Cand.merc.(mat.) - erhvervsøkonomi og matematik

Adgangskrav

Du er kvalificeret, men IKKE sikret adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder de specifikke adgangskrav
B) opfylder sprogkravet
C) har en bachelorgrad (eller kommer til at have en senest ved studiestart)

SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Cand.merc.(mat.) er den naturlige overbygning for HA (mat.) fra CBS. Studerende med denne bachelorgrad opfylder adgangskravene til cand.merc.(mat.).

Studerende fra andre uddannelser eller institutioner kan også kvalificere sig til cand.merc.(mat.), hvis de lever op til de nedenstående adgangskrav både i det faglige indhold og mængden af ECTS. Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

5 ECTS-points mikroøkonomi
5 ECTS-points finansiering
5 ECTS-points spilteori og/eller industriøkonomi
5 ECTS-points makroøkonomi
10 ECTS-points erhvervsøkonomi
15 ECTS-points statistik
15 ECTS-points lineær algebra
7,5 ECTS-points matematisk analyse og statisk optimering
7,5 ECTS-points differentialligninger og optimal kontrolteori
 

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A. Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

UDVÆLGELSESKRITERIER

Uddannelsen har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, udvælges de kvalificerede ansøgere i forhold til en konkret helhedsvurdering af ansøgers uddannelsesbaggrund på bachelorniveau med vægt på relevante fag og karakterer.

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik

Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for cand.merc.(mat.) for optaget 2020.

Hvis dit universitet, grad og indskrivningsår ikke er på listen, vil din uddannelse blive vurderet i forhold til ovenstående adgangskrav.

Disse adgangsvurderinger tager stilling til, hvorvidt de obligatoriske fag som indgår i din bacheloruddannelse opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS. Adgangsvurderingerne tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag/suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af en eventuel eksisterende adgangsvurdering.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optagelse på uddannelsen.

CBS bachelorgrader


Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

HA Almen

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 
  • 15 ECTS-points i lineær algebra
  • 7,5 ECTS-points i matematisk analyse og statisk optimering
  • 7,5 ECTS-points i differentialligninger og optimal kontrolteori

 

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.
 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.