Finansiering og Regnskab

Student life

Studiemiljø

FIR har et årligt optag på omkring 150 studerende. Da uddannelsen er på dansk, er de fleste fra Danmark, men der er også enkelte svenskere og nordmænd.

Sociale og faglige arrangementer går især gennem FIR’s studenterforening, FIR-Klubben (www.fir-klubben.com). De arrangerer bl.a. en introuge med hyttetur for nye studerende, diverse sociale arrangementer som julefrokost og gallafest, men også faglige arrangementer. Det kan f.eks. være brush-up-kurser i matematik og regnskab i forbindelse med intro eller virksomhedsbesøg og studieture. En fast tradition er studieturen til New York.

Studerende på FIR er ambitiøse og arbejdsomme.  Alle har travlt med at læse, og mange arbejder også ved siden af. Alligevel er der blandt de studerende udbredt støtte til diverse arrangementer, da det også er sådan, man lærer hinanden at kende på så stort et studie, og da det er her, man kan begynde at opbygge sit fremtidige professionelle netværk

Er Finansiering og Regnskab noget for dig?

På FIR forsynes de studerende med nye begreber, modeller og teorier, som er forholdsvis konkrete, hvilket kræver indlæring snarere end blot overfladekendskab. Desuden er der mange øvelser og beregninger, som er tidskrævende. Du skal derfor forberede dig på, at der er meget at se til lige fra starten. Især hvis du også går efter at have et studiejob. Da eksaminerne alle ligger til sidst i semestret, kan man godt i starten fristes til at tro, at der er god tid. Men mange har svært ved at finde en god balance og undervurderer, hvor meget tid de egentlig skal bruge på at forstå teorier og modeller fra pensum, for efterfølgende at lave korrekte beregninger i opgaverne.  Det er derfor også en god ide fra starten at være oppe i fart på din matematiske grundforståelse.

Undervisningen

Undervisningen på FIR er hovedsageligt forelæsninger kombineret med øvelsestimer. Til forelæsningerne er hele årgangen samlet. Der kan blive gennemgået pensum, diskuteret cases og opgaver, eller der kan være gæsteforelæsere fra erhvervslivet til at uddybe særlige faglige aspekter eller aktuelle cases. Til øvelsestimerne bliver årgangen typisk delt i tre grupper, hvilket giver mere tid til spørgsmål og diskussion.

Eksamen

På CBS afsluttes hvert kursus med en eksamen. Det betyder, at du vil have eksaminer efter hvert semester i hhv. december/januar og maj/juni. De fleste fag af de obligatoriske fag (1. og 2. semester) afsluttes med en 4-timers skriftlig eksamen. Undtagelser er økonomistyring som afsluttes med en mundtlig eksamen samt business project som består af et skriftligt produkt, som skrives over en måned og ikke skal forsvares. På 3. semester vil eksamensformen afhænge af de valgte valgfag og endelig afsluttes hele uddannelsen på 4. semester med et mundtligt forsvar af kandidatspecialet

Tidsforbrug

Selv om der er en høj arbejdsbelastning og et stort pensum, så er der ikke så mange konfrontationstimer. Det betyder, at der er en stor fleksibilitet i uddannelsen i forhold til at have et job ved siden af. Det kræver dog en særlig god evne til at kunne prioritere sin tid og være effektiv i sin læsning for at kunne få tingene til at gå op i en højere enhed.

Netværk

Hver årgang af studerende har deres egen side på Facebook. Det primære netværk for både sociale og faglige aktiviteter for både tidligere og nuværende studerende sker dog gennem FIR-Klubben. Kandidater fra FIR-linjen har en alumniklub, der kan tilgås via FIR-klubben og via Facebook.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 21/05/2019