Cand.merc.(kom.) - erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

Karriere

Hvad får du job på efter cand.merc.(kom.)?

Forskellige cand.merc.(kom.)’ere vil udvikle ret forskellige faglige profiler – ikke kun pga. de forskellige profiler på 2. semester, men også pga. forskellige valgfag og forskellige emner for kandidatafhandlingen. Derfor kan man ikke tegne et entydigt billede af, hvad man kan profilere sig på på jobmarkedet. Generelt kan man dog sige, at cand.merc.(kom.)-profilen er særlig ved:

  • at kombinere en omfattende virksomhedsforståelse med forståelsen for kommunikationens betydning og muligheder for virksomheder
  • at kombinere et strategisk, analystisk perspektiv med evnen til at arbejde konkret med design og implementering af kommunikationsaktiviteter
  • gennem kommunikationen at kunne bygge bro mellem virksomheden og dens omverden – og mellem virksomhedens forskellige afdelinger eller mellem ledelse og medarbejdere

Karrieremuligheder

Cand.merc.(kom.)-dimittender finder job inden for en forholdsvis bred vifte af områder. For nogle er kommunikationsopgaver det centrale i deres arbejde. For andre har kommunikationsforståelse snarere været et udgangspunkt for at finde job inden for (delvist) andre områder.

Eksempler på arbejdsområder:

  • Kommunikationsbureauer (som medarbejder eller som selvstændig)
  • HR-afdelinger
  • Krisekommunikation
  • Markedskommunikation og branding
  • Rådgivning i forbindelse med ledelsesopgaver og organisationsudvikling
  • LEAN-processer i virksomheder
  • Udvikling af nye forretningsområder

Mange oplever, at de får job gennem de netværk med medstuderende og virksomheder, de har opbygget gennem studietiden. Det at skabe sig et godt netværk kan derfor være vigtigt at prioritere, mens man er studerende.

Kompetenceprofil

I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvilke kompetencer du får på uddannelsen:  Kompetenceprofil for Cand.Merc.(kom.)

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 03/03/2016