Svar

Når vi har vurderet din ansøgning, vil du modtage et svar i Ansøgningsportalen. Her på siden kan du se, hvilke typer svar du kan få, samt hvordan du skal forholde dig til dem. Det er også her vi offentliggør statistikker for tidligere års optagelse.

Alle svar er nu uploadet

Læs mere nedenfor.

Spørgsmål om dit svar?

Læs vores FAQ.

PDF iconFAQ Afvist
PDF iconFAQ Optaget (betinget og fuldt)

Bemærk dog, at vi ikke kan behandle din specifikke ansøgning, svar eller træffe afgørelser via infomøde - her skal du skrive en mail til Graduate Admission.

Svaret på ansøgningen

Du har fået en mail, at vi har uploadet svaret på din ansøgning i Ansøgningsportalen. Husk at tjekke dit spamfilter, hvis du ikke har modtaget en mail.

Mailen indeholder et link til Ansøgningsportalen. Du skal bruge dette link til at logge ind på din ansøgning.

Du finder svaret under ”Beskeder” (indrammet af en grøn firkant på nedenstående billede).

Dit ansøgnings-ID står i brevet. Gem dette ID, da du kan få brug for det, hvis du skal kontakte os på et senere tidspunkt.

Hvis du har søgt om optagelse på flere uddannelser, vil du modtage et svarbrev for hver prioritet. Hvis du bliver accepteret på en højere prioritet, vil du ikke modtage svarbrev for en lavere prioritet.

Hvis du har problemer med at logge ind eller har glemt dit username: kontakt IT Vejlederne på help@student.cbs.dk.
 
Husk, hvis du er blevet tilbudt studieplads, så har du kun 5 dage til at sige ja tak.
 

Hvordan accepterer jeg min studieplads?

Når du har modtaget brevet, har du 5 dage til at sige ja tak eller nej tak til den studieplads, som du er blevet tilbudt. Dette gøres i Ansøgningsportalen. Du bør læse brevet grundigt før du bekræfter eller afslår den studieplads, som du er blevet tilbudt.

Du siger ja tak eller nej tak til din studieplads under ”Se status på ansøgning” (indrammet af en blå firkant på nedenstående billede). 

For at sige ja tak eller nej tak til din studieplads skal du trykke på ”Aktion” (indrammet af en rød firkant på nedenstående billede). 

Efter du har sagt enten ja tak eller nej tak til din plads, vil status på din ansøgning skifte. Du får ikke en bekræftelse, men du kan se, at din status ændrer sig fra:

  • "Afgjort, Optagelse tilbudt" til "Afgjort, Optaget" eller
  • ”Afgjort, Betinget optagelse tilbudt" til "Afgjort, Betinget optaget"

 

Svar på ansøgning

 

Selve svarbrevet

Et svarbrev kan både betyde, at du bliver tilbudt en studieplads på CBS, men det kan desværre også betyde, at du får afslag. På denne side gennemgår de forskellige svar-scenarier.

Hvad betyder det at sige JA?
Når du har sagt ja tak til pladsen, betyder det, at du har reserveret en studieplads på CBS, og at du fra 1. september er indskrevet på den tildelte kandidatuddannelse. Hvis du ikke har sagt ja tak til den tilbudte plads inden ovenstående frist, mister du den tilbudte studieplads. Ligeså, vil du heller ikke få tilbudt en lavere prioritet.

Hvad hvis jeg fortryder mit JA?
Hvis du fortryder dit ja tak, skal du udmelde dig af uddannelsen. Hvis du fortryder før 1. september, skal skrive en mail til Graduate Admission, hvori du skriver, at du ikke ønsker at starte på uddannelsen alligevel. Hvis du fortryder 1. september eller senere, er der tale om en reel udmeldelse, og du skal derfor benytte udmeldelsesblanketten på my.cbs.dk under Mit Studie > Planlæg dit studie > Udmeldelse. Husk, at du selv skal være opmærksom på, hvad det har af konsekvenser for din SU.

Hvad indebærer det at sige NEJ?
Hvis du siger nej til den tilbudte studieplads, får du ikke tilbudt en plads på en lavere prioritet. Og hvis du siger nej, kan du ikke fortryde valget på et senere tidspunkt.

Hvis du siger nej til den tilbudte studieplads, har det ingen betydning, hvis du søger om optagelse igen til næste år

Fuldt optaget
Hvis du er fuldt optaget, og der ingen betingelser er knyttet til din optagelse, så skal du blot indikere, om du er interesseret i den tilbudte plads ved at svare JA eller NEJ tak. Når du har sagt JA, bliver du indskrevet på studiet, og du skal ikke foretage dig mere i forhold til din ansøgning om optagelse.

Betinget optaget

Hvis du er betinget optaget, er din optagelse ikke endelig, før du har opfyldt betingelserne.

Læs betingelserne i brevet ordentligt igennem, og husk at sikre dig, at du forstår betingelserne, samt hvornår og hvordan de skal opfyldes. Hvis du har spørgsmål om betingelserne se kontaktsiderne

Husk at sige JA-tak eller NEJ-tak til den tilbudte plads.

Hvis du takker JA til pladsen, er det vigtigt, at du husker at uploade dokumentation for opfyldelse af betingelsen hurtigst muligt og ikke senere end studiestart. Hvis du er betinget optaget, er din optagelse ikke endelig, før du har opfyldt betingelserne. Vi forventer at åbne Ansøgningsportalen for upload d. 25. juni 2018. Du vil modtage en e-mail, når det er muligt at uploade dokumentation. 

Hvis du ikke opfylder betingelserne i dit optagelsesbrev, vil din optagelse blive annulleret, og du risikerer at skulle betale SU tilbage.

Hvis du søger om optagelse igen næste år eller senere og har tilmeldt dig suppleringsfag denne sommer, skal du være særlig opmærksom på reglerne for supplering. Se mere under ’Hvordan bliver du kvalificeret’ på Optagelse på kandidat.

Der er betingelser inden for de tre nedenstående kategorier:

Fag

Fag, der ikke indgår i din bachelorgrad, taget uden for CBS som du har informeret os om i din ansøgning inden ansøgningsfrist: du skal uploade officielt bevis i Ansøgningsportalen når du har bestået.

Fag, der ikke indgår i din bachelorgrad, taget på CBS som du har informeret os om i din ansøgning inden ansøgningsfrist: vi tjekker selv om du har bestået.

Hvis du ikke består de fag, kan din optagelse ikke færdiggøres. Du kan ikke tage suppleringsfag samtidig med, at du læser en kandidatuddannelse.

Sprogkrav

Sprogkravet skal være opfyldt for at færdiggøre optagelsen og kan ikke vente, til du er gået i gang med uddannelse

Bachelorgrad

  • Kommer du fra et andet universitet end CBS, skal du uploade dokumentation, når du har bestået din bachelorgrad. Se i tabellen nederst hvilken dokumentation der er nødvendig for at kunne dokumentere, at du har bestået din bachelorgrad.
  • Kommer du fra CBS, tjekker vi selv, om du har bestået din bachelorgrad.
  • Vi afventer resultatet af eventuelle syge/omprøver (reeksamen) i august, men du skal huske at give os besked, hvis resultatet først kommer efter studiestart d. 1. september.

Hvis du ikke har bestået en bachelorgrad ved studiestart, kan du normalt ikke læse en kandidatuddannelse, da dette er en betingelse for adgang.

Du læser ikke en bachelorgrad på CBS: 

1. september 2014 ændrede reglerne sig, og vi kan ikke længere dispensere for kravet om en bestået bachelorgrad, hvis du ikke læser din bachelorgrad på CBS.

Du læser en bachelorgrad på CBS: 

Så kan du søge om dispensation. For at imødekomme en dispensation skal vi finde det fagligt forsvarligt og sandsynligt, at du vil kunne bestå din bachelorgrad sideløbende med, at du læser et fuldt semester på en kandidatuddannelse. Din ansøgning om dispensation skal derfor være så specifik og detaljeret som muligt, og derudover skal vi have al relevant dokumentation (herunder en helt opdateret karakterudskrift).

Vær opmærksom på, at vi først behandler din dispensationsansøgning efter du har accepteret et eventuelt tilbud om optag.

Hvis du ønsker at søge en dispensation, skal du kontakte Admissions og bede om at få åbnet din ansøgning i Ansøgningsportalen (du skal huske at skrive ”My Application + dit application ID i emnefeltet på mailen).
 

Land

Dokumentation og procedurer

Generelt

Et bachelortranscript/karakterliste, der viser at du har bestået 180 ECTS er ikke dokumentation nok til at bevise at du har bestået din bachelorgrad.

Kravet "finish your undergraduate degree" vil først blive fjernet fra dit optagelsesbrev, når du har uploadet et af følgende:

a) dit endelige bachelordiplom, ELLER

b) et officielt brev fra dit universitet, der tydeligt siger, at din bachelorgrad er bestået og afsluttet samt datoen for den sidste eksamen, ELLER

c) et officielt transcript/karakterudskrift, hvorpå der tydeligt står at uddannelsen er afsluttet samt dato for den sidste eksamen.

Danmark

Et bachelortranscript/karakterliste, der viser at du har bestået 180 ECTS er ikke dokumentation nok til at bevise at du har bestået din bachelorgrad.

Kravet "finish your undergraduate degree" vil først blive fjernet fra dit optagelsesbrev, når du har uploadet et af følgende:

a) dit endelige bachelordiplom, ELLER

b) et officielt transcript/karakterudskrift, hvorpå der tydeligt står at uddannelsen er afsluttet samt dato for den sidste eksamen.

Italien

Du skal have registret dig og bestå din bachelor i forårs/sommer sessionen for at sikre at det generelle adgangskrav er opfyldt og dokumenteret ved studiestart. Hvis du planlægger at bestå efter 1. September, så er det generelle adgangskrav ikke opfyldt inden fristen og dit optag vil blive annulleret.

Bocconi Universitet: ansøgere fra Bocconi Universitet skal reservere juni/juli sessionen som den seneste mulighed og kunne dokumentere at de har færdiggjort deres bachelor og har I alt 180 ECTS-point før 1. september.

Sverige

Et bachelortranscript/karakterliste, der viser at du har bestået 180 ECTS er ikke dokumentation nok til at bevise at du har bestået din bachelorgrad.

Kravet "finish your undergraduate degree" vil først blive fjernet fra dit optagelsesbrev, når du har uploadet et af følgende:

 

a) dit endelige bachelordiplom, ELLER

b) et officielt brev fra dit universitet, der tydeligt siger, at din bachelorgrad er bestået og afsluttet samt datoen for den sidste eksamen, ELLER

c) et officielt transcript/karakterudskrift, hvorpå der tydeligt står at uddannelsen er afsluttet samt dato for den sidste eksamen.

Afvist
Du er afvist, idet du ikke opfylder betingelserne for optagelse, fordi du:

1. ikke opfylder adgangskravene
2. ikke har sendt (tilstrækkelig) dokumentation
3. ikke er blevet udvalgt på det studie/studieretning, som du har ansøgt
4. har søgt for sent
5. ikke har betalt ansøgningsafgift
6. ikke har betalt studieafgift

Hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav omkring at have en akademisk bachelorgrad og/eller en bachelorgrad inden for det påkrævede område, er dette ikke i sig selv årsag til afvisning. For yderligere information: se den enkelte uddannelses egen side om optag og adgangskrav.

Hvis du ønsker at søge om optag til den samme uddannelse til næste år, skal du sikre dig, at du opfylder adgangskravene. Men du skal være opmærksom på, at for nogle kandidatstudier er det at opfylde adgangskravene ikke en garanti for at blive optaget. 

Hvis du er blevet afvist og har tilmeldt dig suppleringsfag denne sommer, skal du være særlig opmærksom på reglerne for supplering. Se mere under ’Hvordan bliver du kvalificeret’ på Optagelse på kandidat.

 


Spørgsmål om svarbrevet

Her kan du læse mere, hvis du har spørgsmål til dit svarbrev.

Manglende svarbrev
Hold øje med vores hjemmeside – vi vil annoncere, når vi er færdige med at uploade svar til alle ansøgere.

Hvis du sidst på dagen for svar endnu ikke har modtaget en email om, at der er en opdatering til din ansøgning (husk at tjekke dit indbakke for uønsket post), så kan du logge ind på Ansøgningsportalen og se, om brevet er uploadet til dig under ”Beskeder”.

Hvis du ikke har modtaget et brev, se kontaktsiderne
Klagevejledning
Du kan klage over vores afgørelse, hvis du mener, at det retslige grundlag for afgørelsen ikke er overholdt. Med "afgørelsen" menes afslaget eller det betingede optag, du har modtaget; dvs. du har fået et svar, som ikke giver dig fuldt medhold. Du kan derimod ikke klage over de faglige skøn, der er indgået i afgørelsen, idet vores faglige vurdering og skøn er endelig.

Kontakt os, før du klager
Uanset om du er utilfreds med det retslige grundlag eller selve afgørelsen, vil vi meget gerne have, at du kontakter os. Vi vil altid forsøge at få opklaret eventuelle misforståelser eller rette op på eventuelle fejl fra vores side.

Klagesag
Hvis du ønsker at klage over vores afgørelse, fordi du mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for optagelse, skal du klage til Rektor. CBS Legal behandler klager på vegne af Rektor. Klagen skal derfor adresseres til Rektor og sendes til CBS Legal, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg eller til  legal@cbs.dk.

Du skal være opmærksom på, at CBS Legal ikke foretager en revurdering af din ansøgning. CBS Legal forholder sig dermed kun til om en sag er behandlet i overensstemmelse med gældende ret jf. bachelor/kandidatadgangsbekendtgørelsen. CBS Legal kan derfor ikke genbehandle din ansøgning ift. faglige spørgsmål eller vurderinger, som Student Affairs har foretaget.

Klagefrist
Din klage skal indgives inden for to uger fra den dato, brevet er uploadet til dig. Husk, at din klage skal være specifik og relatere sig til de forhold, du ønsker at klage over.

 

Sen ansøgning

Det er ikke muligt at søge om optag efter de angivne frister. Det er heller ikke muligt at ændre prioriteter efter ansøgningsfristen. Dette betyder, at du ikke kan skifte uddannelse, efter du har modtaget svar fra os, ligeså kan du heller ikke skifte mellem linjer på en uddannelse.

CBS har ingen ledige pladser, og vi har derfor ikke nogen sen ansøgningsrunde.


Optagelsesstatistik

I nedenstående tabel kan du finde antal 1. prioriteter og antal pladser, samt om der er brugt udvælgelseskriterier. Bemærk, at uddannelser er angivet med fed skrift, og linjer er angivet i kursiv under den pågældende uddannelse.

Denne statistik kan give dig en idé om dine chancer for optag på en bestemt uddannelse/linje.

OBS: udvælgelseskriterierne for de forskellige uddannelser/linjer kan ændre sig fra ansøgningsår til ansøgningsår.

Optagelsesstatistik 2018


Programme
Number of 1st priorities
(deviation from 2017)
Number of places
Status 10 June
MA in International Business Communication 286 (-11%) 130 NA
MA IBC - Intercultural Marketing 194 (-15%) 85 Qualified applicants rejected
MA IBC - Multicultural Communication in Organisations 92 (+1%) 45 Qualified applicants rejected
MSc in Advanced Economics & Finance 226 (-9%) 45 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship 80 (+25%) 30 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Ebusiness 413 (+45%) 120 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems 272 (+43%) 120 NA
MSc BAIT - Data Science 108 (new) 30 Qualified applicants rejected
MSc BAIT - Digitalization 164 (-14%) 90 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Innovation in Health Care 106 (+41%) 45 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Philosophy 67 (+3%) 35 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
MSc in Business, Language & Culture 256 (-2%) 130 NA
MSc BLC - Business & Development Studies 147 (-2%) 80 Qualified applicants rejected
MSc BLC - Diversity & Change Management 109 (-2%) 50 Qualified applicants rejected
MSc in Economics & Business Administration / cand.merc.
4319 (+11%)
1480 NA
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control 248 (+3%) 115 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Applied Economics & Finance
354 (+18%) 135
Qualified applicants rejected
MSc EBA - Brand and Communication Management 399 (+3%) 100 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Customer & Commercial Development 146 (new) 50 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Investments
475 (+25%) 115
Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Strategic Management 697 (+13%) 145 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Business 486 (+4%) 130 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Marketing & Management 502 (0%) 130 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development 489 (+23%) 145 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership 339 (+21%) 105 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Supply Chain Management 248 (+22%) 75 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring 127 (+18%) 75 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab 219 (-9%) 120 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Human Resource Management 71 (+6%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in International Business & Politics 229 (-13%) 110 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Management of Creative Business Processes
221 (-15%) 80 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Organisational Innovation & Entrepreneurship 295 (+26%) 100 NA
Organisational Innovation & Entrepreneurship 227  (-3%) 80 Qualified applicants rejected
Strategic Design & Entrepreneurship 68 (new) 20 Qualified applicants rejected
MSc in social Sciences in Public Management & Social Development 47 (+42%) 15 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Service Management 99 (+7%) 60 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(jur.) 163 (+11%) 140 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(kom.) 201 (-20%) 175 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(mat.) 63 (+15%) 55 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.(psyk.) 109 (+11%) 90 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.aud. 371 (-11%) 250 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i human ressource management 149 (+8%) 80 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i politisk kommunikation & ledelse 105 (-5%) 60 Qualified applicants rejected
Optagelsesstatistik vinteroptag 2017


Programme
Number of applicants
Number of places
Status 1 December
MSc in Business Administration and Ebusiness 188 70 Qualified applicants rejected
Optagelsesstatistik 2017


Programme
Number of 1st priorities
(deviation from 2016)
Number of places
Status 13 June
MSc in Economics & Business Administration / cand.merc. - overall
4319 (-11%)
1460 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Applied Economics & Finance
301 (-25,1%) 130
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control
240 (-23,6%) 95
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Finance & Strategic Management 616 (-1,0%) 150 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Finance & Investments 379 (-8,2%) 115 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - International Business 466 (-9,7%) 150 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - International Marketing & Management 504 (-14,6%) 150 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development 398 (+3,4%) 125 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Brand and Communication Management 389 (-19,8%) 95 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Strategic Market Creation 127 (-27,8%) 45 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership 281 (-13,8%) 90 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Supply Chain Management 203 (-22,8%) 50 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring 108 (+0,9%) 75 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab 240 (+20,8%) 150 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
Cand.merc. - Human Resource Management 67 (+19,6%) 40 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSocSc Management of Creative Business Processes
259 (-16,7%) 80 Qualified applicants rejected
MSocSc Organisational Innovation & Entrepreneurship 234  (-10%) 80 Qualified applicants rejected
MSocSc Service Management 90 (-30,6%) 60 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
MSocSc Public Management & Social Development 33 (-17,5%) 15 Qualified applicants rejected
Cand.soc. Politisk Kommunikation & Ledelse 110 (-4,3%) 60 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.soc. Human Ressource Management 137 (-15,4%) 80 Qualified applicants rejected
MSc in International Business & Politics 262 (-14,1%) 90 Qualified applicants rejected
MSc in Advanced Economics & Finance 248 (-26,4%) 50 Qualified applicants rejected
Cand.merc.aud. 416 (+18,5%) 250 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship 64 (-12,3%) 30 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Innovation in Health Care 75 (+4,2%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems/cand.merc.(it.) 190 (-6,4%) 105 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
MSc in Business Administration & Ebusiness 285 (41,8%) 110 Qualified applicants rejected
MA in International Business Communication 320 (-20%) 160 Qualified applicants rejected
MSc in Business, Language & Culture 261 (-10,6%) 140 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Philosophy 65 (-27,8%) 35 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.(jur.) 147 (-5,8%) 125 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(kom.) 250 (-18,8%) 215 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(mat.) 55 (-16,7%) 50 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.(psyk.) 98 (-9,3%) 85 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Optagelsesstatistik vinteroptag 2016

Total number of applicants as of 10 November 2016: 125
International applicants: 61%
Danish applicants: 39%
Female applicants: 42%
Male applicants: 58%
International educational background: 42%
CBS educational background: 6%
Educational from another Danish institution of higher education: 52%
Offer:
Place offer: 71%
Rejection: 29%Programme
Number of applicants
Number of places
Status 1 December
MSc in Business Administration and Ebusiness 125 80 Qualified applicants rejected
Optagelsesstatistik 2016

Total number of applicants as of 1 April 2016: 8838

International applicants: 63.1%
Danish applicants: 36.9%

Female applicants: 49.2%
Male applicants: 50.8%
International educational background: 57.6%
CBS educational background: 26.6%
Other Danish institution of higher education: 15.8%

Offer:
Place offer at 1st priority: 45.3%
Place offer at a lower priority: 7.0%
Rejection: 47.7%

Programme
Number of 1st priorities
(deviation from 2015)
Number of places
Status 15 June
MSc in Economics & Business Administration / cand.merc. - overall
4854 (-1.1%)
1460
Quota 1 (applicants with a legal claim): all qualified applicants accepted
Quota 2 (applicants with bachelor degree within business administration): qualified applicants rejected; quota 2A: GPA = 6.0
Quota 3 (applicants with a bachelor degree not within business administration): qualified applicants rejected
Quota 4 (applicants with a Danish HD part II diploma): qualified applicants rejected
Quota 5 (dispensees): qualified applicants rejected
MSc EBA - Applied Economics & Finance
402 (+8.1%) 130
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control
314 (+2.6%)
120
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Finance & Strategic Management
622 (-1.1%)
130
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Finance & Investments 413 (-11.0%) 120
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - International Business
516 (+9.8%)
150
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - International Marketing & Management
590 (+2.4%)
150
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development
385 (10.3%)
130
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Brand and Communication Management
485 (+7.1%)
100
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Strategic Market Creation
176 (-17.8%)
50
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership
326 (+2.8%)
80
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Supply Chain Management
263 (-0.8%)
70
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring
107 (-40.9%)
70
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab
199 (-13.1%)
130
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
Cand.merc. - Human Ressource Management
56 (-30.9%)
30
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSocSc Management of Creative Business Processes
311 (+27.5%)
80
Qualified applicants rejected
MSocSc Organisational Innovation & Entrepreneurship
260 (+4.0%)
80
Qualified applicants rejected
MSocSc Service Management
134 (+0.8%)
70
Qualified applicants rejected
MSocSc Public Management & Social Development
40 (-20.0%)
15
Qualified applicants rejected
Cand.soc. Politisk Kommunikation & Ledelse
115 (+7.5%)
70
Qualified applicants rejected
Cand.soc. Human Ressource Management
162 (-18.6%)
90
Qualified applicants rejected
MSc in International Business & Politics
305 (-3.8%)
90
Qualified applicants rejected
MSc in Advanced Economics & Finance
337 (+31.1%)
50
Qualified applicants rejected
Cand.merc.aud. 351 (+29.5%) 230 All quotas: qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship
73 (-23.2%)
15
Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Innovation in Health Care 72 (NA) 50 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems/cand.merc.(it.)
Concentration: e-Business
201 (-10.7%) 80 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems/cand.merc.(it.)
Concentration: IT Management & Business Economics
203 (+12.2%) 80 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
MA in International Business Communication
400 (-5.0)
190
Qualified applicants rejected
MSc in Business, Language & Culture
292 (+7.7%)
120
Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Philosophy
90 (+45.2%)
40
All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.(jur.)
156 (+17.3%)
130
Qualified applicants rejected
Cand.merc.(kom.)
284 (+5.6%)
220
Qualified applicants rejected
Cand.merc.(mat.)
66 (+13.8%)
55
All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.(psyk.)
108 (+61.2%)
85
All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Optagelsesstatistik vinteroptag 2015

Total number of applicants as of 15 November 2015: 186
International applicants: 50%
Danish applicants: 50%
Female applicants: 38%
Male applicants: 62 %
International educational background: 30%
CBS educational background: 10%
Educational from another Danish institution of higher education: 60%
Offer:
Place offer: 47%
Rejection: 53%


Programme
Number of applicants
Number of places
Status 1 December
MSc in Business Administration & Information Systems - E-business 186 80 Qualified applicants rejected
Optagelsesstatistik 2015

Total number of applicants as of 1 April 2015: 8614
International applicants: 62%
Danish applicants: 38%
Female applicants: 50%
Male applicants: 50%
International educational background: 56%
CBS educational background: 26%
Other Danish institution of higher education: 18%

Offer:
Place offer at 1st priority: 42.5%
Place offer at a lower priority: 9.5%
Rejection: 48%Programme
Number of 1st priorities
(deviation from 2014)
Number of places
Status 15 June
MSc in Economics & Business Administration / cand.merc. - overall
4906 (+4.2%)
1500
Quota 1 (applicants with a legal claim): all qualified applicants accepted
Quota 2 (dispensees): qualified applicants rejected; overall assessment
Quota 3 (HD applicants): qualified applicants rejected; HD with a GPA = 8.4, HD without a GPA = overall assessment
Quota 4 (applicants with a Danish GPA): qualified applicants rejected; GPA = 6.5
Quota 5 (other applicants without a Danish GPA): qualified applicants rejected; overall assessment
MSc EBA - Applied Economics & Finance
372 (+6.6%) 130
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control
306 (+14.6%)
125
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Finance & Strategic Management
629 (+2.1%)
130
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Finance & Investments 464 (+40.2%) 130
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - International Business
470 (-8.6%)
130
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - International Marketing & Management
576 (+0.2%)
130
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development
349 (22.0%)
120
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Brand and Communication Management
483 (+63.7%)
120
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Strategic Market Creation
214 (-7.8%)
60
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership
317 (+18.7%)
75
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Supply Chain Management
265 (+-7.0%)
90
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring
181 (+11.0%)
90
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab
229 (-0.9%)
140
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
Cand.merc. - Human Ressource Management
81 (-26.4%)
30
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSocSc Management of Creative Business Processes
244 (-11.3%)
80
Dispensees: qualified applicants rejected;
Social Sciences: qualified applicants rejected
MSocSc Organisational Innovation & Entrepreneurship
250 (+40.4%)
80
Dispensees: qualified applicants rejected;
Social Sciences: qualified applicants rejected
MSocSc Service Management
133 (-13.6%)
70
Dispensees: qualified applicants rejected;
Social Sciences: qualified applicants rejected
MSocSc Public Management & Social Development
50 (+61.3%)
15
Dispensees: qualified applicants rejected;
Social Sciences: qualified applicants rejected
Cand.soc. Politisk Kommunikation & Ledelse
107 (-27.7%)
70
Dispensees: qualified applicants rejected;
Social Sciences: qualified applicants rejected
Cand.soc. Human Ressource Management
199 (-2.5%)
100
Dispensees: qualified applicants rejected;
Social Sciences: qualified applicants rejected
MSc in International Business & Politics
317 (-1.2%)
90
Qualified applicants rejected
MSc in Advanced Economics & Finance
257 (+1.2%)
50
Qualified applicants rejected
Cand.merc.aud. 271 (-11.1%) 230 Quota 1: qualified applicants rejected - overall assessment
Quota 2: qualified applicants rejected - overall assessment
Quota 3: qualified applicants rejected - overall assessment
MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship
95 (+111.1%)
15
Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems/cand.merc.(it.)
Concentration: e-Business
225 (+47.1%) 85 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems/cand.merc.(it.)
Concentration: IT Management & Business Economics
181 (-2.2%) 75 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
MA in International Business Communication
421 (+142.0)
160
Qualified applicants rejected
MSc in Business, Language & Culture
271 (+8.4%)
100
Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Philosophy
62 (+82.4%)
45
All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.(jur.)
133 (-23.1%)
135
All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.(kom.)
284 (+5.6%)
215
Qualified applicants rejected
Cand.merc.(mat.)
58 (-13.4%)
55
All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.(psyk.)
67 (+6.3%)
60
All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.ling.merc.
83 (-66.9%)
50
Qualified applicants rejected
Optagelsesstatistik vinteroptag 2014

Total number of applicants as of 15 November 2014: 194

International applicants: 36%
Danish applicants: 62%
Female applicants: 43%
Male applicants: 57%
International educational background: 20%
CBS educational background: 10%
Educational from another Danish institution of higher education: 70%

Offer:
Place offer: 55%
Rejection: 45%


Programme
Number of applicants
Number of places
Status 25 November
MSc in Business Administration & Information Systems - E-business To be announced 85 Qualified applicants rejected
Optagelsesstatistik 2014

Total number of applicants as of 1 April 2014: 8243
International applicants: 59%
Danish applicants: 41%
Female applicants: 50%
Male applicants: 50%
International educational background: 54%
CBS educational background: 27%
Educational from another Danish institution of higher education: 19%

Offer:
Place offer at 1st priority: 45%
Place offer at a lower priority: 10%
Rejection: 45%Programme
Number of 1st priorities
(deviation from 2013)
Number of places - subject to change!
Status 15 June
MSc in Economics & Business Administration / cand.merc. - overall
4709 (+36.3%)
1490
Quota 1: applicants with a legal claim only - all qualified applicants accepted
Quota 2: qualified applicants rejected; overall assessment
Quota 3: qualified applicants reject; HD with a GPA = 7.6, HD without a GPA = overall assessment
Quota 4: qualified applicants rejected; GPA = 6.0
Quota 5. qualified applicants rejected; overall assessment
MSc EBA - Applied Economics & Finance
349 (+1.5%) 120
Applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control
267 (+30.9%)
105
All applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole accepted at this concentration, no available places
MSc EBA - Finance & Strategic Management
616 (+6.0%)
120
Applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Finance & Investments 331 (new) 120
Applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - International Business
514 (+30.8%)
120
Applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - International Marketing & Management
575 (35.6%)
120
Applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development
286 (25.4%)
105
All applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole accepted at this concentration, no available places
MSc EBA - Brand and Communication Management
483 (+63.7%)
120
Applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Strategic Market Creation
232 (+48.7%)
90
All applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole accepted at this concentration, no available places
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership
267 (+19.2%)
90
All applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole accepted at this concentration, no available places
MSc EBA - Supply Chain Management
285 (+100.7)
90
All applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole accepted at this concentration, no available places
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring
163 (+27.3%)
120
Applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole rejected according to the selection criteria for this concentration
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab
231 (-9.1%)
120
Applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole rejected according to the selection criteria for this concentration
Cand.merc. - Human Ressource Management
110 (+35.8%)
50
All applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole accepted at this concentration, no available places
MSocSc Management of Creative Business Processes
275 (+21.7%)
80
Dispensees: qualified applicants rejected
Social Sciences: qualified applicants rejected
MSocSc Organisational Innovation & Entrepreneurship
178 (+39.1%)
80
Dispensees: qualified applicants rejected
Social Sciences: qualified applicants rejected
MSocSc Service Management
154 (+55.6%)
80
Dispensees: qualified applicants rejected
Social Sciences: qualified applicants rejected
MSocSc Public Management & Social Development
31 (-11.4%)
15
Dispensees: qualified applicants rejected
Social Sciences: qualified applicants rejected
Cand.soc. Politisk Kommunikation & Ledelse
148 (+3.5%)
80
Dispensees: qualified applicants rejected
Social Sciences: qualified applicants rejected
Cand.soc. Human Ressource Management
204 (+33.3%)
100
Dispensees: qualified applicants rejected
Social Sciences: qualified applicants rejected
MSc in International Business & Politics
321 (+6.6%)
90
Qualified applicants rejected
MSc in Advanced Economics & Finance
254 (-6.6%)
40
Qualified applicants rejected
Cand.merc.aud. 305 (-6.7%) 250

Quota 1: qualified applicants rejected - overall assessment
Quota 2: qualified applicants rejected - HDR with a GPA = 4.4
Quota 3: qualified applicants rejected - overall assessment
Quota 4: qualified applicants rejected - GPA = 4.3
Quota 5: qualified applicants rejected - overall assessment

MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship
45 (+2.3%)
15
All qualified applicants accepted - fully booked
MSc in Business Administration & Information Systems/cand.merc.(it.)
Concentration: e-Business
153 (+135.4%) 85 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems/cand.merc.(it.)
Concentrations: Information Management og IT Management & Business Economics
185 (+8.2%) No limit All qualified applicants accepted
MA in International Business Communication (MCO)
174 (+16%)
No limit
All qualified applicants accepted
MSc in Business, Language & Culture
250 (+13.6%)
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(fil.)
34 (+36%)
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(jur.)
173 (+13.8%)
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(kom.)
269 (+15.5%)
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(mat.)
57 (+31.4%)
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(psyk.)
63 (-17.1%)
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.ling.merc.
251 (+20.1%)
No limit
All qualified applicants accepted
Optagelsesstatistik 2013
Totalt antal ansøgere: 6534 – 5% stigning fra 2012
Internationale ansøgere: 54%
Danske ansøgere: 46%
Kvindelige ansøgere: 49%
Mandlige ansøgere: 51%
International uddannelsesbaggrund: 49%
CBS uddannelsesbaggrund: 32%
Uddannelsesbaggrund fra en anden dansk institution: 19%


Programme
Number of 1st priorities
(Deviation from 2012)
Number of places
Status 14 June
MSc in Economics & Business Administration / cand.merc. - overall
3454
(+2%)
1400
2250 qualified applicants:
Quota 1: all qualified applicants accepted; applicants with a legal claim only
Quota 2: qualified applicants rejected; overall assessment
Quota 3: qualified applicants reject; HD with a GPA = 6.1, HD without a GPA = overall assessment
Quota 4: qualified applicants rejected; GPA = 4.6
Quota 5. qualified applicants rejected; overall assessment
MSc EBA - Applied Economics & Finance
344
(-8%)
max. 150
Applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control
204
(-3%)
max. 120
All applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole accepted at this concentration
MSc EBA - Finance & Strategic Management
581
(+8%)
max. 150
Applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - International Business
393
(+6%)
max. 150
Applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - International Marketing & Management
424
(+6%)
max. 150
Applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development
228
(-11%)
max. 120
All applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole accepted at this concentration
MSc EBA - Brand and Communication Management
295
(+19%)
max. 120
All applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole accepted at this concentration
MSc EBA - Strategic Market Creation
156
(+12%)
max. 120
All applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole accepted at this concentration
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership
224
(-9%)
max. 120
All applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole accepted at this concentration
MSc EBA - Supply Chain Management
142
(+4%)
max. 120
All applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole accepted at this concentration
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring
128
(-27%)
max. 150
All applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole accepted at this concentration
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab
254
(+23%)
max. 150
Applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole rejected according to the selection criteria for this concentration
Cand.merc. - Human Ressource Management
81
(-23%)
max. 120
All applicants qualified for and accepted at the MSc EBA/CM as a whole accepted at this concentration
MSocSc Management of Creative Business Processes
226
(+10%)
80
Dispensees: qualified applicants rejected
Social Sciences: qualified applicants rejected
MSocSc Organisational Innovation & Entrepreneurship
128
(+4%)
80
Dispensees: qualified applicants rejected
Social Sciences: qualified applicants rejected
MSocSc Service Management
99
(+14%)
80
Dispensees: all qualified applicants accepted
Social Sciences: all qualified applicants accepted
MSocSc Public Management & Social Development
35
(-31%)
15
Dispensees: qualified applicants rejected
Social Sciences: qualified applicants rejected
Cand.soc. Politisk Kommunikation & Ledelse
143
(+19%)
80
Dispensees: qualified applicants rejected
Social Sciences: qualified applicants rejected
Cand.soc. Human Ressource Management
153
(+43%)
80
Dispensees: qualified applicants rejected
Social Sciences: all qualified applicants accepted
MSc in International Business & Politics
301
(+2%)
120
All qualified applicants accepted - fully booked
MSc in Advanced Economics & Finance
272
(-1%)
40
Qualified applicants rejected
Cand.merc.aud. 327
(-10%)
275

Quota 1: qualified applicants rejected - overall assessment
Quota 2: qualified applicants rejected - HDR with a GPA = 3.1
Quota 3: qualified applicants rejected - overall assessment
Quota 4: qualified applicants rejected - GPA = 4.0
Quota 5: qualified applicants rejected - overall assessment

MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship
44
(+159%)
15
Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems/cand.merc.(it.)
Concentration: e-Business
65
NEW
50 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems/cand.merc.(it.)
Concentrations: Information Management og IT Management & Business Economics
171
(+8%)
No limit All qualified applicants accepted
MA in International Business Communication (MCO)
150
(+33%)
No limit
All qualified applicants accepted
MSc in Business, Language & Culture
220
(-6%)
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(fil.)
25
(-14%)
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(jur.)
152
(+7%)
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(kom.)
233
(+16%)
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(mat.)
51
(-4%)
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(psyk.)
76
(-3%)
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.ling.merc.
209
(+9%)
No limit
All qualified applicants accepted

Optagelsesstatistik 2012
Totalt antal ansøgere: 6250 – 13% stigning fra 2011
Internationale ansøgere: 55%
Danske ansøgere: 45%
Kvindelige ansøgere: 49%
Mandlige ansøgere: 51%
International uddannelsesbaggrund: 50%
CBS uddannelsesbaggrund: 33%
Uddannelsesbaggrund fra en anden dansk institution: 17%
Ansøgere tilbudt optag: 3831 / 61%
Ansøgere afvist: 2435 / 39%
 

Uddannelse
1. prioritet
Antal pladser
STATUS 15/6
MSc in Economics & Business Administration - overall
3404 +9%
1400
Qualified applicants rejected
MSc EBA - Applied Economics & Finance
375 +18%
max. 150
Concentration specific selection criteria also used
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control
209 +31%
max. 120
 
MSc EBA - Finance & Strategic Management
539 +11%
max. 120
Concentration specific selection criteria also used
MSc EBA - International Business
369 -4%
max. 150
Concentration specific selection criteria also used
MSc EBA - International Marketing & Management
400 +5%
max. 150
Concentration specific selection criteria also used
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development
256 +9%
max. 120
Concentration specific selection criteria also used
MSc EBA - Brand and Communication Management
249 +23%
max. 120
 
MSc EBA - Strategic Market Creation
139 -16%
max. 120
 
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership
244 +18%
max. 120
 
MSc EBA - Supply Chain Management
137 +20%
max. 120
 
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring
175 +18%
max. 150
Concentration specific selection criteria also used
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab
208 -15%
max. 120
Concentration specific selection criteria also used
Cand.merc. - Human Ressource Management
104 +8%
max. 150
 
MSocSc Management of Creative Business Processes
206 +10%
60
Qualified applicants rejected
MSocSc Organisational Innovation & Entrepreneurship
125 +22%
60
Qualified applicants rejected
MSocSc Service Management
87 +15%
80
All qualified applicants accepted - overbooked
MSocSc Public Management & Social Development
52 new
15
Qualified applicants rejected
Cand.soc. Politisk Kommunikation & Ledelse
122 -18%
80
Qualified applicants rejected
Cand.soc. Human Ressource Management
109 -11%
80
Qualified applicants rejected
MSc in International Business & Politics
294 +18%
120
All qualified applicants accepted
MSc in Advanced Economics & Finance
276 +25%
25
Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship
20 new
 
All qualified applicants accepted
MA in International Business Communication (MCO)
109 new
No limit
All qualified applicants accepted
MSc in Business, Language & Culture
234 +8%
No limit
All qualified applicants accepted
MSc in Business Administration & Information Systems/cand.merc.(it.)
161 +9%
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(fil.)
29 +21%
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(jur.)
142 +54%
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(kom.)
205 +86%
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(mat.)
50 -28%
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(psyk.)
78 +13%
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.aud.
368 +50%
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.ling.merc.
195 -39%
No limit
All qualified applicants accepted
Optagelsesstatistik 2011


2011:
Total number of applicants: 5522 - 8% up from 2010
International applicants: 53%
Danish applicants: 47%
Female applicants: 48%
Male applicants: 52%
International educational background: 47,7%
CBS educational background: 35,6%
Educational background from other Danish institutions: 17,7%
Applicants offered a place: 3903 - 70.6 %
Applicants rejected: 1619 - 29.4 %PROGRAMME
1ST PRIORITIES
NUMBER OF PLACES
STATUS 15/6
MSc EBA - Applied Economics & Finance
315 +23%
150
Qualified applicants rejected - overbooked
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control
160 +30%
120
All qualified applicants accepted - no available places
MSc EBA - Finance & Strategic Management
485 -3%
120
Qualified applicants rejected - overbooked
MSc EBA - International Business
386 +14%
150
Qualified applicants rejected - overbooked
MSc EBA - International Marketing & Management
381 +6%
150
All qualified applicants accepted - overbooked
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development
236 +11%
120
All qualified applicants accepted - overbooked
MSc EBA - Marketing Communication Management
201 -1%
120
All qualified applicants accepted - no available places
MSc EBA - Strategic Market Creation
166 +31%
120
All qualified applicants accepted - no available places
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership
207 +2%
120
All qualified applicants accepted - no available places
MSc EBA - Supply Chain Management
114 +12%
120
All qualified applicants accepted - no available places
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring
148 -9%
150
All qualified applicants accepted - no available places
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab
242 +34%
150
Qualified applicants rejected - overbooked
Cand.merc. - Human Ressource Management
97 +24%
120
All qualified applicants accepted - no available places
MSocSc Management of Creative Business Processes
186 +6%
60
Qualified applicants rejected - overbooked
MSocSc Organisational Innovation & Entrepreneurship
101 -2%
65
Qualified applicants rejected - overbooked
MSocSc Service Management
76 -1%
80
All qualified applicants accepted
Cand.soc. Politisk Kommunikation & Ledelse
47 +35%
80
Qualified applicants rejected - overbooked
Cand.soc. Human Ressource Management
121 +16%
80
Qualified applicants rejected - overbooked
MSc in International Business & Politics
250 +25%
120
All qualified applicants accepted
MSc in Advanced Economics & Finance
220 +21%
25
Qualified applicants rejected - overbooked
MSc in Business, Language & Culture
216 +1%
No limit
All qualified applicants accepted
MSc in Business Administration & Information Systems/cand.merc.(it.)
147 +30%
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(fil.)
24 -20%
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(jur.)
92 -25%
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(kom.)
109 +10%
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(mat.)
68 +135%
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.(psyk.)
50 +69%
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.merc.aud.
243 -15%
No limit
All qualified applicants accepted
Cand.ling.merc.
315 -13%
No limit
All qualified applicants accepted
Optagelsesstatistik 2010


2010:
Total number of applicants: 5103
International applicants: 51%
Danish applicants: 49%
Applicants offered a place at the 1st priority: 67%
Applicants offered a place at a lower priority: 8%
Rejected applicants: 25%
Of those offered a place:
Applicants with a direct qualifying degree: 56%
Applicants without a direct qualifying degree: 44%
International: 39%
Danish: 61%PROGRAMME
1ST PRIORITIES
NUMBER OF PLACES
STATUS 15/6
% OF 1ST PRIORITIES ACCEPTED
MSc EBA - Applied Economics & Finance
257
180
All qualified applicants accepted - overbooked
72%
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control
12
120
All qualified applicants accepted - no available places
51%
MSc EBA - Finance & Strategic Management
502
120
Qualified applicants rejected - overbooked
36%
MSc EBA - International Business
338
150
All qualified applicants accepted - overbooked
47%
MSc EBA - International Marketing & Management
361
150
All qualified applicants accepted - overbooked
57%
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development
212
120
All qualified applicants accepted - overbooked
68%
MSc EBA - Marketing Communication Management
202
120
All qualified applicants accepted - overbooked
72%
MSc EBA - Strategic Market Creation
127
120
All qualified applicants accepted - no available places
65%
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership
203
120
All qualified applicants accepted - overbooked
55%
MSc EBA - Supply Chain Management
102
120
All qualified applicants accepted no available places
63%
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring
162
150
All qualified applicants accepted - overbooked
97%
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab
181
150
All qualified applicants accepted - overbooked
92%
Cand.merc. - Human Ressource Management
78
120
All qualified applicants accepted
97%
MSocSc Management of Creative Business Processes
175
60
Qualified applicants rejected - overbooked
47%
MSocSc Organisational Innovation & Entrepreneurship
104
65
Qualified applicants rejected - overbooked
57%
MSocSc Service Management
77
80
All qualified applicants accepted - overbooked
74%
Cand.soc. Politisk Kommunikation & Ledelse
109
80
Qualified applicants rejected - overbooked
79%
Cand.soc. Human Ressource Management
104
80
Qualified applicants rejected - overbooked
76%
MSc in International Business & Politics
200
120
All qualified applicants accepted - overbooked
56%
MSc in Advanced Economics & Finance
182
25
Qualified applicants rejected - overbooked
20%
MSc in Business, Language & Culture
215
No limit
All qualified applicants accepted
75%
MSc in Business Administration & Information Systems/cand.merc.(it.)
114
No limit
All qualified applicants accepted
81%
Cand.merc.(fil.)
30
No limit
All qualified applicants accepted
93%
Cand.merc.(jur.)
122
No limit
All qualified applicants accepted
93%
Cand.merc.(kom.)
99
No limit
All qualified applicants accepted
84%
Cand.merc.(mat.)
29
No limit
All qualified applicants accepted
83%
Cand.merc.(psyk.)
50
No limit
All qualified applicants accepted
84%
Cand.merc.aud.
285
No limit
All qualified applicants accepted
98%
Cand.ling.merc.
361
No limit
All qualified applicants accepted
98%

 

Læs mere om næste trin i ansøgningsprocessen: Optaget