Økonomisk markedsføring

Studieliv

Studiemiljø

EMF har et årligt optag af omkring 150 studerende. Da uddannelsen er på dansk er de fleste fra Danmark, men der er også enkelte svenskere og nordmænd.

Studerende på EMF er ambitiøse og målrettede. Alligevel er der udbredt støtte til diverse arrangementer blandt de studerende, da dette også er måden man lærer hinanden at kende på så stort et studie, samt at det er her man kan begynde at opbygge sit fremtidige professionelle netværk.

Der er generelt et godt sammenhold på linjen, hvilket bl.a. kommer til udtryk i at de studerende gerne bruger og hjælper hinanden til faglig sparring. F.eks. gennem note-grupper, hvor man deles om gode noter til bedst at forstå de teoretiske og praktiske aspekter af studiet.
Socialt bliver der bl.a. afholdt introdage for nye studerende og diverse sociale og faglige arrangementer. De studerende bruger også ivrigt Facebook til at holde kontakt om både faglige og sociale aktiviteter.

Er uddannelsen noget for dig?

Fordi EMF har fokus på kunden og fokus på facts, er det i høj grad en uddannelse der ser på marketing i et perspektiv hvor man er ovre i de økonomiske og målbare tilgange.
Især i de metodiske fag, hvor man bruger anvendt statistik og lærer at arbejde med marketing i et kvantitativt perspektiv, er det vigtigt at man kan lide at arbejde med data og modeller og hvordan man kan præsentere dem for at skabe ny og relevant viden.

Da eksaminerne ofte ligger til sidst i semestrene kan man godt i starten fristes til at tro at der er god tid. Men det kan godt være svært at finde en god balance, og mange undervurderer hvor meget tid de egentlig skal bruge på at forstå teorier og redskaber fra pensum. Du skal derfor forberede dig på, at der er noget at se til lige fra starten. Især hvis du også går efter at have et studiejob.

For at EMF passer til dig, skal du have en stærk interesse for at arbejde med markedsanalyse og lave undersøgelser af forbrugeradfærd. Det er naturligvis også en fordel, at du har interesse for marketing generelt og en grundlæggende viden om anvendt statistik/dataanalyse.

Undervisningen

Undervisningen på EMF er hovedsageligt forelæsninger. Til forelæsningerne er hele årgangen samlet, men i fagene Markedsanalyse og B-to-B Markedsføring er der undervisning på hold med gennemgang af cases, så der er bedre mulighed for at stille spørgsmål og diskutere. Generelt er der meget gruppearbejde, hvilket er meget nyttigt at deltage i, da det også understøtter den måde, man kommer til at arbejde på, når man er færdiguddannet.
I faget Markedsføringsplanlægning foregår undervisningen bl.a. ved hjælp af et strategisk virksomhedsspil, hvor man over 5 dage skal lede en virksomhed over flere år i en simuleret verden, hvor man kan følge udviklingen og se, hvilken betydning ens beslutninger har for den måde, virksomheden udvikler sig på i konkurrence med andre virksomheder på markedet.

Eksamen

På CBS afsluttes hvert kursus med en eksamen. Det betyder, at du vil have eksaminer efter hvert semester i hhv. december/januar og maj/juni.

EMF har en blanding af 4-timers skriftlige eksaminer og projektopgaver, der skal laves i grupper, og hvor du får mulighed for at gå mere i dybden med en given problemstilling. Virksomhedsspillet er dog også en del af eksamen i Strategisk Markedsføringsplanlægning. Da projekterne foregår i grupper, bliver det ofte meget intensive forløb op mod aflevering, da de studerende som regel er meget motiverede og ambitiøse.

Tidsforbrug

Selv om der er en høj arbejdsbelastning og et stort pensum, er der en stor fleksibilitet i uddannelsen i forhold til at have et job ved siden af. Det kræver dog en særlig god evne til at kunne prioritere sin tid og være effektiv i sin læsning for at kunne få tingene til at gå op i en højere enhed.

Community/netværk

Hver årgang af studerende har deres egen side på Facebook, hvor de koordinerer både faglige og sociale aktiviteter. Der er også en gruppe på LinkedIn for både nuværende og tidligere studerende.