Cand.soc. i Human Resource Management

Studieliv

Studiemiljø

På HRM arbejder du som studerende i administrativt sammensatte studiekredse, som bruges på forskellig vis både i undervisningen og mellem lektionerne. På den måde lærer du hurtigt en gruppe andre studerende at kende, ikke bare socialt, men også fagligt, når studiekredsene arbejder med forberedelse af teoretiske præsentationer, løsning af case-opgaver, øvelser mv. De HRM-studerendes mange forskellige bachelorfagligheder er et godt udgangspunkt for gode faglige diskussioner og giver et godt udviklingspotentiale i studiekredsene og i undervisningen generelt.

HRM er kendt for at være et meget socialt studie, og der er en god stemning og dialog mellem de studerende, både i undervisningen og i fritiden.

Er HRM noget for dig?

Erfaringen er, at der er store forskelle på, hvad de studerende synes er udfordrende, da de studerende har mange forskellige bachelorbaggrunde. Så det, der er let for den ene, er måske ukendt område for en anden. Denne forskellighed udnyttes i studiekredsene, hvor studerende lærer af hinanden, så undervisningen kan tage udgangspunkt i en højere fællesnævner.

Alle opgaver og eksaminer indeholder et videnskabsteoretisk element, og det er en udfordring for en del.

Man skal være god til at lave teoretisk baserede analyser på baggrund af praktiske problemstillinger. Udfordringen er ofte at holde det teoretiske fokus, men dette er afgørende for, at man bliver en mere velfunderet praktiker, når man er færdig.
Man skal have en særlig interesse for menneskelige værdier og have lyst til at arbejde med komplekse problemer i organisationer, hvor mennesker indgår.

Samtidig er det muligt at dyrke det, man interesserer sig mest for, da HRM-fagfeltet, og dermed også karrieremulighederne, er brede.

De studerende giver udtryk for, at det er relevant og meget interessant at koble arbejde med teori i praksis, undervejs på studiet.

Undervisningen

Alle kurser er bygget op om centrale temaer, og der arbejdes som udgangspunkt med dialogbaseret undervisning. Undervisningen på HRM er kendetegnet ved en vis variation, der består af: oplæg fra undervisere og studerende (studiekredsene), diskussioner, case-arbejde, øvelser og gæsteforelæsninger (ofte fra erhvervslivet).

Idet kurserne afvikles et ad gangen fokuserer alle studerende altid på den samme faglige læring, og det er med til at gøre læringen på de forskellige moduler intens.

Eksamen

På CBS afsluttes hvert kursus med en eksamen. Det betyder, at du vil have eksaminer efter hvert semester i hhv. december/januar og maj/juni.

Variationen i undervisningen afspejles i de forskellige eksamensformer, så der er sammenhæng mellem pædagogik, læring og eksamensform i de enkelte fag.

Derfor vil du på HRM opleve en 72-timers case-eksamen, udarbejdelse af individuelle opgaver samt mundtlig eksamen med forberedelse.

Tidsforbrug

HRM-studiet er et fuldtidsstudie, og det vil derfor have konsekvenser for studiet, hvis et eventuelt studiejob er omfattende.
Mange studerende vælger allerede under deres fuldtidsstudie at arbejde med noget HRM-relateret i deres fritid. Selv om et studierelevant arbejde kan styrke det anvendelsesorienterede i HRM-uddannelserne, er det vigtigt at være opmærksom på, at et omfattende studiejob kan have negative konsekvenser for studiet.

Netværk

Dansk HRM-forening
HRM-dimmitend-netværk
EHRM

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 12/01/2018