Cand.soc. i Human Resource Management

Karriere

Hvad får du job på efter HRM?

Man får job, fordi man får et bredt kendskab til forskellige HRM-problemstillinger, og fordi man både har redskaber og kan se, hvordan virksomheder kan nyde godt af at gøre en indsats på de forskellige områder inden for HRM.

Man får således job inden for HR, fordi man har evnen til at analysere og løse konkrete problemer, da man på studiet er trænet til hele tiden at sætte sig ind i nye HR-relaterede problemstilligner og derfor hurtigt kan forstå forskellige HRM-problemstillinger, også selv om man ikke har stået over for noget lignende før.

Karrieremuligheder

Karrieremulighederne er mange, da uddannelsen ikke alene sigter på HR-afdelinger, men også på HRM og HRD (human ressource development) dvs. det ledelses- og udviklingsmæssige.

Herunder nogle eksempler på de første job, som HRM-kandidaterne får: HR-assistent, HR-konsulent, proceskonsulent, HRD-koordinator, projektkoordinator, souschef, rekrutteringskoordinator, løn- og personaleassistent, integrationskonsulent, mangement-konsulent, trainee og personalekonsulent.

Kompetenceprofil

For at blive en alsidig, kvalificeret HRM’er skal den færdige kandidat besidde flere forskellige typer af kompetencer. Disse kompetencer kan opdeles i to kategorier - generelle og HRM-specifikke kompetencer. De generelle kompetencer skal gøre kandidaten i stand til at analysere komplekse forhold, der ser anderledes ud fra forskellige perspektiver og udgangspunkter, samt formulere forskellige tiltag og kommunikationsstrategier og sørge for deres gennemførelse. De HRM-specifikke kompetencer giver kandidaten en indsigt i både traditionelle og innovative måder at håndtere historiske og aktuelle udfordringer og viden til at udvikle metoder og værktøjer til at identificere, formulere og imødegå fremtidige udfordringer, inklusive de udfordringer, der kan omdefinere HRM.

Generelle kompetencer (intellektuelle og praktiske færdigheder):

Analytisk kompetence
Evnen til at tilegne sig og producere forskellige former for viden, vurdere dens relevans og pålidelighed, aflæse dens grundlæggende idéer og pointer og se dens praktiske anvendelsesmuligheder.

Kommunikativ kompetence
At være i stand til at udtrykke sig klart, gennemskueligt og målrettet i skrift og tale, samt formulere en grundlæggende kommunikativ strategi.

Multi-vinkel kompetence
Denne kompetence, som forbinder de to ovenstående kompetencer, er evnen til at forstå verden fra flere perspektiver, fra en rent instrumentel til en rent humanistisk tilgang, og til at kommunikere med repræsentanter fra forskellige positioner på deres præmisser og samtidig være i stand til at introducere andre præmisser.

Samarbejde og social kompetence
At være i stand til at arbejde og samarbejde i flere forskellige konstellationer, som går ud over eksisterende faggrænser, samt besidde evnen til at løse interpersonelle konflikter, der kan hæmme samarbejdet.

Organisatoriske og lederkompetence
At forstå de eksisterende organisationsformer og deres præmisser samt se mulighederne for gradvise og radikale ændringer af organisationsrutiner og struktur; samt at kunne lede planlægning og gennemførelse af et sådant arbejde med forståelse for de kontekstuelle krav til lederskab i forskellige situationer.

I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvilke kompetencer du får på uddannelsen: FilKompetenceprofil for HRM

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 31/08/2021