Cand.merc.(psyk.) - erhvervsøkonomi og psykologi

Studieliv

 

Studiemiljø

Studiemiljøet på cand.merc.(psyk.) er ganske sammentømret. Mange studerende kender hinanden fra HA(psyk.), og da der samtidig er færre studerende end på bachelordelen, giver det et intimt studiemiljø med fagligt og socialt sammenhold. Kulturen er åben, og også studerende, der kommer fra andre bacheloruddannelser, oplever normalt at falde godt til.

De studerende er gennemgående fagligt ambitiøse og meget engagerede i det, de studerer. Det er studerende, der ønsker at lære noget og udvikle sig gennem en kritisk tilgang til det faglige stof - og ikke bare at bestå eksaminer.

Er cand.merc.(psyk.) noget for dig?

Det er oplagt, at man gerne skal interessere sig for, hvad menneskelige behov og samarbejde mellem mennesker betyder i en forretningssammenhæng.

Mere konkret skal du gerne finde det spændende at være med til at skabe konstruktive forandringer - ikke nødvendigvis de store omvæltninger, men de forbedringer i strukturer, ledelse og samarbejde, der gør det lettere for individer og virksomheder at nå deres mål.

Endelig vil det være en styrke, hvis du finder det spændende at se kritisk på – og bag om – de begreber, der ofte anvendes i ledelsessammenhænge. Mange virksomheder har fokus på eksempelvis ”den menneskelige ressource” eller ”det sociale ansvar”. Men hvad ligger der egentlig i sådanne begreber – og hvad betyder de i praksis for individers måde at samarbejde og præstere på?

HA(psyk.)’er eller anden bachelor?
For studerende med en HA(psyk.)-baggrund kan det være en udfordring at skulle arbejde mere praksisnært, end man har været vant til fra bachelordelen. Er du typen, der har det bedst med det abstrakt teoretiske og alene at fokusere på den kritiske analyse i dit arbejde, kan det være en omvæltning at skulle blive mere konkret og udvikle løsningsfokus.

For studerende, der har andre bacheloruddannelser som baggrund, kan udfordringen især ligge i at udvikle evnen til at stille kritisk fokus på empirisk materiale. De fleste vil have lært at forholde sig kritisk til teoretiske perspektiver, men det er de færreste bacheloruddannelser, der også arbejder med en kritisk tilgang til empiri/datamateriale. Det er imidlertid en tilgang, du kommer til at bruge aktivt på cand.merc.(psyk.).

Særligt godt at kunne
Evnen til at forholde sig kritisk til forståelsen af rationaler og virkeligheder er central på cand.merc.(psyk.). Det er en fordel, hvis du kan – og tør – udfordre både din egen og andres umiddelbare forståelser. Det handler ikke om at være kritisk for kritikkens egen skyld, men om at identificere de bløde punkter og de tomme klicheer i gængse forestillinger om ledelse og samarbejde – som udgangspunkt for at skabe forbedring.

Du skal også gerne have selvdisciplin og evne til at strukturere dit studieforløb, da du kommer til at arbejde selvstændigt med et stort pensum i de lange perioder mellem forholdsvis få eksaminer.

Undervisningen

En del af undervisningen foregår som traditionelle forelæsninger, men der er også andre undervisningsformer. Her skal særligt nævnes workshopformen, som benyttes på 1. semester. Her arbejder du sammen med andre studerende om at finde helt konkrete løsninger på problemer ud fra cases. Det er en meget praksisnær måde at arbejde på, der går skridtet videre end almindelig caseundervisning. For mange er det her, teorien bliver levende.

Derudover er der meget individuelt forberedelse – ikke mindst meget læsning.

Eksamen

Der er ikke mange eksaminer på cand.merc.(psyk.), da flere af fagene er ret store. Man skal således være forberedt på, at hver eksamen kan dække et meget stort pensum.

I de fleste eksaminer skal du både vise, at du har forstået teorien, og at du kan arbejde analytisk med at omsætte teori til praksis. I en enkelt eksamen på 2. semester skal du dog arbejde helt løsningsorienteret og lave en såkaldt interventionsplan ift. en meget konkret problemstilling.

Man kan samlet set sige, at man til eksaminerne på cand.merc.(psyk.) bliver belønnet for at være den ”kritiske praktiker”, der kan koble teori med en kritisk fortolkning af empiri/datagrundlag og derudfra udvikle gennemtænkte praktiske løsninger.

Tidsforbrug

Der ikke noget specielt ved strukturen eller arbejdsformerne på cand.merc.(psyk.), der gør det særligt svært at have et studiejob ved siden af.

Men det gælder selvfølgelig altid, at det er krævende at læse på en kandidatoverbygning – særligt hvis du ikke kun er der for at bestå eksaminer, men også for at lære så meget som muligt. Der er ikke mange kandidatstuderende, der kan have job mere end 12-15 timer om ugen, uden at det går ud over udbyttet af studiet.

Network

Der findes en alumneforening for færdiguddannede kandidater.
 

Sidst opdateret: Student Affairs // 12/11/2013