Cand.merc.(psyk.) - erhvervsøkonomi og psykologi

3 trin

Adgangskrav

Du er kvalificeret (men ikke sikret) adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder sprogkravet inden ansøgningsfristen
B) opfylder de specifikke adgangskrav
C) har en bachelorgrad (senest ved studiestart)

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, vælger vi de bedst kvalificerede ansøgere ud fra de udvælgelseskriterier, som du kan se på denne side. Du er derfor ikke garanteret optagelse selvom du opfylder adgangskravene.

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A.

Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Cand.merc.(psyk.) er den naturlige overbygning for HA (psyk.) fra CBS. Studerende med denne bachelorgrad opfylder adgangskravene til cand.merc.(psyk.).

Studerende fra andre uddannelser eller institutioner kan også kvalificere sig til cand.merc.(psyk.), hvis de lever op til de nedenstående adgangskrav både i det faglige indhold og mængden af ECTS.

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

5 ECTS-point i Økonomi (mikroøkonomi, makroøkonomi, international økonomi, økonomisk teori) 15 ECTS-point i Psykologi 

20 ECTS-point i Erhvervsøkonomi (eksempler inkluderer: organisation, management, strategi, regnskab, finansiering, markedsføring, innovation/entreprenørskab, CSR, økonomi (se ovenfor))

5 ECTS-point i Kvalitativ metode (herunder psykologisk metode)
5 ECTS-point i Organisation/Human Resource Management 10 ECTS-point i Psykologi og/eller Kommunikation og/eller Kvalitativ metode

 

CBS Admissions kan ikke lave en forhåndsvurdering af dine specifikke fag, inden du søger om optagelse.

Der er to måder, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du er kvalificeret:

 • Du kan tjekke nedenfor, om der allerede findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse
 • Hvis ikke der findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse kan du lave en egenvurdering ved hjælp af blanketten længere nede på siden.

Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for optaget 2023. Din bacheloruddannelse, universitet og optagelsesår skal være det samme som på listen for at vurderingen gælder for dig. Hvis din uddannelse ikke er på listen, vil dine fag blive vurderet i forhold til adgangskravene ovenfor.

Adgangsvurderingerne er baseret på alle de obligatoriske fag fra din bacheloruddannelse. Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, bruger vi ikke adgangsvurderingen, men vurderer i stedet dine fag ud fra den dokumentation, du vedlægger.

Adgangsvurderingerne er inddelt i:


•    Adgangsgivende bacheloruddannelser:
Du opfylder de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag.

•    Bacheloruddannelser der kan opfylde adgangskravene ved at supplere:
Du opfylder ikke alle de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

•    Bacheloruddannelser der ikke opfylder adgangskravene:
Du opfylder ikke adgangskravene med dine obligatoriske fag og det er meget usandsynligt, at du vil kunne opfylde adgangskravene ved hjælp af valgfag og/eller suppleringsfag.

Din bacheloruddannelse kan være placeret i forskellige kategorier afhængig af, hvilket år du er optaget på uddannelsen.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret at blive optaget på uddannelsen. Du kan læse mere under ”Udvælgelseskriterier”

CBS bachelorgrader

Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering


Du opfylder ikke alle de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

BACHELORGRAD: SPROGKRAV: SKAL OPFYLDE FØLGENDE SPECIFIKKE ADGANGSKRAV:
HA (fil.) Opfyldt
Studerende indskrevet i 2019 og 2020 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 15 ECTS-points i psykologi 
 • 7,5 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA (kom.) Opfyldt
Studerende indskrevet i 2019 og 2020 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 15 ECTS-points i psykologi
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA (Almen) Opfyldt
Studerende indskrevet i 2019 og 2020 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 15 ECTS-points i psykologi
 • 10 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode
 • 5 ECTS-points i kvalitativ metode
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA (Europæisk Business) Opfyldt
Studerende indskrevet i 2019 og 2020 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 15 ECTS-points i psykologi
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA (pro.) Opfyldt
Studerende indskrevet i 2019 og 2020 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 12,5 ECTS-points i psykologi
 • 5 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HD 2.del
Ansøgere med denne uddannelse bliver vurderet som dispensater
Dansk sprogkrav skal opfyldes Studerende indskrevet i 2019 og 2020 skal opfylde følgende specifikke adgangskrav:
 • min. 7 i hovedopgave på HD 2. del
 • min. 4,5 i gennemsnit på HD 2. del

samt

 • 15 ECTS-points i psykologi
 • 5 ECTS-points i kvalitativ metode
 • 10 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode

Bemærk: konkrete fag taget på HD 2. del vil blive vurderet i forhold til opfyldelse af ovenstående tre krav.

Andre danske bachelorgrader

Uddannelser der opfylder adgangskrav


Du opfylder de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag.

BACHELORGRAD:

SPROGKRAV:

SKAL OPFYLDE FØLGENDE SPECIFIKKE ADGANGSKRAV:
Ansøgere med hovedfag i erhvervsøkonomi og sidefag i psykologi - Aarhus Universitet Opfyldt hvis på dansk  Studerende indskrevet i 2019 og 2020 opfylder de specifikke adgangskrav

Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering


Du opfylder ikke alle de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

BACHELORGRAD: SPROGKRAV: SKAL OPFYLDE FØLGENDE SPECIFIKKE ADGANGSKRAV:
BA i Psykologi - Københavns Universitet, Aarhus Universitet eller Syddansk Universitet Opfyldt

Studerende indskrevet i 2019 og 2020 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 5 ECTS-points i økonomi
 • 5 ECTS-points i erhvervsøkonomi
BA i Psykologi - Aalborg Universitet Opfyldt

Studerende indskrevet i 2019 og 2020 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 5 ECTS-points i økonomi
 • 10 ECTS-points i erhvervsøkonomi
HD 2.del
Ansøgere med denne uddannelse bliver vurderet som dispensater
Dansk sprogkrav skal opfyldes Studerende indskrevet i 2019 og 2020 skal opfylde følgende specifikke adgangskrav:
 • min. 7 i hovedopgave på HD 2. del
 • min. 4,5 i gennemsnit på HD 2. del

samt

 • 15 ECTS-points i psykologi
 • 5 ECTS-points i kvalitativ metode
 • 10 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode

Bemærk: konkrete fag taget på HD 2. del vil blive vurderet i forhold til opfyldelse af ovenstående tre krav.

 

EGENVURDERING

Brug blanketten til at få et overblik over dine bachelorfag (både fra din bacheloruddannelse samt supplerende fag). Husk at inkludere både beståede fag og igangværende fag, samt fag du forventer at bestå på et sommeruniversitet.

FilEgenvurdering

UDVÆLGELSESKRITERIER

Uddannelsen har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, udvælges de kvalificerede ansøgere i forhold til en konkret helhedsvurdering af ansøgers uddannelsesbaggrund på bachelorniveau med vægt på relevante fag og karakterer.
 

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik