Andre veje ind på CBS


 

Genindskrivning på CBS

Hvis du tidligere har været indskrevet på en uddannelse på CBS, kan du læse om genindskrivning på selvsamme uddannelse her.

Genindskrivning på den samme uddannelse på CBS

Kun for tidligere CBS-studerende, der har afbrudt deres uddannelse, og som ønsker at genoptage selvsamme uddannelse. Alle andre ansøgere, som ønsker at flytte uddannelse til- eller inden for CBS, bedes se under afsnittet Administrativ Indskrivning.


Sådan søger du om genindskrivning:

 • Ansøg senest 1. marts mhp. studiestart 1. september, hvis du har en bachelorgrad fra et andet land end Danmark.
 • Ansøg senest 1. april mhp. studiestart 1. september, hvis du har en bachelorgrad fra Danmark.
 • Ansøg senest 15. november 2017 mhp. studiestart 1. februar 2018.
 • Tjek at du opfylder de gældende adgangskrav til uddannelsen. Det vil sige, at ansøgere skal opfylde adgangskravene, som hvis de skulle søge ind på uddannelsen på ny (eksempelvis at have en bachelorgrad, opfylde sprogkravet og krav til ECTS-points inden for bestemte områder). Du kan læse om de gældende adgangskrav under hver uddannelse. Vær opmærksom på at adgangskravene kan have ændret sig siden du første gang blev optaget. De nuværende adgangskrav skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.
 • Hvis du har en TOEFL eller IELTS, skal du tjekke hvor gammel den er. Vi godtager ikke TOEFL eller IELTS tests, der er mere end to år gamle.
 • Tjek at du som minimum har bestået det første år på studiets nuværende studieordning.
 • Hvis du er blevet udmeldt fra CBS pga. opbrugt eksamensforsøg eller regler (f.eks.manglende årstilmelding, ikke beståede 1. år m.m.) skal du vedlægge en redegørelse inkl. dokumentation. I redegørelsen skal du beskrive hvorfor du nu modsat tidligere vil være i stand til at gennemføre uddannelsen (se nedenfor i punkt 2).
 • Udfyld et Filansøgningsskema.
 • Scan alt ind (dokumentation af adgangskravet, ansøgningsskema og evt. redegørelse) og send det pr. mail til ae@cbs.dk.
 • Svar: Ansøgninger sendt senest 1. marts eller 1. april til indskrivning per 1. september får svar senest 1. august.
 • Svar: Ansøgninger sendt senest 15. november til indskrivning per 1. februar får svar senest 2. januar.

 


Forudsætningerne for genindskrivning er:

 • FORMALIA: Du overholder formalia for ansøgningsprocessen (tidsfrister, dokumentation osv.). Vær opmærksom på, at hvis du ikke er EU/EØS-borger, skal du følge de almindelige regler for betaling af studieafgift.
 • ADGANGSKRAV: Du overholder de gældende adgangskrav til uddannelsen på ansøgningstidspunktet.
 • FØRSTE ÅR: Du har bestået alle de fag, der udgør første år på den uddannelse, du søger om genindskrivning på, ifølge uddannelsens gældende studieordning.
 • CBS REGLER: Hvis du er blevet udmeldt CBS, fordi du har opbrugt dine eksamensforsøg, eller ikke har overholdt uddannelsens regler, skal du først søge om tilladelse til at søge genindskrivning eller optagelse på ny.


Du skal være opmærksom på følgende:

 1. Genindskrivning er normalt på den nyeste studieordning.
 2. Hvis du er udmeldt studiet, fordi du har opbrugt dine prøveforsøg eller er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af uddannelsens regler, skal CBS først give dig tilladelse til at søge optagelse og indskrivning på ny. Tilladelsen gives A) hvor CBS på grundlag af en konkret, faglig vurdering skønner, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede eller B) hvor uddannelsens indhold er væsentligt ændret. For at søge om tilladelse skal du, samtidig med at du søger om genindskrivning, vedlægge en redegørelse der beskriver din konkrete situation.   
 3. Hvis du selv udmeldte dig af studiet, kan du tidligst genindskrives på studiet fem måneder efter udmeldelsesdato.
 4. Ansøgninger sendt senest 1. marts eller 1. april til indskrivning per 1. september får svar senest 1. august.
 5. Ansøgninger sendt senest 15. november til indskrivning per 1. februar får svar senest 2. januar.
 6. Hvis der er gået mindre end 13 måneder siden din udmeldelse fra CBS, vil du beholde den oprindelige indskrivningsdato i systemet. Du skal være opmærksom på, at dette kan have indflydelse på din uddannelse, særdeles angående Fremdriftsreformen, da du stadig vil være underlagt de tidsfrister, der var gældende for din første indskrivning.
 7. Hvis du ikke har bestået 1. år på studiet pga. usædvanlige forhold, kan du søge om dispensation. Du skal være opmærksom på, at dispensation for dette gives meget sjældent. Husk at vedhæfte dokumentation.


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til: ae@cbs.dk

 

Administrativ indskrivning

Hvis du bestået mange fag fra en uddannelse på CBS, eller et andet universitet, kan du læse mere om administrativ indskrivning til en ny uddannelse på CBS her.Administrativ Indskrivning

Hvis du allerede har bestået mange fag fra én uddannelse og gerne vil flyttes over på 2. år af en anden fagligt beslægtet uddannelse på CBS, kan du overveje at søge om at blive direkte indskrevet på studiets 2. år.

Du søger administrativ indskrivning således:

 • Ansøg senest 1. marts mhp. studiestart 1. september, hvis du har en bachelorgrad fra et andet land end Danmark.
 • Ansøg senest 1. april mhp. studiestart 1. september, hvis du har en bachelorgrad fra Danmark.
 • Ansøg senest 15. november mhp. studiestart 1. februar 2018, kun til MSc in Business Administration & E-business (uanset hvor din bachelorgrad kommer fra).
 • Tjek at du opfylder de gældende adgangskrav til uddannelsen. Disse skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.
 • Tjek at du har som minimum bestået det første år i studiets nuværende studieordning.
 • Udfyld et Filansøgningsskema.
 • Skriv en motiveret ansøgning. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end ledige pladser, sker der en udvælgelse (se punkt 4 nedenfor).
 • Scan alt ind (adgangskrav, karakterudskrift, tilmelding af igangværende fag, kursusbeskrivelser på alle fag (beståede OG igangværende) ansøgningsskema og motiveret ansøgning) og send dem pr. mail til ae@cbs.dk.
 • Svar: Ansøgninger sendt senest 1. marts eller 1. april til indskrivning per 1. september får svar senest 1. august.
 • Svar: Ansøgninger sendt senest 15. november til indskrivning per 1. februar får svar senest 2. januar.


Forudsætningerne for at blive administrativt indskrevet er:

 1. Du overholder formalia for ansøgningen (ansøgningsfrist, dokumentation, osv.)
 2. Du opfylder alle adgangskrav til uddannelsen på ansøgningstidspunktet.
 3. Du har bestået fag svarende til 1. år af den uddannelse, du gerne vil indskrives på inden d. 31. august, hvis din ansøgning bliver imødekommet.
 4. Der er ledige pladser på 2. år af uddannelsen (hvis der er ledige pladser, men der er flere ansøgere, der opfylder de tre første krav, end der er studiepladser, finder en udvælgelse sted).

   

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Man kan kun søge administrativ indskrivning på én uddannelse/linje.
 • Ansøgninger sendt inden 1. marts og 1. april kl. 12.00 til indskrivning per 1. september får svar senest 1. august.
 • Man kan kun søge om administrativ indskrivning én gang om året med deadline 1. marts eller 1. april for studiestart 1. september med undtalelse af MSc in Business Administration & Information Systems – E-business.
 • Ansøgninger til MSc in Business Administration & Information Systems – E-business sendt inden 15. november kl. 12.00 til indskrivning per 1. februar 2018 får svar senest 2. januar.
 • Hvis du ikke har bestået 1. år på studiet pga. usædvanlige forhold, kan du søge om dispensation. Du skal være opmærksom på, at dispensation for dette gives meget sjældent. Husk at vedhæfte dokumentation.
 • Når du sammenholder fagbeskrivelserne fra din nuværende uddannelse med fagbeskrivelserne fra den uddannelse, du gerne vil ind på, skal du være særligt opmærksom på, at fagligt indhold, niveau og omfang (antal ECTS) matcher hinanden.
 • Du kan opleve, eksempelvis som CM studerende fra et andet universitet i Danmark, at fagenes indhold, placering og deres ECTS-vægt på CM uddannelsen på CBS kan være væsentlig forskellig fra den CM uddannelse, som du kommer fra. Det kan gøre det meget svært at blive administrativt indskrevet.  Ofte skal du have mere end et års fuldtidsstudier for at kunne blive administrativt indskrevet, hvilket kan gøre det studietidsforlængende for dig at skifte uddannelse. Bliver du administrativt optaget, skal du også være opmærksom på, at den faglige sammenhæng på studiet kan være anderledes. Således kan der være en mindre arbejdsbyrde at indhente, såsom læringspointer fra tidligere fag på CBS studiet.
 • Der er ingen garanti for, at du bliver administrativt indskrevet. Hvis du gerne vil have en ekstra chance for at blive optaget på uddannelsen, kan du ved siden af søge om optag på det 2-årige forløb via vores online ansøgningsportal. For mere information se her. Hvis du bliver optaget, skal du søge om merit for relevante fag, efter du er blevet optaget. Bliver du imidlertid administrativt indskrevet, kan du altid annullere din ansøgning om optag på det fulde forløb.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til: ae@cbs.dk

 

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 16/08/2017