Når du har søgt

Her kan du finde information om hvad der sker efter du har søgt, hvornår får du svar på din ansøgning og hvordan du finder svaret i Ansøgningsportalen. Hvis du er betinget optaget, kan du læse om hvordan du kan dokumentere at du opfylder betingelserne. Du kan også finde vores optagelsesstatistik fra tidligere ansøgningsrunder og se hvor mange der søgte og fik en plads.

Svaret på din ansøgning

Hvis du har søgt om optag på en kandidatuddannelse, kan du nu se svaret i Ansøgningsportalen. Vi har sendt en mail med et direkte link til din ansøgning, og når du er logget ind, kan du finde svarbrevet under fanen Beskeder.

Hvis du skal bruge hjælp for at forstå brevet, kan du læse mere under overskriften ”Selve svarbrevet” nedenfor.

Husk: Hvis du er tilbudt en plads på CBS, har du kun 5 dage til at acceptere til pladsen.

PDF iconHvis du har spørgsmål til dit afslag, se vores FAQ (pdf)

PDF iconHvis du har spørgsmål til din optagelse, se vores FAQ (pdf)

Hvis din ansøgning er blevet afvist, skal du være opmærksom på, at optagelse på kandidatuddannelser på CBS altid er konkurrencepræget. CBS har altid flere kvalificerede ansøgere end studiepladser. Konkurrencen er også præget af, at der er en reduktion af studiepladser på de engelsksprogede uddannelser. Se vores optagelsesstatistik nederst på siden for yderligere information.

Er du i tvivl om hvilken gruppe du tilhører, kan du finde informationen på siden Frister.

Svaret på din ansøgning (gruppe 1)

Du modtager svar på din ansøgning om optagelse senest d. 10 juni 2022. Du har 5 dage fra du har modtaget svaret til at acceptere din studieplads.

Du får en mail når dit svar er uploadet (husk at tjekke dit spamfilter). Mailen indeholder et link som du skal bruge til at logge ind på Ansøgningsportalen. 

Du finder svaret under ”Beskeder”. Dit ansøgnings-ID står i brevet. Gem dette ID, da du kan få brug for det, hvis du skal kontakte os på et senere tidspunkt. 

Vær opmærksom på at du modtager svar for hver uddannelse du har søgt. Hvis du bliver accepteret på en højere prioritet, vil du ikke modtage svarbrev for en lavere prioritet.

Svaret på din ansøgning (gruppe 2)

Du modtager svar på din ansøgning om optagelse senest d. 15 marts 2022.  Du har 5 dage fra du har modtaget svaret til at acceptere din studieplads. 

Du får en mail når dit svar er uploadet (husk at tjekke dit spamfilter). Mailen indeholder et link som du skal bruge til at logge ind på Ansøgningsportalen. 

Du finder svaret under ”Beskeder”. Dit ansøgnings-ID står i brevet. Gem dette ID, da du kan få brug for det, hvis du skal kontakte os på et senere tidspunkt. 

Vær opmærksom på at du modtager svar for hver uddannelse du har søgt. Hvis du bliver accepteret på en højere prioritet, vil du ikke modtage svarbrev for en lavere prioritet.

Kan du ikke logge ind på Ansøgningsportalen?
Hvis du har problemer med at logge ind eller har glemt dit username: kontakt IT Support på help@student.cbs.dk. 
Sådan accepterer du din studieplads

Hvis du er blevet optaget på CBS, skal du huske at sige ja tak (eller nej tak) til din studieplads senest fem dage efter, du har modtaget svar. Det gør du på Ansøgningsportalen i din ansøgning. Husk at læse brevet grundigt før du bekræfter eller afslår den studieplads, som du er blevet tilbudt.

Du kan sige ja tak eller nej tak til din studieplads under ”Se status på ansøgning” (indrammet af en blå firkant på nedenstående billede). 

 • Klik på ”Aktion” (indrammet af en rød firkant på nedenstående billede). 
 • Når du har klikket enten "bekræft" eller "afslå", ændrer din ansøgning status
 • Du får en bekræftelse (som du kan se under 'beskeder' i Ansøgningsportalen) og din status ændrer sig:
   
Sprog: Status: Når du er tilbudt en plads: Status: Når du har sagt ja tak:
Dansk: Afgjort, Optagelse tilbudt Afgjort, Optaget
Afgjort, Betinget optagelse tilbudt Afgjort, Betinget optaget
Engelsk: Assessment completed, Offered admission Assessment completed, Admitted
Assessment completed, Offered conditional admission Assessment completed, Conditionally admitted

 

Hvordan accepterer jeg min plads

Selve svarbrevet

Et svarbrev kan både betyde, at du bliver tilbudt en studieplads på CBS, men det kan desværre også betyde, at du får afslag. På denne side gennemgår de forskellige svar-scenarier.

Er du blevet tilbudt en plads på CBS?
Hvis du er blevet tilbudt en plads (dvs. enten fuldt optaget eller betinget optaget), skal du acceptere eller afvise pladsen senest fem dage efter du har modtaget svaret. Hvis der gælder andre frister, vil det fremgå af dit brev.

Det er muligt at acceptere pladsen og melde fra igen inden studiestart. Det vil ikke få betydning for dine chancer for at blive optaget igen, hvis du søger ind senere. Bemærk dog, at hvis du har retskrav og annullerer din plads efter du har accepteret den, så mister du dit retskrav.

Hvad betyder det at sige JA til en plads?
Når du har sagt ja tak til pladsen, betyder det, at du har reserveret en studieplads på CBS, og at du fra 1. september / 1. februar (vinteroptag på MSc in BA and Ebusiness) er indskrevet på den tildelte kandidatuddannelse. Hvis du ikke har sagt ja tak til den tilbudte plads inden fristen, mister du pladsen og du vil heller ikke få tilbudt en lavere prioritet.

Hvad hvis jeg fortryder mit JA?
Hvis du fortryder dit ja tak, skal du udmelde dig af uddannelsen. Hvis du fortryder før studiestart, skal du sende en mail til Graduate Admission, hvor du skriver, at du ikke ønsker at starte på uddannelsen alligevel. Hvis du fortryder efter studiestart, er der tale om en reel udmeldelse, og du skal derfor bruge udmeldelsesblanketten på my.cbs.dk under Valg og muligheder > Studieplanlægning > Udmeldelse. Husk, at du selv skal være opmærksom på, hvad det har af konsekvenser for din SU.

Hvad indebærer det at sige NEJ?
Hvis du siger nej til den tilbudte studieplads, får du ikke tilbudt en plads på en lavere prioritet. Og hvis du siger nej, kan du ikke fortryde valget på et senere tidspunkt.

Hvis du siger nej til den tilbudte studieplads, har det ingen betydning, hvis du søger om optagelse igen til næste år eller senere.

Fuldt optaget
Hvis du er fuldt optaget, og der ingen betingelser er knyttet til din optagelse, så skal du blot svare JA eller NEJ tak til pladsen i Ansøgningsportalen. Når du har sagt JA, bliver du indskrevet på studiet, og du skal ikke foretage dig mere i forhold til din ansøgning om optagelse.

Læs mere om studiestart

Betinget optaget

Hvis du er betinget optaget, er din optagelse ikke endelig, før du har opfyldt betingelserne.

Læs betingelserne i brevet ordentligt igennem, og husk at sikre dig, at du forstår betingelserne og hvornår og hvordan de skal opfyldes. Hvis du har spørgsmål om betingelserne se kontaktsiderne

Hvis du har accepteret din plads, er det vigtigt, at du husker at uploade dokumentation for at du opfylder betingelser hurtigst muligt og senest 31 august 2022. Hvis du er betinget optaget på MSc Business Administration and Ebusiness vinterstudiestart, er fristen 31. januar 2022.

Du vil modtage en e-mail, når det er muligt at uploade dokumentation. 

Vær opmærksom på, at:

 • din optagelse bliver annulleret, og du risikerer at skulle betale SU tilbage, hvis du ikke opfylder betingelserne i dit optagelsesbrev
 • der er særlige regler for supplering, hvis du søger om optagelse igen næste år eller senere og har tilmeldt dig suppleringsfag denne sommer - læs mere om reglerne for supplering.


Der er tre forskellige typer af betingelser:

 • Fag
 • Bachelorgrad
 • Officiel karakterudskrift

Fag

Fag taget uden for CBS: du skal uploade officielt bevis i Ansøgningsportalen, når du har bestået faget. Husk at du skal have informeret os om faget, da du søgte og det skal fremgå af dit brev som en betingelse for dit optag.

Fag taget på CBS (inkl, fag på ISUP): vi tjekker selv om du har bestået faget. Husk at du skal have informeret os om faget, da du søgte og det skal fremgå af dit brev som en betingelse for dit optag.

Hvis du ikke består faget/fagene, kan du ikke blive fuldt optaget. Du kan ikke tage suppleringsfag samtidig med, at du læser en kandidatuddannelse.


Bachelorgrad

Du skal dokumentere, at du har afsluttet din bacheloruddannelse ved at uploade dit endelige eksamensbevis og karakterudskrift i Ansøgningsportalen. I nogle tilfælde kan vi også acceptere et midlertidigt bevis – læs mere nedenfor.

Hvis du ikke uploader dokumentationen senest ved studiestart (1 september 2022), vil din betingede optagelse på kandidatuddannelsen blive annulleret.  

For dig der har læst på CBS eller et andet dansk universitet

Du skal selv uploade dokumentation på, at du har afsluttet din bacheloruddannelse – også selvom du har læst på CBS eller et at de andre danske universiteter. Hvis du ikke har modtaget dit endelige eksamensbevis, kan du uploade pdf’en ”Studiestatus” fra dit universitets selvbetjening uden stempel og underskrift. CBS Admission vil så verificerede den ved hjælp af dataudveksling og hvis det bliver nødvendigt, bede dig om at uploade yderligere dokumentation.

Eksamensbevis og midlertidigt bevis

Du får et bachelorbevis fra dit universitet, når du er dimitteret, dvs. du har bestået alle eksaminer og aktiviteter, man skal bestå for at få tildelt bachelorgraden (det betyder, at du skal også have søgt om merit og fået det godkendt, hvis du f.eks. har været på udvekling).

Eksamensbeviset skal indeholde følgende:

 • navn på den uddannelsesinstitution, der har tildelt bachelorgraden
 • datoen for hvornår du er dimitteret (det kan ikke være en fremtidig dato)
 • dit navn
 • navn på den bachelorgrad du har opnået

Et bachelorbevis skal være printet på universitets brevpapir og have et stempel og en underskrift. Hvis du har modtaget dit bachelorbevis, skal uploade et scan af det originale bevis i farver og i en god kvalitet, så detaljerne fremgår.

Du kan godt uploade et officielt dokument fra dit universitet som midlertidig erstatning for det endelige eksamensbevis. Hvis du er dimitteret, kan du få et midlertidigt bevis, hvis det ikke er muligt at udstede det endelige eksamensbevis af tekniske eller administrative grunde.

Et midlertidigt eksamensbevis skal indeholde følgende:

 • navn på den uddannelsesinstitution, der har tildelt bachelorgraden
 • datoen for hvornår du er dimitteret (det kan ikke være en fremtidig dato)
 • dit navn
 • navn på den bachelorgrad du har opnået

Det midlertidige eksamensbevis skal være printet på universitets brevpapir og have et stempel og en underskrift (eller have en online verificeringskode). Det midlertidige eksamensbevis skal være udstedt af dit universitets eksamenskontor. Et dokument udsted af en underviser kan ikke godkendes.

Dokumenter med følgende indhold, kan ikke bruges som et midlertidigt eksamensbevis:

 • den studerende har afsluttet alle fag
 • den studerende har afsluttet de fag, der skal til for at dimittere
 • den studerende har bestået et bestemt antal ECTS-point
 • den studerende har bestået sin bacheloreksamen
 • den studerende har søgt om at få et eksamensbevis
 • den studerende er blevet indstillet til at dimittere
 • den studerende vil dimittere

Dokumentationen skal være:

 • Et scan af det originale papirdokument i farver og god kvalitet med universitetets logo, stempel og underskrift eller
 • Et elektronisk dokument med en online verifikationskode, som vi kan bruge til universitetets hjemmeside eller til en national portal (husk, at vi skal have passwordet, hvis det kræves), eller
 • Et elektronisk dokument, der er er underskrevet med en gyldig digital signatur (f.eks. en kvalificered elektronisk signatur fra en af udbyderne på the European Union Trusted Lists)

udsættelse eller dispensation

Udsættelse af dokumentationsfristen

Hvis du har afsluttet din bacheloruddannelse, men ikke har fået dit eksamensbevis fra dit universitet og ikke kan få et midlertidigt bevis, kan du udfylde vores PDF iconblanket til ansøgning om udsættelse af dokumentationsfristenBlanketten skal uploades til Ansøgningsportalen. Du modtager en mail, når Ansøgningsportalen åbner i slutningen af juni.

I blanketten skal du kunne bekræfte, at din sidste eksamen/aflevering/projekt/mundtlige forsvar var i august 2022.

Du kan få en kort udsættelse, til senest 28. september 2022, til at uploade den endelige og officielle dokumentation på, at du er dimitteret.

Dispensation for kravet om en bestået CBS bachelorgrad

Hvis du er studerende på CBS, kan du i nogle tilfælde få dispensation til at begynde at følge fag på din kandidat mens du afslutter din bacheloruddannelse. Hvis du læser HD 2. del eller læser på et andet universitet end CBS, er det desværre ikke muligt at få dispensation til at starte på din kandidatuddannelse mens du afslutter din bacheloruddannelse.

PDF iconLæs mere om hvordan du kan søge om dispensation og udfyld vores blanket til ansøgning om dispensation for kravet om bestået bachelorgrad, hvis du er studerende på CBS
 

Officiel karakterudskrift

Du skal uploade en officiel karakterudskrift, hvis du kun uploadede en uofficiel version, da du søgte. Alle fag og karakterer skal matche dem der var på den uofficielle version, som vi har brugt til at vurdere din ansøgning.

Afvist
Hvis du har fået afslag, skyldes det, at du ikke opfylder adgangskravene eller at du ikke er blevet udvalgt til en plads. De mulige grunde til afslag er:

1. ikke opfylder adgangskravene
2. ikke har sendt (tilstrækkelig) dokumentation
3. ikke er blevet udvalgt på det studie/studieretning, som du har ansøgt
4. har søgt for sent
5. ikke har betalt ansøgningsafgift
6. ikke har betalt studieafgift

Se adgangskrav og udvælgelseskriterier på de enkelste uddannelsers optagelseside.

Hvis du ønsker at søge om optag til den samme uddannelse til næste år, skal du sikre dig, at du opfylder adgangskravene. Men du skal være opmærksom på, at på de fleste kandidatstudier er det at opfylde adgangskravene ikke en garanti for at blive optaget. 

Hvis du er blevet afvist og har tilmeldt dig suppleringsfag denne sommer, skal du være særlig opmærksom på reglerne for supplering. Læs mere om reglerne for supplering.
 


Spørgsmål om svarbrevet

Her kan du læse mere, hvis du har spørgsmål til dit svarbrev.

Manglende svarbrev
Hold øje med vores hjemmeside – vi vil annoncere, når vi er færdige med at uploade svar til alle ansøgere.

Hvis du sidst på dagen for svar endnu ikke har modtaget en email om, at der er en opdatering til din ansøgning (husk at tjekke dit indbakke for uønsket post), så kan du logge ind på Ansøgningsportalen og se, om brevet er uploadet til dig under ”Beskeder”.

Hvis du ikke har modtaget et brev, se kontaktsiderne
Klagevejledning
Du kan klage over vores afgørelse, hvis du mener, at det retslige grundlag for afgørelsen ikke er overholdt. Med "afgørelsen" menes afslaget eller det betingede optag, du har modtaget; dvs. du har fået et svar, som ikke giver dig fuldt medhold. Du kan derimod ikke klage over de faglige skøn, der er indgået i afgørelsen, idet vores faglige vurdering og skøn er endelig.

Kontakt os, før du klager
Uanset om du er utilfreds med det retslige grundlag eller selve afgørelsen, vil vi meget gerne have, at du kontakter os. Vi vil altid forsøge at få opklaret eventuelle misforståelser eller rette op på eventuelle fejl fra vores side.

Klagesag
Hvis du ønsker at klage over vores afgørelse, fordi du mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for optagelse, skal du klage til Rektor. CBS Legal behandler klager på vegne af Rektor. Klagen skal derfor adresseres til Rektor og sendes til CBS Legal, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg eller til  legal@cbs.dk.

Du skal være opmærksom på, at CBS Legal ikke foretager en revurdering af din ansøgning. CBS Legal forholder sig dermed kun til om en sag er behandlet i overensstemmelse med gældende ret jf. adgangsbekendtgørelsen. CBS Legal kan derfor ikke genbehandle din ansøgning ift. faglige spørgsmål eller vurderinger, som Student Affairs har foretaget.

Klagefrist
Din klage skal indgives inden for to uger fra den dato, brevet er uploadet til dig. Husk, at din klage skal være specifik og relatere sig til de forhold, du ønsker at klage over.

Sen ansøgning

Det er ikke muligt at søge om optag efter ansøgningsfristen. Det er heller ikke muligt at ændre prioriteter efter ansøgningsfristen. Dette betyder, at du ikke kan skifte uddannelse, efter du har modtaget svar fra os og du kan heller ikke skifte mellem linjer på en uddannelse.

CBS har ingen ledige pladser, og vi har derfor ikke en sen ansøgningsrunde.

Optagelsesstatistik

Her kan du finde antal ansøgere med 1. prioritet og antal pladser fra tidligere ansøgningsrunder. Du kan også se, om der er brugt udvælgelseskriterier. Bemærk, at uddannelser er angivet med fed skrift, og linjer er angivet i kursiv under den pågældende uddannelse.

Denne statistik kan give dig en idé om ansøgertal i forhold til hvor mange pladser, der er på uddannelsen.

OBS: udvælgelseskriterierne for de forskellige uddannelser/linjer kan ændre sig fra ansøgningsår til ansøgningsår.
 
Optagelsesstatistik 2022Programme
Number of 1st priorities
(deviation from 2020)
Number of places
Status 10 June
Master in Sustainable Tourism and Hospitality Management 37 (-3%) 15 All qualified applicants accepted; no available places
MSc in Advanced Economics & Finance 169 (-18%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship 82 (+4%) 35 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Data Science 294(+3%) 100 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Ebusiness 241 (-21%) 90 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems 184 (-12%) 100 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Innovation in Health Care 141 (+5%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Philosophy 47 (+15%) 27 All qualified applicants accepted; no available places
MSc in Business, Language & Culture 165 (-27%) 100 All qualified applicants accepted; no available places
MSc BLC - Business & Development Studies 101 (-22%) 60 All qualified applicants accepted; no available places
MSc BLC - Diversity & Change Management 64 (-33%) 40 All qualified applicants accepted; no available places
MSc in Economics & Business Administration / cand.merc. 3682 (-7%) 1478 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control 155 (-11%) 85 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Applied Economics and Finance 223 (+7%) 150 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Brand and Communication Management 304 (-10%) 80 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Investments 392 (-6%) 150 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Strategic Management 523 (-13%) 160 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Business 371 (-1%) 120 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Marketing & Management 315 (-7%) 110 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development 324 (-13%) 130 Qualified applicants rejected
MSc EBA - People and Business Development (English taught concentration from 2021) 94 (+16%) 43 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Sales Management 92 (-9%) 50 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership 264 (-10%) 100 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Supply Chain Management 150 (-1%) 60 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring 118 (-17%) 80 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab 357 (+3%) 160 Qualified applicants rejected
MSc in International Business & Politics 234 (-11%) 110 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Management of Creative Business Processes 212 (-24%) 70 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Organisational Innovation & Entrepreneurship 213 (-29%) 90 Qualified applicants rejected
Organisational Innovation & Entrepreneurship 142 (-34%) 70 Qualified applicants rejected
Strategic Design & Entrepreneurship 71 (-14%) 20 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Public Management & Social Development (in China) 25 (-14%) 10 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(jur.) 176 (-2%) 145 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(kom.) 148 (-28%) 160 All qualified applicants accepted; no available places
Cand.merc.(mat.) 76 (+15%) 70 All qualified applicants accepted; no available places
Cand.merc.(psyk.) 113 (+20%) 95 All qualified applicants accepted; no available places
Cand.merc.aud. 384 (-5%) 240 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i human ressource management 206 (+5%) 100 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i politisk kommunikation & ledelse 132 (-18%) 70 Qualified applicants rejected 

Optagelsesstatistik vinteroptag 2022


Programme Number of applicants Number of places Status 5 December
MSc in Business Administration and Ebusiness 191 65 Qualified applicants rejected
Optagelsesstatistik 2021

Programme
Number of 1st priorities
(deviation from 2020)
Number of places
Status 10 June
Master in Sustainable Tourism and Hospitality Management 38 (new) 20 All qualified applicants accepted; no available places
MA in International Business Communication 78 (-36%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in Advanced Economics & Finance 206 (-2%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship 79 (-4%) 30 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Data Science 286 (+15%) 95 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Ebusiness 304 (-8%) 90 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems 209 (+5%) 100 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Innovation in Health Care 134 (+6%) 35 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Philosophy 41 (-44%) 25 Qualified applicants rejected
MSc in Business, Language & Culture 226 (-12%) 100 Qualified applicants rejected
MSc BLC - Business & Development Studies 130 (-21%) 60 Qualified applicants rejected
MSc BLC - Diversity & Change Management 96 (+4%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in Economics & Business Administration / cand.merc. 3941 (-12%) 1410 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control 175 (-20%) 145 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Applied Economics and Finance 209 (-30%) 100 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Brand and Communication Management 339 (-12%) 70 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Investments 418 (-7%) 90 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Strategic Management 599 (-11%) 140 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Business 376 (-11%) 85 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Marketing & Management 337 (-17%) 105 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development 374 (-26%) 85 Qualified applicants rejected
MSc EBA - People and Business Development (English taught concentration from 2021) 81 (+33%) 55 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Sales Management 101 (-10%) 80 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership 292 (-20%) 95 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Supply Chain Management 151 (-22%) 85 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring 142 (+30%) 115 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab 347 (+13%) 160 Qualified applicants rejected
MSc in International Business & Politics 264 (+15%) 110 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Management of Creative Business Processes 278 (+4%) 70 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Organisational Innovation & Entrepreneurship 299 (-15%) 85 Qualified applicants rejected
Organisational Innovation & Entrepreneurship 216 (-12%) 65 Qualified applicants rejected
Strategic Design & Entrepreneurship 83 (-18%) 20 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Public Management & Social Development (in China) 29 (+81%) 15 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(jur.) 180 (-1%) 145 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(kom.) 206 (+6%) 165 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(mat.) 66 (+18%) 60 All qualified applicants accepted; no available places
Cand.merc.(psyk.) 94 (-10%) 90 All qualified applicants accepted; no available places
Cand.merc.aud. 404 (-3%) 240 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i human ressource management 196 (+11%) 100 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i politisk kommunikation & ledelse 160 (+48%) 70 Qualified applicants rejected
Optagelsesstatistik vinteroptag 2021


Programme Number of applicants Number of places Status 5 December
MSc in Business Administration and Ebusiness 310 65 Qualified applicants rejected
Optagelsesstatistik 2020

Hvis din ansøgning er blevet afvist, skal du være opmærksom på at optagelse på kandidatuddannelser på CBS altid er konkurrencepræget.


Programme
Number of 1st priorities
(deviation from 2019)
Number of places
Status 10 June
MA in International Business Communication 121 (-27%) 75 Qualified applicants rejected
MSc in Advanced Economics & Finance 211 (-12%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship 82 (+5%) 25 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Data Science 249 (new) 90 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Ebusiness 330 (-17%) 90 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems 200 (+2%) 100 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Innovation in Health Care 127 (-5%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Philosophy 73 (+11%) 20 Qualified applicants rejected
MSc in Business, Language & Culture 257 (+11%) 100  
MSc BLC - Business & Development Studies 165 (+11%) 60 All qualified applicants accepted; no available places
MSc BLC - Diversity & Change Management 92 (+12%) 40 All qualified applicants accepted; no available places
MSc in Economics & Business Administration / cand.merc.
4500 (-2%)
1425  
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control 219 (+5%) 140 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Applied Economics & Finance
300 (-9%) 125
Qualified applicants rejected
MSc EBA - Brand and Communication Management 384 (-12%) 85 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Investments
448 (0%) 85
Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Strategic Management 670 (+3%) 145 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Business 423 (0%) 110 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Marketing & Management 405 (-14%) 110 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development 504 (+5%) 125 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Sales Management 112 (-28%) 55 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership 366 (+6%) 80 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Supply Chain Management 193 (-12%) 85 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring 109 (+4%) 80 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab 306 (+11%) 160 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Human Resource Management 61 (-8%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in International Business & Politics 229 (-5%) 75 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Management of Creative Business Processes
268 (+21%) 70 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Organisational Innovation & Entrepreneurship 351 (0%) 90  
Organisational Innovation & Entrepreneurship 245 (-2%) 70 Qualified applicants rejected
Strategic Design & Entrepreneurship 106 (+6%) 20 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Public Management & Social Development (in China) 16 (-50%) 10 All qualified applicants accepted; no available places
Cand.merc.(jur.) 181 (+11%) 140 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(kom.) 195 (+9%) 155 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(mat.) 56 (-8%) 55 All qualified applicants accepted; no available places
Cand.merc.(psyk.) 104 (+1%) 80 All qualified applicants accepted; no available places
Cand.merc.aud. 418 (+15%) 240 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i human ressource management 176 (+27%) 95 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i politisk kommunikation & ledelse 108 (-7%) 70 Qualified applicants rejected


 

Optagelsesstatistik vinteroptag 2019


Programme Number of applicants Number of places Status 5 December
MSc in Business Administration and Ebusiness 286 65 Qualified applicants rejected


Optagelsesstatistik 2019
Hvis din ansøgning er blevet afvist, skal du være opmærksom på at optagelse på kandidatuddannelser på CBS altid er konkurrencepræget. I 2019 har CBS desuden været pålagt en justering af engelsksprogede uddannelser.


Programme
Number of 1st priorities
(deviation from 2018)
Number of places
Status 10 June
MA in International Business Communication 166 (-42%) 95
MA IBC - Intercultural Marketing 118 (-39%) 75 Qualified applicants rejected
MA IBC - Multicultural Communication in Organisations 48 (-48%) 20 Qualified applicants rejected
MSc in Advanced Economics & Finance 253 (+12%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship 78 (-2%) 25 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Ebusiness 396 (-4%) 100 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems 313 (+15%) 140  
MSc BAIT - Data Science 117 (+8%) 30 Qualified applicants rejected
MSc BAIT - Digitalization 196 (+20%) 105 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Innovation in Health Care 134 (+26%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Philosophy 66 (-1,5%) 25 Qualified applicants rejected
MSc in Business, Language & Culture 231 (-9%) 110  
MSc BLC - Business & Development Studies 149 (+1%) 65 All qualified applicants accepted
MSc BLC - Diversity & Change Management 82 (-25%) 45 All qualified applicants accepted
MSc in Economics & Business Administration / cand.merc.
4609 (-4%)
1375  
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control 208 (-16%) 100 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Applied Economics & Finance
328 (-7%) 140
Qualified applicants rejected
MSc EBA - Brand and Communication Management 434 (+9%) 95 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Customer & Commercial Development 156 (+7%) 40 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Investments
450 (-5%) 110
Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Strategic Management 648 (-7%) 145 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Business 424 (-13%) 125 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Marketing & Management 469 (-7%) 105 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development 482 (-1%) 125 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership 345 (+2%) 85 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Supply Chain Management 219 (-17%) 60 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring 105 (-17%) 50 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab 275 (+26%) 165 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Human Resource Management 66 (-7%) 30 Qualified applicants rejected
MSc in International Business & Politics 242 (+6%) 85 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Management of Creative Business Processes
222 (+1%) 70 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Organisational Innovation & Entrepreneurship 346 (+17%) 90  
Organisational Innovation & Entrepreneurship 251 (+11%) 70 Qualified applicants rejected
Strategic Design & Entrepreneurship 95 (+40%) 20 Qualified applicants rejected
MSc in social Sciences in Public Management & Social Development 32 (-32%) 15 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Service Management 99 (0%) 35 All qualified applicants accepted
Cand.merc.(jur.) 163 (0%) 140 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(kom.) 179 (-11%) 165 All qualified applicants accepted
Cand.merc.(mat.) 61 (-3%) 60 All qualified applicants accepted
Cand.merc.(psyk.) 103 (-6%) 95 All qualified applicants accepted
Cand.merc.aud. 364 (-2%) 230 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i human ressource management 139 (-7%) 80 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i politisk kommunikation & ledelse 106 (+11%) 60 Qualified applicants rejected

Optagelsesstatistik vinteroptag 2018

Programme Number of applicants Number of places Status 28 November
MSc in Business Administration and Ebusiness 291 70 Qualified applicants rejected
Optagelsesstatistik 2018


Programme
Number of 1st priorities
(deviation from 2017)
Number of places
Status 10 June
MA in International Business Communication 286 (-11%) 130 NA
MA IBC - Intercultural Marketing 194 (-15%) 85 Qualified applicants rejected
MA IBC - Multicultural Communication in Organisations 92 (+1%) 45 Qualified applicants rejected
MSc in Advanced Economics & Finance 226 (-9%) 45 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship 80 (+25%) 30 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Ebusiness 413 (+45%) 120 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems 272 (+43%) 120 NA
MSc BAIT - Data Science 108 (new) 30 Qualified applicants rejected
MSc BAIT - Digitalization 164 (-14%) 90 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Innovation in Health Care 106 (+41%) 45 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Philosophy 67 (+3%) 35 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
MSc in Business, Language & Culture 256 (-2%) 130 NA
MSc BLC - Business & Development Studies 147 (-2%) 80 Qualified applicants rejected
MSc BLC - Diversity & Change Management 109 (-2%) 50 Qualified applicants rejected
MSc in Economics & Business Administration / cand.merc.
4319 (+11%)
1480 NA
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control 248 (+3%) 115 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Applied Economics & Finance
354 (+18%) 135
Qualified applicants rejected
MSc EBA - Brand and Communication Management 399 (+3%) 100 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Customer & Commercial Development 146 (new) 50 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Investments
475 (+25%) 115
Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Strategic Management 697 (+13%) 145 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Business 486 (+4%) 130 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Marketing & Management 502 (0%) 130 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development 489 (+23%) 145 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership 339 (+21%) 105 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Supply Chain Management 248 (+22%) 75 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring 127 (+18%) 75 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab 219 (-9%) 120 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Human Resource Management 71 (+6%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in International Business & Politics 229 (-13%) 110 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Management of Creative Business Processes
221 (-15%) 80 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Organisational Innovation & Entrepreneurship 295 (+26%) 100 NA
Organisational Innovation & Entrepreneurship 227  (-3%) 80 Qualified applicants rejected
Strategic Design & Entrepreneurship 68 (new) 20 Qualified applicants rejected
MSc in social Sciences in Public Management & Social Development 47 (+42%) 15 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Service Management 99 (+7%) 60 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(jur.) 163 (+11%) 140 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(kom.) 201 (-20%) 175 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(mat.) 63 (+15%) 55 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.(psyk.) 109 (+11%) 90 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.aud. 371 (-11%) 250 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i human ressource management 149 (+8%) 80 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i politisk kommunikation & ledelse 105 (-5%) 60 Qualified applicants rejected

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 17/06/2022