en plads, da alle kandidatuddannelser på CBS har et begrænset antal pladser.

I en del tilfælde kan du forbedre dine chancer for at blive optaget på en kandidatuddannelse eller en linje ved at vælge valgfag eller tage ekstra fag, der udvider dine kvalifikationer inden for de fagområder, der er angivet som de specifikke adgangskrav.

Du kan læse mere om udvælgelseskriterierne på den enkelte uddannelses/linjes side ved at klikke på uddannelsen/linjen på Trin 1 - Optagelse.

Du kan tage ekstra fag på CBS eller på et hvilket som helst universitet i Danmark eller udlandet, så længe fagene tages på akademisk bachelor niveau og ligger inden for de fagområder, der er relevante for uddannelsens/linjens udvælgelseskriterier. Husk, at det er helt op til CBS Admissions at vurdere, om et fag er relevant i forhold til udvælgelseskriterierne.

Bemærk: Ekstra fag skal være bestået inden ansøgningsfristen.

Hvis du planlægger at tage ekstra fag på CBS, kan du læse mere ovenfor under "Fag på CBS".

Varsling - optag 2018

I udvælgelseskriterierne på alle CBS’ kandidatuddannelser vil det, fra og med optaget i 2018, trække ned i helhedsvurderingen, hvis ansøgeren allerede har gennemført en dansk kandidatuddannelse.

Sidst opdateret: CBS Admissions Office // 10/10/2017