Cand.soc. i Human Resource Management

Adgangskrav

Du er kvalificeret, men IKKE sikret adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder de specifikke adgangskrav
B) opfylder sprogkravet
C) har en bachelorgrad (eller kommer til at have en senest ved studiestart)

SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Bemærk, at optagelse på cand.soc. HRM og cand.merc. HRM ikke er det samme, og at det er to forskellige uddannelser, når du søger i Ansøgningsportalen.

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

Cand.soc. Human Resource Management har følgende specifikke adgangskrav: min. 30 ECTS-points på akademisk bachelorniveau inden for et eller flere af disse fagområder:

 • erhvervsøkonomi (herunder fx virksomhedsstudier, innovation, entreprenørskab, virksomhedsteori, mikroøkonomi, finansiering, regnskab, markedsføring)
   
 • erhvervsjura (herunder fx erhvervsret, arbejdsmarkedsret, erstatning og kontraktret, obligationsret, sikkerheds- og kreditorrettigheder, formueret, forvaltningsret)
   
 • organisationsstudier (herunder fx ledelse, arbejdslivsstudier, organisationsanalyse, human ressource management)
   
 • arbejds- og adfærdspsykologi (herunder fx organisationspsykologi, organisational behaviour, socialpsykologi, personlighedspsykologi, pædagogisk psykologi, kognitions- og indlæringspsykologi)
   
 • ​økonomisk relaterede arbejds- og adfærdsstudier (herunder fx økonomisk sociologi, økonomisk antropologi, økonomisk geografi, arbejdssociologi, arbejdsmarkedsstudier)

Bemærk: når du vælger CBS bachelor enkeltfag eller ISUP fag for at opfylde de specifikke adgangskrav, kan du på de relevante sider se, hvilket fagområde faget dækker i forhold til kandidatoptagelse:
- fag markeret som "Business Administration (BA)" dækker fagområdet "erhvervsøkonomi";
- fag markeret som "Business Law" dækker fagområdet "erhvervsjura";
- fag markeret som "Management", "HRM", eller "Organisation" dækker fagområdet "organisationsstudier";
- fag markeret som "Psychology" dækker fagområdet "arbejds- og adfærdspsykologi".

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A. Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

UDVÆLGELSESKRITERIER

Cand.soc. Human Resource Management udbyder et begrænset antal studiepladser. 

Kun ansøgere, der opfylder de specifikke adgangskrav, bliver betragtet som kvalificerede ansøgere, og vil blive taget i betragtning i udvælgelsen.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, vil der blive foretaget en udvælgelse. Der vil blive foretaget en helhedsvurdering af dine akademiske baggrund på bachelorniveau med særlig fokus på: 

 • Relevant uddannelsesbaggrund på bachelorniveau. Der vil blive lagt vægt på opnåede karakterer og fagindhold.
 • Dækning af alle de akademiske områder i de specifikke adgangskrav
 • Den motiverede ansøgning
 • Analytiske evner og erfaringen med samfundsvidenskabelig metode 
 • Akademisk problembaseret projektarbejde

 

Motiveret ansøgning

Den motiverede ansøgning skal være personlig og specifik. Den motiverede ansøgning skal vise, at du er velinformeret og velbegrundet i dit valg af uddannelse; den bør også forklare dit formål med og din motivation for at vælge netop denne uddannelse. Nedenstående guidelines kan hjælpe dig med at skrive dit essay: 

 • Hvad er min motivation for at vælge uddannelsen
 • Hvorfor mener jeg at min bachelorgrad er relevant for uddannelsen
 • Hvad du kan bidrage uddannelsen og mine medstuderende med
 • Dine professionelle fremtidsplaner - Hvordan vil du gerne bruge din uddannelse og hvilke karrieredrømme har du?

Din uddannelsesmæssige baggrund er den vigtigste faktor, men dine livs- og arbejdserfaringer kan også blive taget i betragtning under udvælgelsen gennem din motiverede ansøgning. Din motiverede ansøgning må ikke fylde mere end to A4 sider og skal være på dansk (norsk eller svensk). Bemærk at den motiverede ansøgning kun bruges som en del af udvælgelsen og ikke i forbindelse med adgangskravene.

 

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik

Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for cand.soc. Human Resource Management for optaget 2020.

Hvis dit universitet, grad og indskrivningsår ikke er på listen, vil din uddannelse blive vurderet i forhold til ovenstående adgangskrav.

Disse adgangsvurderinger tager stilling til, hvorvidt de obligatoriske fag som indgår i din bacheloruddannelse opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS. Adgangsvurderingerne tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag/suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af en eventuel eksisterende adgangsvurdering.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optagelse på uddannelsen.CBS bachelorgrader

Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

BA IMK

Opfylder dansk sprogkrav

Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2015, 2016 eller 2017 opfylder de specifikke adgangskrav

BA EOK

Opfylder dansk sprogkrav

Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2015, 2016 eller 2017 mangler 7,5 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav

BA IM

Opfylder ikke dansk sprogkrav

Opfylder de specifikke adgangskrav

BA EB 
 
Opfylder dansk sprogkrav

Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2015, 2016 eller 2017 opfylder de specifikke adgangskrav

HD 2.del

 

Ansøgere med HD 2.del skal opfylde kravet om Dansk A

Ansøgere med en HD 2. del skal opfylde følgende:

 • 7 i HD 2. dels specialet
 • 4,5 i gennemsnit i HD 2. del
 • 30 ECTS-points indenfor de specifikke adgangskrav (relevante HD 2. del fag bliver taget i betragtning)
Andre danske bachelorgrader


Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

BSc. i uddannelsesvidenskab fra AU  Opfylder dansk sprogkrav

Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2015, 2016 eller 2017 mangler 10 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav

Valgfaget "Organisation og ledelse af læringsarenaer" kan dog dække de manglende 10 ECTS-point

Bachelor i Organisatorisk Læring fra AAU  Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2015, 2016 eller 2017 opfylder de specifikke adgangskrav
Bachelor i Sociologi fra AAU  Opfylder dansk sprogkrav Ansøgere som er indskrevet på studiet i 2015, 2016 eller 2017 mangler 15 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav
HD 2.del
Ansøgere med denne uddannelse vurderes som dispensat
Ansøgere med HD 2.del skal opfylde kravet om Dansk A

Ansøgere med en HD 2. del skal opfylde følgende:

 • 7 i HD 2. dels specialet
 • 4,5 i gennemsnit i HD 2. del
 • 30 ECTS-points indenfor de specifikke adgangskrav (relevante HD 2. del fag bliver taget i betragtning)