Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse

3 trin

Adgangskrav

Du er kvalificeret (men ikke sikret) adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder sprogkravet inden ansøgningsfristen
B) opfylder de specifikke adgangskrav
C) har en bachelorgrad (senest ved studiestart)

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, vælger vi de bedst kvalificerede ansøgere ud fra de udvælgelseskriterier, som du kan se på denne side. Du er derfor ikke garanteret optagelse selvom du opfylder adgangskravene.

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A.

Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse har følgende specifikke adgangskrav: min. 30 ECTS-points på akademisk bachelorniveau inden for et eller flere af disse fagområder:

 • politik
 • kommunikation
 • ledelse
 • sociologi

 

CBS Admissions kan ikke lave en forhåndsvurdering af dine specifikke fag, inden du søger om optagelse.

Der er to måder, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du er kvalificeret:

 • Du kan tjekke nedenfor, om der allerede findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse
 • Hvis ikke der findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse kan du lave en egenvurdering ved hjælp af blanketten længere nede på siden.

Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse for optaget 2022.

Hvis dit universitet, grad og indskrivningsår ikke er på listen, vil din uddannelse blive vurderet i forhold til ovenstående adgangskrav.

Disse adgangsvurderinger tager stilling til, hvorvidt de obligatoriske fag som indgår i din bacheloruddannelse opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS. Adgangsvurderingerne tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag/suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af en eventuel eksisterende adgangsvurdering.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optagelse på uddannelsen.
 

CBS bachelorgrader

Uddannelser der opfylder adgangskrav


Du opfylder de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav
BA IMK Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere indskrevet i 2017 eller 2018 opfylder de specifikke adgangskrav
BA EOK Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere indskrevet i 2017 opfylder de specifikke adgangskrav
BA EB Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere indskrevet i 2016 opfylder de specifikke adgangskrav
HA (kom.) Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere indskrevet i 2017, 2018 eller 2019 opfylder de specifikke adgangskrav
HA (psyk.) Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere indskrevet i 2017, 2018 eller 2019 opfylder de specifikke adgangskrav
BSc in Business Administration & Sociology Dansk sprogkrav skal opfyldes Ansøgere indskrevet i 2017, 2018 eller 2019 opfylder de specifikke adgangskrav
HA (fil.) Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere indskrevet i 2017, 2018 eller 2019 opfylder de specifikke adgangskrav
BLC Dansk sprogkrav skal opfyldes Ansøgere indskrevet i 2017, 2018 eller 2019 opfylder de specifikke adgangskrav
IBP Dansk sprogkrav skal opfyldes Ansøgere indskrevet i  2017, 2018 eller 2019 opfylder de specifikke adgangskrav
HA EB Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere indskrevet i 2017, 2018 eller 2019 opfylder de specifikke adgangskrav
IBA Dansk sprogkrav skal opfyldes Ansøgere indskrevet i 2017 eller 2018 opfylder de specifikke adgangskrav

Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering


Du opfylder ikke alle de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Bachelorgrad Sprogkrav SKAL OPFYLDE FØLGENDE SPECIFIKKE ADGANGSKRAV
HA PRO Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere indskrevet i 2017, 2018 eller 2019 mangler 15 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav
BSc in Business Administration & Service Management Dansk sprogkrav skal opfyldes Ansøgere indskrevet i 2017, 2018 eller 2019 mangler 7,5 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav
HA Almen Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere indskrevet i 2017, 2018 eller 2019 mangler 15 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav
IB Dansk sprogkrav skal opfyldes Ansøgere indskrevet i 2017 eller 2018 mangler 22,5 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav
Ansøgere indskrevet i 2019 mangler 25 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav
HA (jur.) Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere indskrevet i 2016, 2017 eller 2018 mangler 25 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav
HA (mat.) Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere indskrevet i 2017, 2018 eller 2019 mangler 22,5 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav.
HA (it.) Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere indskrevet i 2017, 2018 eller 2019 mangler 3,5 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav
HD 2.del
Ansøgere med denne uddannelse bliver vurderet som dispensater
Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere med en HD 2. del skal opfylde følgende:

 • 7 i HD 2. dels specialet
 • 4,5 i gennemsnit i HD 2. del
 • 30 ECTS-points indenfor de specifikke adgangskrav (relevante HD 2. del fag bliver taget i betragtning)

 

Andre danske bachelorgrader

Uddannelser der opfylder adgangskrav


Du opfylder de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag.

BACHELORGRAD SPROGKRAV SKAL OPFYLDE FØLGENDE SPECIFIKKE ADGANGSKRAV
AU bachelor i Uddannelsesvidenskab Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere indskrevet i 2017, 2018 eller 2019 opfylder de specifikke adgangskrav

 

Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering


Du opfylder ikke alle de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

BACHELORGRAD SPROGKRAV SKAL OPFYLDE FØLGENDE SPECIFIKKE ADGANGSKRAV
HD 2.del
Ansøgere med denne uddannelse bliver vurderet som dispensater
Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere med en HD 2. del skal opfylde følgende:

 • 7 i HD 2. dels specialet
 • 4,5 i gennemsnit i HD 2. del
 • 30 ECTS-points indenfor de specifikke adgangskrav (relevante HD 2. del fag bliver taget i betragtning)
AAU bachelor i Organisatorisk Læring Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere indskrevet i 2017, 2018 eller 2019 mangler 17 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav 

 

EGENVURDERING

Brug blanketten til at få et overblik over dine bachelorfag (både fra din bacheloruddannelse samt supplerende fag). Husk at inkludere både beståede fag og igangværende fag, samt fag du forventer at bestå på et sommeruniversitet.

FilEgenvurdering

UDVÆLGELSESKRITERIER

Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse udbyder et begrænset antal studiepladser.

Kun ansøgere, der opfylder de specifikke adgangskrav, bliver betragtet som kvalificerede ansøgere, og vil blive taget i betragtning i udvælgelsen.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, vil der blive foretaget en udvælgelse. Der vil blive foretaget en helhedsvurdering af dine akademiske baggrund på bachelorniveau med særlig fokus på: 

 • Relevant uddannelsesbaggrund på bachelorniveau. Der vil blive lagt vægt på opnåede karakterer og fagindhold.
 • Dækning af alle de akademiske områder i de specifikke adgangskrav
 • Den skriftlige ansøgning (læs mere nedenfor)
 • Analytiske evner og erfaringen med samfundsvidenskabelig metode 
 • Akademisk problembaseret projektarbejde
Skriftlig ansøgning

Den skriftlige ansøgning er en vigtig del af din samlede ansøgning. Det er din mulighed for at gøre os opmærksom på de kvalifikationer og erfaringer, du mener er relevante for cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse. Og det er din mulighed for at skille dig ud blandt de hundredvis af ansøgninger, vi modtager.

Sørg for at besvare spørgsmålene nedenfor. Du bestemmer selv, hvad du synes er mest relevant og hvad der kan udelades. Din skriftlige ansøgning må ikke fylde mere end to A4-sider og skal være skrevet på dansk (norsk eller svensk).

Fortæl os om dig selv

 • Beskriv dig selv i nogle få sætninger og fremhæv de karakteristika, som du synes er mest relevante for din ansøgning.
 • Hvad kan du bidrage med til kandidatuddannelsen ud fra din uddannelsesmæssige baggrund og din erhvervserfaring? Og hvordan skiller du dig ud?
  • Beskriv din faglighed fra din bacheloruddannelse og reflekter over, hvordan den er relevant for kandidatuddannelsen
  • Beskriv den erfaring fra frivilligt eller professionelt arbejde, som er mest relevant for din ansøgning og reflekter over, hvordan du kan bruge den på kandidatuddannelsen

Fortæl os hvorfor du vil læse denne uddannelse på CBS

 • Hvorfor er du interesseret i dette akademiske område? Hvad er din faglige motivation for at læse en uddannelse inden for dette område?
 • Hvorfor lige præcis denne uddannelse?
  • Læs beskrivelsen af uddannelsen. Er der nogle ord eller temaer, der særligt fanger din opmærksomhed? Hvilke og hvorfor?
  • Hvilke dele af uddannelsen eller temaer vil især blive en udfordring for dig? Og hvorfor? Har du nogle tanker om, hvordan du vil overkomme de udfordringer?
 • Hvorfor vil du gerne læse denne uddannelse på CBS i forhold til andre universiteter? Hvilke faglige og professionelle kriterier fik dig til at vælge at søge på CBS? 

Fortæl os om dine fremtidsplaner efter du er dimitteret fra CBS

 • Hvordan kunne du tænke dig at udvikle dig fagligt og professionelt? Og hvordan kan denne uddannelse hjælpe dig til at udvikle dig i den retning, du gerne vil?
 • Hvad er dine planer efter du har fået en kandidatgrad fra CBS? Skriv om dine konkrete karriereplaner og husk at redegøre for forbindelsen mellem kandidatuddannelsen og dine karriereplaner på længere sigt.

 

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik