Når du har søgt

Her kan du finde information om hvad der sker efter du har søgt, hvornår får du svar på din ansøgning og hvordan du finder svaret i Ansøgningsportalen. Hvis du er betinget optaget, kan du læse om hvordan du kan dokumentere at du opfylder betingelserne. Du kan også finde vores optagelsesstatistik fra tidligere ansøgningsrunder og se hvor mange der søgte og fik en plads.

Vinteroptag på MSc in Business Administration and Ebusiness.

Hvis du har søgt om optag på MSc in Business Administration and Ebusiness kan du forvente at få svaret senest d. 10. december. Vi sender en mail med et direkte link til din ansøgning, når svaret er uploadet in Ansøgingsportalen. 

Læs mere om vinteroptaget

Hvis du skal bruge hjælp for at forstå brevet, kan du læse mere under overskriften ”Selve svarbrevet” nedenfor.

Husk: Hvis du er tilbudt en plads på CBS, har du kun 5 dage til at acceptere til pladsen.

Hvis din ansøgning er blevet afvist, skal du være opmærksom på at optagelse på kandidatuddannelser på CBS altid er konkurrencepræget. Se vores optagelsesstatistik nederst på siden for yderligere information.


Svaret på ansøgningen

Er du i tvivl om hvilken gruppe du tilhører kan du finde informationen på siden Frister

Svaret på din ansøgning (gruppe 1)

Du modtager svar på din ansøgning om optagelse senest d. 10 juni 2021. Du har 5 dage fra du har modtaget svaret til at acceptere din studieplads. 

Du får en mail når dit svar er uploadet (husk at tjekke dit spamfilter). Mailen indeholder et link som du skal bruge til at logge ind på Ansøgningsportalen. 

Du finder svaret under ”Beskeder”. Dit ansøgnings-ID står i brevet. Gem dette ID, da du kan få brug for det, hvis du skal kontakte os på et senere tidspunkt. 

Vær opmærksom på at du modtager svar for hver uddannelse du har søgt. Hvis du bliver accepteret på en højere prioritet, vil du ikke modtage svarbrev for en lavere prioritet.

Svaret på din ansøgning (gruppe 2)

Du modtager svar på din ansøgning om optagelse senest d. 15 marts 2021.  Du har 5 dage fra du har modtaget svaret til at acceptere din studieplads. 

Du får en mail når dit svar er uploadet (husk at tjekke dit spamfilter). Mailen indeholder et link som du skal bruge til at logge ind på Ansøgningsportalen. 

Du finder svaret under ”Beskeder”. Dit ansøgnings-ID står i brevet. Gem dette ID, da du kan få brug for det, hvis du skal kontakte os på et senere tidspunkt. 

Vær opmærksom på at du modtager svar for hver uddannelse du har søgt. Hvis du bliver accepteret på en højere prioritet, vil du ikke modtage svarbrev for en lavere prioritet.

Kan du ikke logge ind på Ansøgningsportalen?
Hvis du har problemer med at logge ind eller har glemt dit username: kontakt IT Support på help@student.cbs.dk. 
Sådan accepterer du din studieplads

Hvis du er blevet optaget på CBS, skal du huske at sige ja tak (eller nej tak) til din studieplads senest fem dage efter, du har modtaget svar. Det gør du på Ansøgningsportalen i din ansøgning. Husk at læse brevet grundigt før du bekræfter eller afslår den studieplads, som du er blevet tilbudt.

Du kan sige ja tak eller nej tak til din studieplads under ”Se status på ansøgning” (indrammet af en blå firkant på nedenstående billede). 

 • Klik på ”Aktion” (indrammet af en rød firkant på nedenstående billede). 
 • Når du har klikket enten "bekræft" eller "afslå", ændrer din ansøgning status
 • Du får en bekræftelse (som du kan se under 'beskeder' i Ansøgningsportalen) og din status ændrer sig:
   
Sprog: Status: Når du er tilbudt en plads: Status: Når du har sagt ja tak:
Dansk: Afgjort, Optagelse tilbudt Afgjort, Optaget
Afgjort, Betinget optagelse tilbudt Afgjort, Betinget optaget
Engelsk: Assessment completed, Offered admission Assessment completed, Admitted
Assessment completed, Offered conditional admission Assessment completed, Conditionally admitted

 

Hvordan accepterer jeg min plads

Selve svarbrevet

Et svarbrev kan både betyde, at du bliver tilbudt en studieplads på CBS, men det kan desværre også betyde, at du får afslag. På denne side gennemgår de forskellige svar-scenarier.

Hvad betyder det at sige JA?
Når du har sagt ja tak til pladsen, betyder det, at du har reserveret en studieplads på CBS, og at du fra 1. september / 1. februar (vinteroptag på MSc in BA and Ebusiness) er indskrevet på den tildelte kandidatuddannelse. Hvis du ikke har sagt ja tak til den tilbudte plads inden ovenstående frist, mister du pladsen. Ligeså, vil du heller ikke få tilbudt en lavere prioritet.

Hvad hvis jeg fortryder mit JA?
Hvis du fortryder dit ja tak, skal du udmelde dig af uddannelsen. Hvis du fortryder før studiestart, skal sende en mail til Graduate Admission, hvor du skriver, at du ikke ønsker at starte på uddannelsen alligevel. Hvis du fortryder efter studiestart, er der tale om en reel udmeldelse, og du skal derfor benytte udmeldelsesblanketten på my.cbs.dk under Mit Studie > Planlæg dit studie > Udmeldelse. Husk, at du selv skal være opmærksom på, hvad det har af konsekvenser for din SU.

Hvad indebærer det at sige NEJ?
Hvis du siger nej til den tilbudte studieplads, får du ikke tilbudt en plads på en lavere prioritet. Og hvis du siger nej, kan du ikke fortryde valget på et senere tidspunkt.

Hvis du siger nej til den tilbudte studieplads, har det ingen betydning, hvis du søger om optagelse igen til næste år eller senere.

Fuldt optaget
Hvis du er fuldt optaget, og der ingen betingelser er knyttet til din optagelse, så skal du blot svare JA eller NEJ tak til pladsen. Når du har sagt JA, bliver du indskrevet på studiet, og du skal ikke foretage dig mere i forhold til din ansøgning om optagelse.

Læs mere om studiestart

Betinget optaget

Hvis du er betinget optaget, er din optagelse ikke endelig, før du har opfyldt betingelserne.

Læs betingelserne i brevet ordentligt igennem, og husk at sikre dig, at du forstår betingelserne og hvornår og hvordan de skal opfyldes. Hvis du har spørgsmål om betingelserne se kontaktsiderne

Hvis du har accepteret din plads, er det vigtigt, at du husker at uploade dokumentation for at du opfylder betingelser hurtigst muligt og senest 15. september 2020. Du vil modtage en e-mail, når det er muligt at uploade dokumentation. 

Hvis du ikke opfylder betingelserne i dit optagelsesbrev, vil din optagelse blive annulleret, og du risikerer at skulle betale SU tilbage.

Hvis du søger om optagelse igen næste år eller senere og har tilmeldt dig suppleringsfag denne sommer, skal du være særlig opmærksom på reglerne for supplering. Læs mere om reglerne for supplering.

Der er tre forskellige typer af betingelser:

 • Sprogkrav
 • Fag
 • Bachelorgrad

Læs mere om hver kategori nedenfor.

Sprogkrav

For at blive fuldt optaget, skal sprogkravet være opfyldt og dokumenteret inden fristen 15. september 2020 (der kan være andre frister for ikke-EU borgere, som skal bruge en opholdstilladelse for at studere i Danmark). Det er ikke muligt at opfylde sprogkravet efter fristen. Der er forskellige sprogkrav til de enkelste uddannelser. Det er enten: Engelsk A, Engelsk B eller Dansk A (Dansk A skal dog være bestået ved ansøgningstidspunktet).

Fra 2021 skal alle sprogkrav være opfyldt ved ansøgningsfristen. Hvis du søger ind på MSc in Business Administration and Ebusiness i Vinterrunden 2020/2021, skal engelskkravet dog først være opfyldt senest 31. januar 2021.

Fag

Fag taget uden for CBS: du skal uploade officielt bevis i Ansøgningsportalen, når du har bestået faget. Husk at du skal have informeret os om faget, da du søgte og det skal fremgå af dit brev som en betingelse for dit optag.

Fag taget på CBS (inkl, fag på ISUP): vi tjekker selv om du har bestået faget. Husk at du skal have informeret os om faget, da du søgte og det skal fremgå af dit brev som en betingelse for dit optag.

Hvis du ikke består faget/fagene, kan du ikke blive fuldt optaget. Du kan ikke tage suppleringsfag samtidig med, at du læser en kandidatuddannelse.


Bachelorgrad

 • Kommer du fra et andet universitet end CBS, skal du uploade dokumentation, når du har bestået din bachelorgrad. Se nedenfor, hvilken dokumentation der er nødvendig for at kunne dokumentere, at du har bestået din bachelorgrad.
 • Kommer du fra CBS, tjekker vi selv, om du har bestået din bachelorgrad.
 • Hvis du har afsluttet alle dele af din uddannelse (afleveret alle opgaver, deltaget i alle eksaminer) inden 15. september 2020, kan du søge om at få udsat fristen. Læs mere på Admission og Covid-19.


Dokumentation for bestået bachelorgrad

Kravet "finish your undergraduate degree" vil først blive fjernet fra dit optagelsesbrev, når du har uploadet et af følgende:

a) dit endelige bachelordiplom, ELLER

b) et officielt brev fra dit universitet, der tydeligt siger, at din bachelorgrad er bestået og afsluttet samt datoen for den sidste eksamen, ELLER

c) et officielt transcript/karakterudskrift, hvorpå der tydeligt står at uddannelsen er afsluttet samt dato for den sidste eksamen.

Et bachelortranscript/karakterliste, der viser at du har bestået 180 ECTS er ikke dokumentation nok til at bevise at du har bestået din bachelorgrad.
 

Dispensation for kravet om en bestået bachelorgrad

Ved sommeroptaget 2020 kan studerende fra de danske universiteter (AU, AAU, CBS, DTU, ITU, KU, RUC og SDU) søge om dispensation til at begynde at følge fag på kandidaten mens de færdiggør deres bachelor.

For at imødekomme en dispensation skal vi finde det fagligt forsvarligt og sandsynligt, at du vil kunne bestå din bachelorgrad sideløbende med, at du læser et fuldt semester på en kandidatuddannelse.

Læs mere om hvordan du kan søge om dispensation, hvis du er studerende på et af de danske universiteter.

Hvis du ikke studerer på et af de danske universiteter (AU, AAU, CBS, DTU, ITU, KU, RUC og SDU), er det desværre ikke muligt at få dispensation til at starte på din kandidatuddannelse mens du afslutter din bacheloruddannelse.

Afvist
Hvis du har fået afslag, skyldes det, at du ikke opfylder adgangskravene eller at du ikke er blevet udvalgt til en plads. De mulige grunde til afslag er:

1. ikke opfylder adgangskravene
2. ikke har sendt (tilstrækkelig) dokumentation
3. ikke er blevet udvalgt på det studie/studieretning, som du har ansøgt
4. har søgt for sent
5. ikke har betalt ansøgningsafgift
6. ikke har betalt studieafgift

Se adgangskrav og udvælgelseskriterier på de enkelste uddannelsers optagelseside.

Hvis du ønsker at søge om optag til den samme uddannelse til næste år, skal du sikre dig, at du opfylder adgangskravene. Men du skal være opmærksom på, at på de fleste kandidatstudier er det at opfylde adgangskravene ikke en garanti for at blive optaget. 

Hvis du er blevet afvist og har tilmeldt dig suppleringsfag denne sommer, skal du være særlig opmærksom på reglerne for supplering. Læs mere om reglerne for supplering.
 


Spørgsmål om svarbrevet

Her kan du læse mere, hvis du har spørgsmål til dit svarbrev.

Manglende svarbrev
Hold øje med vores hjemmeside – vi vil annoncere, når vi er færdige med at uploade svar til alle ansøgere.

Hvis du sidst på dagen for svar endnu ikke har modtaget en email om, at der er en opdatering til din ansøgning (husk at tjekke dit indbakke for uønsket post), så kan du logge ind på Ansøgningsportalen og se, om brevet er uploadet til dig under ”Beskeder”.

Hvis du ikke har modtaget et brev, se kontaktsiderne
Klagevejledning
Du kan klage over vores afgørelse, hvis du mener, at det retslige grundlag for afgørelsen ikke er overholdt. Med "afgørelsen" menes afslaget eller det betingede optag, du har modtaget; dvs. du har fået et svar, som ikke giver dig fuldt medhold. Du kan derimod ikke klage over de faglige skøn, der er indgået i afgørelsen, idet vores faglige vurdering og skøn er endelig.

Kontakt os, før du klager
Uanset om du er utilfreds med det retslige grundlag eller selve afgørelsen, vil vi meget gerne have, at du kontakter os. Vi vil altid forsøge at få opklaret eventuelle misforståelser eller rette op på eventuelle fejl fra vores side.

Klagesag
Hvis du ønsker at klage over vores afgørelse, fordi du mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for optagelse, skal du klage til Rektor. CBS Legal behandler klager på vegne af Rektor. Klagen skal derfor adresseres til Rektor og sendes til CBS Legal, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg eller til  legal@cbs.dk.

Du skal være opmærksom på, at CBS Legal ikke foretager en revurdering af din ansøgning. CBS Legal forholder sig dermed kun til om en sag er behandlet i overensstemmelse med gældende ret jf. adgangsbekendtgørelsen. CBS Legal kan derfor ikke genbehandle din ansøgning ift. faglige spørgsmål eller vurderinger, som Student Affairs har foretaget.

Klagefrist
Din klage skal indgives inden for to uger fra den dato, brevet er uploadet til dig. Husk, at din klage skal være specifik og relatere sig til de forhold, du ønsker at klage over.

Sen ansøgning

Det er ikke muligt at søge om optag efter ansøgningsfristen. Det er heller ikke muligt at ændre prioriteter efter ansøgningsfristen. Dette betyder, at du ikke kan skifte uddannelse, efter du har modtaget svar fra os og du kan heller ikke skifte mellem linjer på en uddannelse.

CBS har ingen ledige pladser, og vi har derfor ikke en sen ansøgningsrunde.

Optagelsesstatistik

Her kan du finde antal ansøgere med 1. prioritet og antal pladser fra tidligere ansøgningsrunder. Du kan også se, om der er brugt udvælgelseskriterier. Bemærk, at uddannelser er angivet med fed skrift, og linjer er angivet i kursiv under den pågældende uddannelse.

Denne statistik kan give dig en idé om ansøgertal i forhold til hvor mange pladser, der er på uddannelsen.

OBS: udvælgelseskriterierne for de forskellige uddannelser/linjer kan ændre sig fra ansøgningsår til ansøgningsår.

Optagelsesstatistik 2020

Hvis din ansøgning er blevet afvist, skal du være opmærksom på at optagelse på kandidatuddannelser på CBS altid er konkurrencepræget.


Programme
Number of 1st priorities
(deviation from 2019)
Number of places
Status 10 June
MA in International Business Communication 121 (-27%) 75 Qualified applicants rejected
MSc in Advanced Economics & Finance 211 (-12%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship 82 (+5%) 25 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Data Science 249 (new) 90 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Ebusiness 330 (-17%) 90 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems 200 (+2%) 100 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Innovation in Health Care 127 (-5%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Philosophy 73 (+11%) 20 Qualified applicants rejected
MSc in Business, Language & Culture 257 (+11%) 100  
MSc BLC - Business & Development Studies 165 (+11%) 60 All qualified applicants accepted; no available places
MSc BLC - Diversity & Change Management 92 (+12%) 40 All qualified applicants accepted; no available places
MSc in Economics & Business Administration / cand.merc.
4500 (-2%)
1425  
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control 219 (+5%) 140 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Applied Economics & Finance
300 (-9%) 125
Qualified applicants rejected
MSc EBA - Brand and Communication Management 384 (-12%) 85 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Investments
448 (0%) 85
Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Strategic Management 670 (+3%) 145 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Business 423 (0%) 110 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Marketing & Management 405 (-14%) 110 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development 504 (+5%) 125 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Sales Mangement 112 (-28%) 55 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership 366 (+6%) 80 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Supply Chain Management 193 (-12%) 85 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring 109 (+4%) 80 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab 306 (+11%) 160 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Human Resource Management 61 (-8%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in International Business & Politics 229 (-5%) 75 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Management of Creative Business Processes
268 (+21%) 70 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Organisational Innovation & Entrepreneurship 351 (0%) 90  
Organisational Innovation & Entrepreneurship 245 (-2%) 70 Qualified applicants rejected
Strategic Design & Entrepreneurship 106 (+6%) 20 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Public Management & Social Development (in China) 16 (-50%) 10 All qualified applicants accepted; no available places
Cand.merc.(jur.) 181 (+11%) 140 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(kom.) 195 (+9%) 155 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(mat.) 56 (-8%) 55 All qualified applicants rejected; no available places
Cand.merc.(psyk.) 104 (+1%) 80 All qualified applicants accepted; no available places
Cand.merc.aud. 418 (+15%) 240 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i human ressource management 176 (+27%) 95 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i politisk kommunikation & ledelse 108 (-7%) 70 Qualified applicants rejected


 

Optagelsesstatistik vinteroptag 2019


Programme Number of applicants Number of places Status 5 December
MSc in Business Administration and Ebusiness 286 65 Qualified applicants rejected


Optagelsesstatistik 2019
Hvis din ansøgning er blevet afvist, skal du være opmærksom på at optagelse på kandidatuddannelser på CBS altid er konkurrencepræget. I 2019 har CBS desuden været pålagt en justering af engelsksprogede uddannelser.


Programme
Number of 1st priorities
(deviation from 2018)
Number of places
Status 10 June
MA in International Business Communication 166 (-42%) 95
MA IBC - Intercultural Marketing 118 (-39%) 75 Qualified applicants rejected
MA IBC - Multicultural Communication in Organisations 48 (-48%) 20 Qualified applicants rejected
MSc in Advanced Economics & Finance 253 (+12%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship 78 (-2%) 25 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Ebusiness 396 (-4%) 100 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems 313 (+15%) 140  
MSc BAIT - Data Science 117 (+8%) 30 Qualified applicants rejected
MSc BAIT - Digitalization 196 (+20%) 105 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Innovation in Health Care 134 (+26%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Philosophy 66 (-1,5%) 25 Qualified applicants rejected
MSc in Business, Language & Culture 231 (-9%) 110  
MSc BLC - Business & Development Studies 149 (+1%) 65 All qualified applicants accepted
MSc BLC - Diversity & Change Management 82 (-25%) 45 All qualified applicants accepted
MSc in Economics & Business Administration / cand.merc.
4609 (-4%)
1375  
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control 208 (-16%) 100 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Applied Economics & Finance
328 (-7%) 140
Qualified applicants rejected
MSc EBA - Brand and Communication Management 434 (+9%) 95 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Customer & Commercial Development 156 (+7%) 40 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Investments
450 (-5%) 110
Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Strategic Management 648 (-7%) 145 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Business 424 (-13%) 125 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Marketing & Management 469 (-7%) 105 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development 482 (-1%) 125 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership 345 (+2%) 85 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Supply Chain Management 219 (-17%) 60 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring 105 (-17%) 50 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab 275 (+26%) 165 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Human Resource Management 66 (-7%) 30 Qualified applicants rejected
MSc in International Business & Politics 242 (+6%) 85 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Management of Creative Business Processes
222 (+1%) 70 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Organisational Innovation & Entrepreneurship 346 (+17%) 90  
Organisational Innovation & Entrepreneurship 251 (+11%) 70 Qualified applicants rejected
Strategic Design & Entrepreneurship 95 (+40%) 20 Qualified applicants rejected
MSc in social Sciences in Public Management & Social Development 32 (-32%) 15 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Service Management 99 (0%) 35 All qualified applicants accepted
Cand.merc.(jur.) 163 (0%) 140 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(kom.) 179 (-11%) 165 All qualified applicants accepted
Cand.merc.(mat.) 61 (-3%) 60 All qualified applicants accepted
Cand.merc.(psyk.) 103 (-6%) 95 All qualified applicants accepted
Cand.merc.aud. 364 (-2%) 230 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i human ressource management 139 (-7%) 80 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i politisk kommunikation & ledelse 106 (+11%) 60 Qualified applicants rejected

Optagelsesstatistik vinteroptag 2018

Programme Number of applicants Number of places Status 28 November
MSc in Business Administration and Ebusiness 291 70 Qualified applicants rejected
Optagelsesstatistik 2018


Programme
Number of 1st priorities
(deviation from 2017)
Number of places
Status 10 June
MA in International Business Communication 286 (-11%) 130 NA
MA IBC - Intercultural Marketing 194 (-15%) 85 Qualified applicants rejected
MA IBC - Multicultural Communication in Organisations 92 (+1%) 45 Qualified applicants rejected
MSc in Advanced Economics & Finance 226 (-9%) 45 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship 80 (+25%) 30 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Ebusiness 413 (+45%) 120 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems 272 (+43%) 120 NA
MSc BAIT - Data Science 108 (new) 30 Qualified applicants rejected
MSc BAIT - Digitalization 164 (-14%) 90 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Innovation in Health Care 106 (+41%) 45 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Philosophy 67 (+3%) 35 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
MSc in Business, Language & Culture 256 (-2%) 130 NA
MSc BLC - Business & Development Studies 147 (-2%) 80 Qualified applicants rejected
MSc BLC - Diversity & Change Management 109 (-2%) 50 Qualified applicants rejected
MSc in Economics & Business Administration / cand.merc.
4319 (+11%)
1480 NA
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control 248 (+3%) 115 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Applied Economics & Finance
354 (+18%) 135
Qualified applicants rejected
MSc EBA - Brand and Communication Management 399 (+3%) 100 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Customer & Commercial Development 146 (new) 50 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Investments
475 (+25%) 115
Qualified applicants rejected
MSc EBA - Finance & Strategic Management 697 (+13%) 145 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Business 486 (+4%) 130 Qualified applicants rejected
MSc EBA - International Marketing & Management 502 (0%) 130 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development 489 (+23%) 145 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership 339 (+21%) 105 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Supply Chain Management 248 (+22%) 75 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring 127 (+18%) 75 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab 219 (-9%) 120 Qualified applicants rejected
Cand.merc. - Human Resource Management 71 (+6%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in International Business & Politics 229 (-13%) 110 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Management of Creative Business Processes
221 (-15%) 80 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Organisational Innovation & Entrepreneurship 295 (+26%) 100 NA
Organisational Innovation & Entrepreneurship 227  (-3%) 80 Qualified applicants rejected
Strategic Design & Entrepreneurship 68 (new) 20 Qualified applicants rejected
MSc in social Sciences in Public Management & Social Development 47 (+42%) 15 Qualified applicants rejected
MSc in Social Sciences in Service Management 99 (+7%) 60 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(jur.) 163 (+11%) 140 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(kom.) 201 (-20%) 175 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(mat.) 63 (+15%) 55 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.(psyk.) 109 (+11%) 90 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.aud. 371 (-11%) 250 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i human ressource management 149 (+8%) 80 Qualified applicants rejected
Cand.soc. i politisk kommunikation & ledelse 105 (-5%) 60 Qualified applicants rejected
Optagelsesstatistik vinteroptag 2017


Programme
Number of applicants
Number of places
Status 1 December
MSc in Business Administration and Ebusiness 188 70 Qualified applicants rejected
Optagelsesstatistik 2017


Programme
Number of 1st priorities
(deviation from 2016)
Number of places
Status 13 June
MSc in Economics & Business Administration / cand.merc. - overall
4319 (-11%)
1460 Qualified applicants rejected
MSc EBA - Applied Economics & Finance
301 (-25,1%) 130
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control
240 (-23,6%) 95
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Finance & Strategic Management 616 (-1,0%) 150 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Finance & Investments 379 (-8,2%) 115 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - International Business 466 (-9,7%) 150 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - International Marketing & Management 504 (-14,6%) 150 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development 398 (+3,4%) 125 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Brand and Communication Management 389 (-19,8%) 95 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Strategic Market Creation 127 (-27,8%) 45 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership 281 (-13,8%) 90 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Supply Chain Management 203 (-22,8%) 50 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring 108 (+0,9%) 75 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab 240 (+20,8%) 150 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
Cand.merc. - Human Resource Management 67 (+19,6%) 40 Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSocSc Management of Creative Business Processes
259 (-16,7%) 80 Qualified applicants rejected
MSocSc Organisational Innovation & Entrepreneurship 234  (-10%) 80 Qualified applicants rejected
MSocSc Service Management 90 (-30,6%) 60 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
MSocSc Public Management & Social Development 33 (-17,5%) 15 Qualified applicants rejected
Cand.soc. Politisk Kommunikation & Ledelse 110 (-4,3%) 60 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.soc. Human Ressource Management 137 (-15,4%) 80 Qualified applicants rejected
MSc in International Business & Politics 262 (-14,1%) 90 Qualified applicants rejected
MSc in Advanced Economics & Finance 248 (-26,4%) 50 Qualified applicants rejected
Cand.merc.aud. 416 (+18,5%) 250 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship 64 (-12,3%) 30 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Innovation in Health Care 75 (+4,2%) 40 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems/cand.merc.(it.) 190 (-6,4%) 105 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
MSc in Business Administration & Ebusiness 285 (41,8%) 110 Qualified applicants rejected
MA in International Business Communication 320 (-20%) 160 Qualified applicants rejected
MSc in Business, Language & Culture 261 (-10,6%) 140 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Philosophy 65 (-27,8%) 35 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.(jur.) 147 (-5,8%) 125 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(kom.) 250 (-18,8%) 215 Qualified applicants rejected
Cand.merc.(mat.) 55 (-16,7%) 50 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.(psyk.) 98 (-9,3%) 85 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Optagelsesstatistik vinteroptag 2016

Total number of applicants as of 10 November 2016: 125
International applicants: 61%
Danish applicants: 39%
Female applicants: 42%
Male applicants: 58%
International educational background: 42%
CBS educational background: 6%
Educational from another Danish institution of higher education: 52%
Offer:
Place offer: 71%
Rejection: 29%Programme
Number of applicants
Number of places
Status 1 December
MSc in Business Administration and Ebusiness 125 80 Qualified applicants rejected
Optagelsesstatistik 2016

Total number of applicants as of 1 April 2016: 8838

International applicants: 63.1%
Danish applicants: 36.9%

Female applicants: 49.2%
Male applicants: 50.8%
International educational background: 57.6%
CBS educational background: 26.6%
Other Danish institution of higher education: 15.8%

Offer:
Place offer at 1st priority: 45.3%
Place offer at a lower priority: 7.0%
Rejection: 47.7%

Programme
Number of 1st priorities
(deviation from 2015)
Number of places
Status 15 June
MSc in Economics & Business Administration / cand.merc. - overall
4854 (-1.1%)
1460
Quota 1 (applicants with a legal claim): all qualified applicants accepted
Quota 2 (applicants with bachelor degree within business administration): qualified applicants rejected; quota 2A: GPA = 6.0
Quota 3 (applicants with a bachelor degree not within business administration): qualified applicants rejected
Quota 4 (applicants with a Danish HD part II diploma): qualified applicants rejected
Quota 5 (dispensees): qualified applicants rejected
MSc EBA - Applied Economics & Finance
402 (+8.1%) 130
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Accounting, Strategy & Control
314 (+2.6%)
120
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Finance & Strategic Management
622 (-1.1%)
130
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Finance & Investments 413 (-11.0%) 120
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - International Business
516 (+9.8%)
150
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - International Marketing & Management
590 (+2.4%)
150
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
MSc EBA - Management of Innovation & Business Development
385 (10.3%)
130
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Brand and Communication Management
485 (+7.1%)
100
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Strategic Market Creation
176 (-17.8%)
50
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Strategy, Organisation & Leadership
326 (+2.8%)
80
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSc EBA - Supply Chain Management
263 (-0.8%)
70
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
Cand.merc. - Økonomisk Markedsføring
107 (-40.9%)
70
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
Cand.merc. - Finansiering & Regnskab
199 (-13.1%)
130
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
qualified and selected applicants have been rejected according to the selection criteria for this concentration
Cand.merc. - Human Ressource Management
56 (-30.9%)
30
Only applicants qualified for and selected at MSc EBA/cand.merc. overall have been considered for the concentration:
all qualified and selected applicants have been accepted at this concentration - the concentration is fully booked/ and has no available places
MSocSc Management of Creative Business Processes
311 (+27.5%)
80
Qualified applicants rejected
MSocSc Organisational Innovation & Entrepreneurship
260 (+4.0%)
80
Qualified applicants rejected
MSocSc Service Management
134 (+0.8%)
70
Qualified applicants rejected
MSocSc Public Management & Social Development
40 (-20.0%)
15
Qualified applicants rejected
Cand.soc. Politisk Kommunikation & Ledelse
115 (+7.5%)
70
Qualified applicants rejected
Cand.soc. Human Ressource Management
162 (-18.6%)
90
Qualified applicants rejected
MSc in International Business & Politics
305 (-3.8%)
90
Qualified applicants rejected
MSc in Advanced Economics & Finance
337 (+31.1%)
50
Qualified applicants rejected
Cand.merc.aud. 351 (+29.5%) 230 All quotas: qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Bioentrepreneurship
73 (-23.2%)
15
Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Innovation in Health Care 72 (NA) 50 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems/cand.merc.(it.)
Concentration: e-Business
201 (-10.7%) 80 Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Information Systems/cand.merc.(it.)
Concentration: IT Management & Business Economics
203 (+12.2%) 80 All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
MA in International Business Communication
400 (-5.0)
190
Qualified applicants rejected
MSc in Business, Language & Culture
292 (+7.7%)
120
Qualified applicants rejected
MSc in Business Administration & Philosophy
90 (+45.2%)
40
All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.(jur.)
156 (+17.3%)
130
Qualified applicants rejected
Cand.merc.(kom.)
284 (+5.6%)
220
Qualified applicants rejected
Cand.merc.(mat.)
66 (+13.8%)
55
All qualified applicants accepted - fully booked/no available places
Cand.merc.(psyk.)
108 (+61.2%)
85
All qualified applicants accepted - fully booked/no available places

  

 

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 29/10/2020