Finansiering og Regnskab

Career

Hvad får du job på efter Finansiering og Regnskab?

Med FIR får du gode evner inden for regnskab og finansiering. Det er kundskaber, der kan bruges i stort set alle job, hvor finansiel forståelse og styring er centralt. Det er især dine evner til at anvende forskellige metoder til at lave beregninger, samt dine evner til at sætte tal på god performance og værdiskabelse samt vurdere virksomheder på baggrund af deres regnskaber, som en arbejdsgiver vil lægge vægt på i din profil.

Karrieremuligheder

Linjen giver mulighed for virksomhedsinterne såvel som virksomhedseksterne stillinger. Umiddelbart efter endt uddannelse ansættes dimittenderne i høj grad som controllere i industri- og servicevirksomheder samt som analytikere og konsulenter i investment banking (M&A), management consulting og CFO services. På længere sigt spredes FIR-dimittender i mange forskellige typer af ansættelser i både etablerede virksomheder og start-ups, men særligt bør det fremhæves, at en del bliver CEOs og CFOs, hvilket er i tråd med intentionen om, at FIR skal være den cand. merc. linje, der bedst uddanner til disse overordnede funktioner i topledelsen. 

Kompetenceprofil

I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvilke kompetencer du får på uddannelsen:

PDF iconKompetenceprofil for FIR

PDF iconKompetenceprofil for cand.merc.

Sidst opdateret: Alumni // 21/05/2019