Økonomisk markedsføring

Karriere

Hvad får du job på efter Økonomisk Markedsføring?

Den kompetence, du især vil kunne trække på i forhold til et job efterfølgende, er dine evner til at indsamle, analysere og præsentere data til markedsanalyser. Du lærer bl.a. at bruge statistikprogrammet SPSS, som mange virksomheder bruger, og du er klar fra første dag til at løse opgaver i dette. Men du kan også bruge fokusgruppeinterviews eller andre kvalitative dataindsamlingsmetoder til at komme til bunds i en problemstilling.
Et andet forhold er din brede forståelse for ikke kun at se på marketingaktiviteterne, men også tænke på, hvordan disse skal planlægges ud fra ressourcerne i virksomheden. Disse kompetencer er især anvendelige i rollen som manager, da det er vigtigt at have det økonomiske overblik for at lægge realistiske strategier, og kunne måle på resultaterne.

Karrieremuligheder

Der er mange dimittender, der får job som marketingmedarbejder. Det kunne f.eks. betyde, at du stod for planlægningen, gennemførelsen og opfølgningen på kampagner eller andre marketingaktiviteter. Du kunne også arbejde i et mediebureau, hvor du f.eks. rådgav virksomheder om deres valg af medier for at nå forskellige segmenter af potentielle eller eksisterende kunder.

Mange vil få job i analysevirksomheder, der eksempelvis laver holdningsundersøgelser blandt forbrugere. Dette kunne typisk være som konsulent, men eksempelvis også som ansat i enkeltvirksomheder med store produktporteføljer.

Evnen til at planlægge og gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser kan bruges i en lang række af job, som også rækker ud over marketing. Du kunne f.eks. arbejde med at lave performanceplan for en virksomhed, der gør det muligt for dem at måle forskellige performanceniveauer.

Du vil også kunne arbejde med at lave undersøgelser om kundetilfredshed og -loyalitet, lave systemer til Customer Relationship Management, eller salg og indkøb.

Kompetenceprofil

I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvilke kompetencer du får på uddannelsen: 

kompetenceprofil for EMF

PDF iconKompetenceprofil for cand.merc.