Efterår 2020

Her kan du se, hvordan undervisning og eksamen vil foregå på CBS i efteråret 2020.

 

Vi forventer, at COVID-19 stadig vil være et væsentligt samfundsproblem i efteråret, og derfor er CBS allerede nu gået i gang med at planlægge efterårssemesteret.

Vi ved, at det kan være svært for studerende at følge undervisning online og studere alene derhjemme. Vi ved også hvor stor betydning, det har for de studerendes studieliv at være på campus og mødes med undervisere og medstuderende. Derfor planlægger vi undervisningen, så alle studerende få mulighed for at få undervisning på campus i efteråret.

CBS vurderer, at det mest sandsynlige scenarie vil være, at der fortsat vil være restriktioner på størrelsen af forsamlinger og krav til social afstand, når campus bliver åbnet.

Derfor kan vi ikke tilbyde al undervisning på campus. For de fleste studerende vil det betyde, at omkring halvdelen af undervisningen vil foregå på campus og halvdelen online.

Principper for undervisning og eksamen i efteråret

CBS ønsker at være på forkant med situationen og har stort fokus på at fastholde kvaliteten af alle CBS' uddannelser. Derfor har vi allerede nu besluttet principper for, hvordan undervisning og eksamen skal foregå til efteråret

  • omkring 50% af den samlede undervisning på hver uddannelse vil foregå på campus
  • forelæsninger og anden undervisning med mere end 100 studerende vil enten omlægges til mindre hold eller foregå online
  • undervisning på hold med mindre end 100 studerende kan foregå på campus – dog kan noget også foregå online
  • nogle fag kan være en blanding af online undervisning og undervisning på campus
  • eksamener bliver planlagt, så de kan omlægges til online-alternativer, hvis det bliver nødvendigt
  • antallet af skriftlige stedprøver vil blive reduceret
Sidst opdateret: Student Affairs // 09/06/2020