Optaget

Her kan du læse om, hvad der sker, når du er optaget og har sagt ja tak til din plads. Du kan bl.a. finde information om studiestart, intro, studenter-email, intranettet og SU.

Tillykke med din studieplads på CBS

Fremover skal du kun kontakte Admissions, hvis du er betinget optaget. Læs mere under Svar - Selve svarbrevet - Betinget optaget. Husk, at det udelukkende er Admissions, der kan svare på spørgsmål om betingelserne og optage dig fuldt.

Som ny studerende kan du have en række spørgsmål - forhåbentlig kan du finde hjælp til at komme videre ved hjælp af nedenstående information og links.

Husk, at CBS i så høj grad som muligt benytter elektronisk kommunikation med studerende, og du modtager derfor så lidt som muligt i papirform.

Studiestart
Studiet starter midt til slut august med et kort introforløb. Du kan læse mere om dette og andre praktiske ting på Studiestart. Den officielle indskrivningsdato er dog 1. september. 

Din digitale indgang til CBS
Når du har bekræftet din studieplads, vil du - hvis du er ny studerende på CBS - modtage et IT brev med dit brugernavn og en midlertidig adgangskode til CBS’ elektroniske platforme. 

Hvis du er ny på CBS vil du i starten af juli måned modtage et brev i e-boks, hvis du har et dansk cpr-nummer ellers bliver der sendt et fysisk brev med adgang til din CBS-mailadresse og CBS it-platforme som fx dit skema og my.cbs.dk
Hvis du er optaget på MSc in Business Administration and Ebusiness med studiestart 1. februar, vil du modtaget brevet i begyndelsen af januar.

Med adgang til din CBS-mailadresse og CBS it-platforme som fx dit skema og my.cbs.dk, som er CBS’ studenterintranet. 

 • Hvis du tidligere har været indskrevet på CBS (f. eks. fordi du har taget et enkelt fag), får du ikke noget IT brev, men skal i stedet opdatere din adgangskode, skal du henvende dig til IT enten ved at møde op eller på help@student.cbs.dk.
 • Hvis du har problemer med at logge ind med de oplysninger du har fået i brevet, skal du henvende dig til IT vejlederne: help@student.cbs.dk

Når du har aktiveret din brugerkonto, har du adgang til studenteremail, dine personlige sider på my.cbs.dk (herunder dit skema) og Learn. 

my.cbs.dk
my.cbs.dk er de studerendes intranet. Her finder du al relevant information fra og om din uddannelser som f.eks.:

 • Din uddannelses hjemmeside med al information om regler, særlige arrangementer, nyheder fra dit studie, frister, eksamensregler, beskrivelser af fag og meget mere.
 • Studievejledningen og tips til studieteknik, redskaber og tidsstyring
 • CBS Bibliotek
 • Vejledninger til IT-systemer og kontaktoplysninger til IT-support
 • Hvilke fag du er tilmeldt
 • Dit skema
 • Dine karakterer (når du har bestået eksaminer på CBS)
 • Jobforum: CBS Career Gate

Learn
CBS Learn er CBS læringsplatform. Her kan du finde og dele materiale med dine undervisere og medstuderende. Her finder du også dine semesterplaner for de enkelte fag, og de tekster, slides og opgaver du skal læse eller forberede til undervisningen. Du kan også selv uploade opgaver og materiale samt dele information med både dine undervisere og medstuderende på Learn.

SU og Uddannelseskort
Du kan søge SU tidligst fra d. 19. juni. Du skal være opmærksom på at der er lang sagsbehandling henover sommeren, derfor må du forvente, at din SU bliver udbetalt i midten af juli eller i starten af august.
Hvis du er betinget optaget og ikke opfylder betingelserne inden studiestart, bliver din optagelse annulleret, og du risikerer at skulle betale SU tilbage.

Du skal søge SU via SU-styrelsens egen hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om SU: SU's hjemmeside. Det er også her, du kan søge om Ungdomskort til transport.
Internationale studerende
Hvis du er international studerende, kan du læse mere om det at være studerende i Danmark og på CBS, og om hvad der findes af særlige aktiviteter og begivenheder for dig som international studerende.

Husk, at det kan være meget svært at finde bolig i København omkring studiestart - du kan finde gode råd i International students' survival guide to life in Denmark (pdf).
Tilmelding til fag og prøver
Ved optagelse på CBS sørger CBS for tilmelding til hold og fag på første år af kandidatuddannelsen. Det er dit eget ansvar efterfølgende en gang årligt ved årstilmeldingen at tilkendegive, at du fortsat ønsker at være studieaktiv på CBS og blive tilmeldt relevante fag og prøver i det kommende studieår. Hvis du ikke årstilmelder dig, vil det resultere i, at du bliver udmeldt fra CBS. 
 
Dit studie
Du kan finde omfattende information om dit studie på my.cbs.dk, f. eks. fag og semestertilmelding, eksaminer og eksamenstilmelding, skema og kalender, valgfag og udveksling.

Hvis du har konkrete spørgsmål til oplysningerne på my.cbs.dk eller dit studieforløb, eller hvis særlige forhold omkring dit studie gør sig gældende for dig, skal du kontakte Student Hub, som er din indgang til dit studie på CBS.  Se kontaktinformation og åbningstider på my.cbs.dk

Husk, at det er kun Admissions Office, der kan svare på spørgsmål om betingelserne og optage dig fuldt.
Bekræftelser
Du kan få to typer bekræftelser:

 1. En generel bekræftelse af, at du er indskrevet på en kandidatuddannelse - denne kan du kun få, hvis du er fuldt optaget. For at få en studiebekræftelse i perioden 15. juni - 31. oktober (for vinteroptaget på Ebusiness gælder perioden 5. december - 15. marts), skal du fremvise 1) optagelsesbrev fra Ansøgningsportalen, hvoraf det fremgår, at du er "fully accepted" (du skal selv printe og medbringe brevet), og 2) studiekort eller billed ID. Du skal henvende dig i Student Hub på enten Dalgas Have 15 eller Solbjerg Plads 3 for at få en generel studiebekræftelse.
   
 2. En underskrevet og stemplet kopi af dit optagelsesbrev. Du skal selv printe og medbringe brevet; du skal fremvise billed ID eller studiekort. Du skal henvende dig i Student Hub på enten Dalgas Have 15 eller Solbjerg Plads 3 for at få underskrevet og stemplet dit optagelsesbrev.

NB: du skal altid medbringe dit studiekort eller anden billed ID for at identificere dig.

SPS - Special Pædagogisk Støtte

Er du optaget på en kandidatuddannelse på CBS og har du brug for Special Pædagogisk Støtte(SPS)?

Du kan finde mere information om SPS og de forskellige funktionsnedsættelse på my.cbs.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive en email til SPS-vejledningen på sps@cbs.dk.