Cand.merc.(jur.) - erhvervsøkonomi og jura

Adgangskrav

Du er kvalificeret, men IKKE sikret adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder de specifikke adgangskrav
B) opfylder sprogkravet
C) har en bachelorgrad (eller kommer til at have en senest ved studiestart)

SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Cand.merc.(jur). er den naturlige overbygning for HA (jur.) fra CBS. Studerende med denne bachelorgrad opfylder adgangskravene til cand.merc.(jur.).

Studerende fra andre uddannelser eller institutioner kan også kvalificere sig til cand.merc.(jur.), hvis de lever op til de nedenstående adgangskrav både i det faglige indhold og mængden af ECTS.

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

7,5 ECTS-point Mikroøkonomi og/eller industriøkonomi
7,5 ECTS-point Regnskab og/eller finansiering
7,5 ECTS-point Organisation og/eller strategi
7,5 ECTS-point Rets- og kontraktøkonomi
7,5 ECTS-point EU-ret og/eller EØS-ret og/eller konkurrenceret og/eller markedsret
15 ECTS-point Privatret i form af formueret og/eller obligationsret og/eller tingsret og/eller arbejdsret og/eller international handelsret og/eller immaterialret og/eller selskabsret
7,5 ECTS-point Offentlig ret i form af forvaltningsret og/eller skatteret og/eller udbudsret

 

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A. Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

UDVÆLGELSESKRITERIER

Uddannelsen har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, udvælges de kvalificerede ansøgere i forhold til en konkret helhedsvurdering af ansøgers uddannelsesbaggrund på bachelorniveau med vægt på relevante fag og karakterer.

Der bliver lagt særlig vægt på:

 • Bredde og dybde i relevante fag (dvs. fag inden for de specifikke adgangskrav generelt)
 • Fag inden for finansiering, rets- og kontraktøkonomi, industriøkonomi, formueret og EU-ret
 • Viden inden for spilteori

Fra optaget 2020 vil der ud over ovenstående også blive lagt vægt på fag inden for tværfaglig juridisk og samfundsvidenskabelig metode.

Har du allerede en kandidatuddannelse?

Som en del af udvælgelsesprocessen ser vi på om du allerede har afsluttet en dansk kandidatgrad. En færdiggjort kandidatgrad vil være en ulempe i helhedsvurderingen af din uddannelsesmæssige baggrund.

Bemærk, at hvis du allerede har en dansk kandidatgrad, er der kun under specifikke omstændigheder, at du kan blive optaget på en ny kandidatuddannelse (læs mere under "Tidligere uddannelse på kandidatniveau"). Selvom du kan få dispensation fra reglen, er det stadig en ulempe i udvælgelsen, hvis du har en dansk kandidatgrad.

Hvis du har en færdiggjort kandidatgrad fra et andet land end Danmark, gælder dette ikke for dig.

 

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik

Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for cand.merc.(jur.) for optaget 2019.

Hvis dit universitet, grad og indskrivningsår ikke er på listen, vil din uddannelse blive vurderet i forhold til adgangskravene ovenfor.

Adgangsvurderingerne tager stilling til, hvorvidt de obligatoriske fag som indgår i din bacheloruddannelse opfylder de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Adgangsvurderingerne tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag/suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af en eventuel eksisterende adgangsvurdering.

Bemærk, at selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optagelse på uddannelsen.

CBS bachelorgrader

Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

HA(almen)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points EU-ret
 • 15 ECTS-points Privatret i form af formueret og/eller obligationsret og/eller tingsret og/eller arbejdsret og/eller international handelsret og/eller immaterialret og/eller selskabsret
 • 7,5 ECTS-points Offentlig ret i form af forvaltningsret og/eller skatteret og/eller udbudsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BSc in International Business

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points EU-ret
 • 15 ECTS-points Privatret i form af formueret og/eller obligationsret og/eller tingsret og/eller arbejdsret og/eller international handelsret og/eller immaterialret og/eller selskabsret
 • 7,5 ECTS-points Offentlig ret i form af forvaltningsret og/eller skatteret og/eller udbudsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HD 2. del
Ansøgere med denne uddannelse vurderes som dispensat
 

Opfyldt

NB! Fra og med optagelsesrunden 2020 skal ansøgere med HD 2.del opfylde kravet om Dansk A

Ansøgere med denne uddannelse skal opfylde følgende krav:

 • 7 i HD 2. dels specialet
 • 4,5 i gennemsnit i HD 2. del

samt

 • 7,5 ECTS-points EU-ret
 • 15 ECTS-points Privatret i form af formueret og/eller obligationsret og/eller tingsret og/eller arbejdsret og/eller international handelsret og/eller immaterialret og/eller selskabsret
 • 7,5 ECTS-points Offentlig ret i form af forvaltningsret og/eller skatteret og/eller udbudsret

NB: konkrete fag taget på HD 2. del vil blive vurderet i forhold til opfyldelse af ovenstående tre specifikke adgangskrav.

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

Andre danske bachelorgrader

Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

BA i jura  (SDU)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points Mikroøkonomi og/eller industriøkonomi
 • 7,5 ECTS-points Regnskab og/eller finansiering
 • 7,5 ECTS-points Organisation og/eller strategi
 • 7,5 ECTS-points Rets- og kontraktøkonomi

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BA i jura (AU)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-points Mikroøkonomi og/eller industriøkonomi
 • 7,5 ECTS-points Regnskab og/eller finansiering
 • 7,5 ECTS-points Organisation og/eller strategi
 • 7,5 ECTS-points Rets- og kontraktøkonomi

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BA i jura (KU)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points Mikroøkonomi og/eller industriøkonomi
 • 7,5 ECTS-points Regnskab og/eller finansiering
 • 7,5 ECTS-points Organisation og/eller strategi
 • 7,5 ECTS-points Rets- og kontraktøkonomi

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(jur.) (SDU) Opfyldt Opfylder alle specifikke adgangskrav
HA(jur.) (AU) Opfyldt Opfylder alle specifikke adgangskrav
HA(jur.) (AAU) Opfyldt Opfylder alle specifikke adgangskrav
HD 2. del
Ansøgere med denne uddannelse vurderes som dispensat
 
Opfyldt Ansøgere med denne uddannelse skal opfylde følgende krav:

 • 7 i HD 2. dels specialet
 • 4,5 i gennemsnit i HD 2. del

samt

 • 7,5 ECTS-points EU-ret
 • 15 ECTS-points Privatret i form af formueret og/eller obligationsret og/eller tingsret og/eller arbejdsret og/eller international handelsret og/eller immaterialret og/eller selskabsret
 • 7,5 ECTS-points Offentlig ret i form af forvaltningsret og/eller skatteret og/eller udbudsret

NB: konkrete fag taget på HD 2. del vil blive vurderet i forhold til opfyldelse af ovenstående tre specifikke adgangskrav.

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

Norge

Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

Bachelor i økonomi og forretningsjus - BI

Opfyldt

Opfylder alle specifikke adgangskrav