Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse

Karriere

Hvad får du job på efter Politisk Kommunikation og Ledelse?

Mange får især job, hvor kommunikation er i centrum. Det kan eksempelvis være i forbindelse med CSR, public affairs eller PR.

Studerende er især attraktive for arbejdsgiver pga. af deres stærke analytiske evner, åbenhed, selvbevidst og bevidsthed om egen faglig identitet. Desuden har de studerende evnen til at formidle komplekse problemstillinger i et lettilgængeligt sprog. De er gode til netværksdannelse.

Da studiet er en toning bygget oven på sin bachelor, spiller bacheloruddannelsen også en rolle for, hvad arbejdsgiver bliver tiltrukket af.

De studerende er også attraktive, fordi de har evnen til hurtigt at sætte sig ind i materiale og bruge de tre kernekompetencer, PKL er centreret omkring. De lærer at analysere og håndtere komplekse og problematiske problemstillinger gennem det omhyggelige arbejde med de svære tekster i undervisningen.

De studerende kan blive en kritiker af/sparring for ledelse. Dette er dog mere en position, man arbejder sig hen imod, end et job for nyuddannede.

Karrieremuligheder

Uddannelsen er ikke målrettet én sektor. Du tegner din egen profil ved at kombinere PKL med din tidligere bacheloruddannelse samt valgfag på tredje semester og din afhandling. Fælles vil dog være, at dimittender vil rette sig direkte mod et arbejdsmarked for ledelse, hvor der skal tænkes i modsatrettede hensyn i såvel intern som ekstern kommunikation. Mange studerende arbejder med tværsektoriel politisk kommunikation i ministerier, brancheorganisationer, virksomheder og frivillige organisationer. Der bliver altså fundet arbejde både i det private, offentlige og frivillige.

For udeforstående kan PKL lyde som en spindoktor-uddannelse, men det forholder sig nærmest omvendt. PKL handler ikke om at spinde kommunikation - men i stedet om af-spinde den igennem en afkodning af de logikker, der er på spil.

Dimittender vil typisk finde job inden for kommunikation i presseafdelinger, kommuner, fagforeninger, på Christiansborg og i interesseorganisationer.
 

Kompetenceprofil

I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvilke kompetencer du får på uddannelsen: FilPKL Kompetenceprofil

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 31/08/2021