Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse

Adgangskrav

Du er kvalificeret, men IKKE sikret adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder de specifikke adgangskrav
B) opfylder sprogkravet
C) har en bachelorgrad (eller kommer til at have en senest ved studiestart)

SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse har følgende specifikke adgangskrav: min. 30 ECTS-points på akademisk bachelorniveau inden for et eller flere af disse fagområder:

 • politik
 • kommunikation
 • ledelse
 • sociologi

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A. Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

UDVÆLGELSESKRITERIER

Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse udbyder et begrænset antal studiepladser.

Kun ansøgere, der opfylder de specifikke adgangskrav, bliver betragtet som kvalificerede ansøgere, og vil blive taget i betragtning i udvælgelsen.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, vil der blive foretaget en udvælgelse. Der vil blive foretaget en helhedsvurdering af dine akademiske baggrund på bachelorniveau med særlig fokus på: 

 • Relevant uddannelsesbaggrund på bachelorniveau. Der vil blive lagt vægt på opnåede karakterer og fagindhold.
 • Dækning af alle de akademiske områder i de specifikke adgangskrav
 • Den motiverede ansøgning
 • Analytiske evner og erfaringen med samfundsvidenskabelig metode 
 • Akademisk problembaseret projektarbejde
Motiveret ansøgning

Den motiverede ansøgning skal være personlig og specifik. Den motiverede ansøgning skal vise, at du er velinformeret og velbegrundet i dit valg af uddannelse; den bør også forklare dit formål med og din motivation for at vælge netop denne uddannelse. Nedenstående guidelines kan hjælpe dig med at skrive dit essay: 

 • Hvad er min motivation for at vælge netop denne uddannelse?
 • Hvorfor mener jeg at min bachelorgrad er relevant for uddannelsen?
 • Hvad kan jeg bidrage med til uddannelsen og mine medstuderende?
 • Dine professionelle fremtidsplaner - Hvordan vil du gerne bruge din uddannelse og hvilke karrieredrømme har du?

Din uddannelsesmæssige baggrund er den vigtigste faktor, men dine livs- og arbejdserfaringer kan også blive taget i betragtning under udvælgelsen gennem din motiverede ansøgning. Din motiverede ansøgning må ikke fylde mere end to A4 sider og skal være skrevet på enten dansk, norsk eller svensk. Bemærk at den motiverede ansøgning kun bruges som en del af udvælgelsen og ikke i forbindelse med adgangskravene.

 

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik

Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse for optaget 2020. Vær opmærksom på at vi forventer at de specifikke adgangskrav bliver ændret i 2020 og adgangsvurderinger kan derfor også ændre sig markant.  

Hvis dit universitet, grad og indskrivningsår ikke er på listen, vil din uddannelse blive vurderet i forhold til ovenstående adgangskrav.

Disse adgangsvurderinger tager stilling til, hvorvidt de obligatoriske fag som indgår i din bacheloruddannelse opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS. Adgangsvurderingerne tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag/suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af en eventuel eksisterende adgangsvurdering.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optagelse på uddannelsen.
 

CBS bachelorgrader

Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

BA IVK Europæiske/ Amerikanske studier
 

Opfylder dansk sprogkrav

Opfylder de specifikke adgangskrav

BA IMK
 

Opfylder dansk sprogkrav

Opfylder de specifikke adgangskrav

BA EOK

Opfylder dansk sprogkrav

Opfylder de specifikke adgangskrav

BA IM
 

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Opfylder de specifikke adgangskrav

BA EB
 
Opfylder dansk sprogkrav Opfylder de specifikke adgangskrav
HA PRO Opfylder dansk sprogkrav Mangler 15 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav

HA(kom.)

Opfylder dansk sprogkrav

Opfylder de specifikke adgangskrav

HA(psyk.)

Opfylder dansk sprogkrav

Opfylder de specifikke adgangskrav

BSc in Business Administration & Sociology

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Opfylder de specifikke adgangskrav

HA(fil.)

Opfylder dansk sprogkrav

Opfylder de specifikke adgangskrav

BLC

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Opfylder de specifikke adgangskrav

ASP

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Opfylder de specifikke adgangskrav

IBP

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Opfylder de specifikke adgangskrav

BSc in Business Administration & Service Management

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Mangler 7,5 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav

HA Almen

Opfylder dansk sprogkrav

Mangler 15 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav

IB

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Mangler 22,5 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav

HA(jur.)

Opfylder dansk sprogkrav

Mangler 30 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav

HA(it.)

Opfylder dansk sprogkrav

Mangler 3,5 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav

HA(mat.)

Opfylder dansk sprogkrav

Ansøgere indskrevet i 2012 mangler 22,5 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav.

 

Ansøgere indskrevet i 2011 eller tidligere mangler 26,5 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav

HA EB Opfylder dansk sprogkrav Opfylder de specifikke adgangskrav
HD 2.del
Ansøgere med denne uddannelse bliver vurderet som dispensater
 
Opfylder dansk sprogkrav

NB! Fra og med optagelsesrunden 2020 skal ansøgere med HD 2.del opfylde kravet om Dansk A

Ansøgere med en HD 2. del skal opfylde følgende:

 • 7 i HD 2. dels specialet
 • 4,5 i gennemsnit i HD 2. del
 • 30 ECTS-points indenfor de specifikke adgangskrav (relevante HD 2. del fag bliver taget i betragtning)
Andre danske bachelorgrader


Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

AAU bachelor i Organisatorisk Læring  Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere indskrevet fra 2014 - 2016 mangler 17 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav 
AU bachelor i Uddannelsesvidenskab Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere indskrevet fra 2016 og frem opfylder de specifikke adgangskrav
HD 2.del
Ansøgere med denne uddannelse bliver vurderet som dispensater
Opfylder dansk sprogkrav

NB! Fra og med optagelsesrunden 2020 skal ansøgere med HD 2.del opfylde kravet om Dansk A

Ansøgere med en HD 2. del skal opfylde følgende:

 • 7 i HD 2. dels specialet
 • 4,5 i gennemsnit i HD 2. del
 • 30 ECTS-points indenfor de specifikke adgangskrav (relevante HD 2. del fag bliver taget i betragtning)