Cand.merc.(kom.) - erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

Studieliv

Studiemiljø

Det er kendetegnende for cand.merc.(kom.), at de studerende kommer fra flere forskellige bacheloruddannelser. I 2012 kommer ca. 115 studerende fra HA(kom.) eller BA i Interkulturel Markedskommunikation. Yderligere ca. 35 kommer fra en bred vifte af uddannelser, der på forskellig vis har med virksomheder, sprog eller kommunikation at gøre. På de engelsksprogede fag vil du desuden opleve udvekslingsstuderende fra nogle af CBS’ mange partneruniversiteter.

Da gruppearbejde i perioder fylder meget, bliver de mennesker, du er i studiegruppe med, ofte en vigtig del af det sociale netværk på studiet. Derudover kan miljøet beskrives som aktivt og engageret – men det skal samtidig understreges, at det i høj grad er op til dig selv, om du engagerer dig og griber de sociale muligheder, studiet tilbyder.

Er cand.merc.(kom.) noget for dig?

Du skal være forberedt på mindre undervisning og mere individuel forberedelse, end du har været vant til på din bachelor. Det stiller krav til selvdisciplinen. Det er dig, der har ansvaret for at følge med og være klar, når du når frem til de store eksaminer, der kendetegner studiet.

Du skal også være forberedt på, at ikke alene er langt det meste litteratur på engelsk – engelsk er også arbejds- og eksamenssprog på hele 2. semester.

Fokus på teoretisk virksomhedskommunikation
En vigtig overvejelse at gøre sig er, om man for alvor er indstillet på en uddannelse, hvor der bliver arbejdet meget teoretisk og nogle gange abstrakt med virksomhedskommunikation. Hvis man først og fremmest interesserer sig for at arbejde konkret og praktisk med kommunikationsopgaver, vil man nok opleve store dele af uddannelsen som mindre interessante.

Det er oplagt, at man gerne skal have en stor interesse for kommunikation – og ikke bare kommunikation i bredeste forstand men virksomhedskommunikation, hvor kommunikationens formål er at opnå forretningsmæssige mål.

Derfor er det også en fordel, hvis man er typen, der følger med i og interesserer sig for ikke kun kultur og kommunikation, men også samfund og globalisering.

Du skal gerne kunne formulere dig klart på både dansk og engelsk – skriftlig såvel som mundtligt. Du skal have selvdisciplin og evne til at strukturere dit arbejde – og du skal være åben over for at samarbejde med mennesker, der på både det personlige og det faglige plan er forskellige fra dig selv. Du skal kunne arbejde abstrakt, kritisk og refleksivt – og selv kunne koble det teoretiske med det praktiske. Du skal udvikle din egen forståelse ud fra arbejdet med teorier og cases og kunne argumentere for dine konklusioner – og det er langtfra gjort med udenadslære eller en meget instrumentel tilgang.

Undervisningen

På cand.merc.(kom.) vil du opleve en blanding af traditionelle forelæsninger for hele årgangen, mere interaktiv holdundervisning og workshopper på hold med ca. 30 studerende, individuel forberedelse og gruppearbejde.

I mange fag benytter vi cases, hvor du arbejder med at koble de teoretiske perspektiver til praksis.

På første år har du typisk 8-10 undervisningstimer om ugen. Resten af tiden bruger du på individuel forberedelse og gruppearbejde. I nogle perioder fylder det individuelle arbejde mest – og i andre dominerer gruppearbejdet. Du skal ikke skrive opgaver i løbet af semestret, og forberedelsestiden går derfor først og fremmest med læsning.

Eksamen

Der er en del store fag på cand.merc.(kom.), hvilket betyder, at der ikke er mange eksaminer, og du må derfor være forberedt på eksaminer med et ganske stort pensum.

Der er flere forskellige eksamensformer, men den mest dominerende er mundtlige eksaminer på baggrund af et skriftligt arbejde, hvor du både bliver eksamineret i pensum og ud fra den opgave, du har skrevet, alene eller sammen med andre.

Tidsforbrug

Der er ikke noget specielt ved strukturen eller arbejdsformerne på cand.merc.(kom.), der gør det særligt svært at have et studiejob ved siden af.

Men det gælder selvfølgelig altid, at det er krævende at læse på en kandidatoverbygning – særligt hvis du ikke kun ønsker at bestå eksaminer, men at lære så meget som muligt. Der er ikke mange kandidatstuderende, der kan have job mere end 12-15 timer om ugen, uden at det går ud over udbyttet af studiet.

Netværk

Der findes en alumneforening for færdiguddannede kandidater. Den arrangerer møder og foredrag og danner udgangspunkt for et professionelt og socialt netværk.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 13/11/2013