Cand.merc.(mat.) - erhvervsøkonomi og matematik

Karriere

 

Hvad får man job på?

Efter cand.merc.(mat.) har du en helhedsorienteret forståelse af virksomheden. Særligt får du en grundig viden om den kvantitativt orienterede del af erhvervsøkonomien. Du har analytiske og metodiske kompetencer, så du kan anvende en bred vifte af forskellige matematiske/statistiske modeller til at løse særlige erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske problemstillinger.
Dertil har du god erfaring inden for programmering. Du ved, hvornår og hvordan du kan bruge programmering til at løse kvantitative problemstillinger.

Karrieremuligheder

Dine karrieremuligheder afhænger bl.a. af, hvilke valgfag du tager undervejs, og her er der brede muligheder inden for det kvantitative erhvervsøkonomiske område. Dertil afhænger det af studiejob, kandidatafhandling m.m. Oftest får færdiguddannede cand.merc.(mat.)’ere job i den private sektor. Det er lidt atypisk at arbejde i det offentlige, idet færdiguddannede cand.merc.(mat.)’ere har gode jobmuligheder i det private, hvor bl.a. lønnen kan friste nogle.

Der er mange på cand.merc.(mat.), som har en interesse inden for finansiering og vælger at arbejde i den finansielle sektor efterfølgende. Det kan eksempelvis være i investeringsbanker, kapitalfonde, forsikringsvirksomheder og konsulentbranchen. Opgaverne kan være risikoscenarier i forbindelse med investeringer eller udlån, analyse og optimering af måden, virksomheden investerer og værdiansætter sine aktiver, datamining, business intelligence eller fortolkning af data til brug for forretningsoptimering etc. I bankerne kan det være algoritmer og tillægsprogrammer, applikationer mv. til brug for bankens forretningsansatte. I forsikringsbranchen bruges statistiske sandsynligheder for uheld og ulykker, således at den rigtige præmie kan beregnes i sidste ende. Andre muligheder er inden for afsætning, hvor du kan lave markedsundersøgelser eller som konsulent forbedre virksomhedens produktionsforhold.

Kompetenceprofil

Formål
Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi-matematik er en forskningsbaseret uddannelse,
der fungerer som overbygningsuddannelse for HA(mat.)-uddannelsen. Cand.merc.(mat.)-uddannelsen har til formål at udbygge og give en helhedsorienteret forståelse af de færdigheder, der er opnået på bacheloruddannelsen. Den samlede uddannelse har til formål at bibringe den studerende kompetencer til varetagelse af arbejdsfunktioner og -opgaver, der forudsætter en erhvervsøkonomisk/matematisk ekspertise. I uddannelsen lægges vægt på både analytiske og kvantitative fag og på mere helheds- og planlægningsorienterede, systemvidenskabelige fag.

Kernefaglighed og struktur
Uddannelsen er tilrettelagt således, at det sikres, at der opnås færdigheder i at kombinere matematisk modelorienterede analysemetoder med erhvervsøkonomiske, virksomhedsrelaterede problemstillinger, således at kandidaten evner at håndtere komplekse problemstillinger af økonomisk og kvantitativ natur. Uddannelsens styrke er en meget høj grad af valgfrihed, og kandidaterne vælger, gennem deres valg af fagområder, deres unikke kompetenceprofil. Uddannelsens struktur sikrer gennem krav til indholdet af økonomiske og kvantitativt orienterede fag, at de enkelte kandidater besidder kompetencer, der gør dem kvalificerede til at arbejde både tværfagligt og mere snævert
økonomisk eller matematisk modelorienteret. I det afsluttende speciale skal indgå fordybelse inden for såvel kvantitative som rent økonomiske emner. Uddannelsen er ikke brancheorienteret, men giver kompetencer, der kan anvendes inden for alle analytisk orienterede virksomheder. Som eksempler herpå kan nævnes rådgivning, udvikling og planlægningsfunktioner og egentlige konsulentfunktioner.

Kompetencer
Kandidaten skal have fordybet sig inden for både den kvantitativt orienterede del af erhvervsøkonomien og den rene erhvervsøkonomi og skal besidde følgende kompetencer:

  • analytiske og metodiske kompetencer til at løse virksomheders økonomiske problemstillinger
  • detaljeret fagøkonomisk viden indenfor udvalgte specialeområder
  • detaljeret viden om matematiske/statistiske modellers anvendelse inden for udvalgte erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske problemstillinger
  • evne til at kombinere kvantitative og økonomiske metoder til at vurdere komplekse økonomiske problemstillinger
  • evnen til selvstændigt at formulere og identificere problemområder, hvor matematisk-økonomiske metoder kan styrke problemløsningen
  • evnen til selvstændigt at videreudvikle og orientere sig inden for kernefagsområderne.

I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvilke kompetencer du får på uddannelsen: PDF iconKompetenceprofil for cand.merc.(mat.)

Sidst opdateret: Student Affairs // 13/04/2016