Cand.merc.(psyk.) - erhvervsøkonomi og psykologi

Karriere

 

Hvad får du job på efter Cand.merc.(psyk.)?

Cand.merc.(psyk.)’ere får job på, at de er gode til at se processer (og den menneskelige faktor i processer) fra flere forskellige vinkler og at forstå dette i forhold til virksomhedens bundlinje. Uddannelsen handler således om, hvordan man kan ændre på en virksomheds kultur og samtidig tjene penge på forandringerne.

Den afgørende kompetence er evnen til kritisk at vurdere, hvordan og hvor meget nye eller eksisterende aktiviteter, der påvirker vilkårene for ledelse og samarbejde, reelt hjælper virksomheden til at nå sine mål. Det er evnen til at se under den organisatoriske overflade og gennemskue forskellen mellem det, der blot lyder godt, og det, der skaber reel forandring.

Karrieremuligheder

Forskellige cand.merc.(psyk.)’ere har forskellige ambitioner med deres uddannelse, og det er da også karakteristisk, at dimittenderne havner i ret forskellige job. Nogle fællestræk kan man dog stille op:

Nogle arbejder inden for HR-området. Det er for så vidt en lidt atypisk gruppe, idet der i HR-funktioner ofte er en del drift. De fleste andre kommer til at arbejde inden for områder, hvor det er udvikling og forandring snarere end drift, der fylder mest. Det kunne eksempelvis være inden for kompetenceudvikling og uddannelse, ledelses- og organisationsudvikling eller forandringsledelse. Altså områder, hvor individperspektivet fylder meget. Der er imidlertid også dem, der beskæftiger sig mere generelt med forretningsudvikling - særligt ift. forretningsprocesser.

Kompetenceprofil

I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvilke kompetencer du får på uddannelsen:  Kompetenceprofil for cand.merc.(psyk.)

Sidst opdateret: Student Affairs // 29/06/2016