Cand.merc.(psyk.) - erhvervsøkonomi og psykologi

Adgangskrav

Du er kvalificeret, men IKKE sikret adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder de specifikke adgangskrav
B) opfylder sprogkravet
C) har en bachelorgrad (eller kommer til at have en senest ved studiestart)

SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Cand.merc.(psyk.) er den naturlige overbygning for HA (psyk.) fra CBS. Studerende med denne bachelorgrad opfylder adgangskravene til cand.merc.(psyk.).

Studerende fra andre uddannelser eller institutioner kan også kvalificere sig til cand.merc.(psyk.), hvis de lever op til de nedenstående adgangskrav både i det faglige indhold og mængden af ECTS.

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

5 ECTS-points i økonomi (mikroøkonomi, makroøkonomi, international økonomi og lign.) 15 ECTS-points i psykologi 
20 ECTS-points i erhvervsøkonomi (markedsføring, strategi, regnskab, finansiering, økonomi, statistik, organisation, mm.) 5 ECTS-points i kvalitativ metode (herunder psykologisk metode)
5 ECTS-points i organisation/HRM 10 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode

 

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A. Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

UDVÆLGELSESKRITERIER

Uddannelsen har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, udvælges de kvalificerede ansøgere i forhold til en konkret helhedsvurdering af ansøgers uddannelsesbaggrund på bachelorniveau med vægt på relevante fag og karakterer.
 

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik

Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for cand.merc.(psyk.) for optaget 2020.

Hvis dit universitet, grad og indskrivningsår ikke er på listen, vil din uddannelse blive vurderet i forhold til ovenstående adgangskrav.

Disse adgangsvurderinger tager stilling til, hvorvidt de obligatoriske fag som indgår i din bacheloruddannelse opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS. Adgangsvurderingerne tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag/suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af en eventuel eksisterende adgangsvurdering.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optagelse på uddannelsen.

CBS bachelorgrader

Bachelorgrad:

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

HA(fil.)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 15 ECTS-points i psykologi 
 • 7,5 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(kom.)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-points i psykologi
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA Almen

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 15 ECTS-points i psykologi
 • 10 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode
 • 5 ECTS-points i kvalitativ metode (dette kan dækkes, hvis man har valgt "Kvalitativ metoder" som det obligatoriske metodefag)
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
BA EB
 
Opfyldt
Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i organisation/HR 

 • 5 ECTS-points i økonomi (mikroøkonomi, makroøkonomi, international økonomi og lign.)

 • 15 ECTS-points i psykologi
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
  HA PRO Opfyldt
  Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
  • 12,5 ECTS-points i psykologi
  • 5 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode

   

  Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
   
  De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
  HD 2.del
  Ansøgere med denne uddannelse bliver vurderet som dispensater
  Opfyldt

  NB! Fra og med optagelsesrunden 2020 skal ansøgere med HD 2.del opfylde kravet om Dansk A
  • min. 7 i hovedopgave på HD 2. del
  • min. 4,5 i gennemsnit på HD 2. del

  samt

  • 15 ECTS-points i psykologi
  • 5 ECTS-points i kvalitativ metode
  • 10 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode

  Bemærk: konkrete fag taget på HD 2. del vil blive vurderet i forhold til opfyldelse af ovenstående tre krav.

  Andre danske bachelorgrader

  Bachelorgrad:

  Sprogkrav

  Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

  BA i Psykologi

  Opfyldt


  Studerende indskrevet i 2016 og frem opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

  • 5 ECTS-points i økonomi (mikroøkonomi, makroøkonomi, international økonomi og lign.)
  • 10 ECTS-points i erhvervsøkonomi (markedsføring, strategi, regnskab, finansiering, økonomi, statistik, organisation, mm.)

   

  Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
   
  De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.
  Ansøgere med hovedfag i erhvervsøkonomi og sidefag i psykologi Opfyldt hvis på dansk   Opfylder de specifikke adgangskrav
  HD 2.del
  Ansøgere med denne uddannelse bliver vurderet som dispensater

  Opfyldt

  NB! Fra og med optagelsesrunden 2020 skal ansøgere med HD 2.del opfylde kravet om Dansk A

  • min. 7 i hovedopgave på HD 2. del
  • min. 4,5 i gennemsnit på HD 2. del

  samt

  • 15 ECTS-points i psykologi
  • 5 ECTS-points i kvalitativ metode
  • 10 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode

  Bemærk: konkrete fag taget på HD 2. del vil blive vurderet i forhold til opfyldelse af ovenstående tre krav.