Cand.merc.(jur.) - erhvervsøkonomi og jura

Adgangskrav

Du er kvalificeret, men IKKE sikret adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder sprogkravet
B) opfylder de specifikke adgangskrav
C) har en bachelorgrad (eller kommer til at have en senest ved studiestart)

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, vælger vi de bedst kvalificerede ansøgere ud fra udvælgelseskriterier.

SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Cand.merc.(jur). er den naturlige overbygning for HA (jur.) fra CBS. Studerende med denne bachelorgrad opfylder adgangskravene til cand.merc.(jur.).

Studerende fra andre uddannelser eller institutioner kan også kvalificere sig til cand.merc.(jur.), hvis de lever op til de nedenstående adgangskrav både i det faglige indhold og mængden af ECTS.

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

7,5 ECTS-point Mikroøkonomi og/eller industriøkonomi
7,5 ECTS-point Regnskab og/eller finansiering
7,5 ECTS-point Organisation og/eller strategi
7,5 ECTS-point Rets- og kontraktøkonomi
7,5 ECTS-point EU-ret og/eller EØS-ret og/eller konkurrenceret og/eller markedsret
15 ECTS-point Privatret i form af formueret og/eller obligationsret og/eller tingsret og/eller arbejdsret og/eller international handelsret og/eller immaterialret og/eller selskabsret
7,5 ECTS-point Offentlig ret i form af forvaltningsret og/eller skatteret og/eller udbudsret

 

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A.

Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

UDVÆLGELSESKRITERIER

Uddannelsen har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, udvælges de kvalificerede ansøgere i forhold til en konkret helhedsvurdering af ansøgers uddannelsesbaggrund på bachelorniveau med vægt på relevante fag og karakterer.

Der bliver lagt særlig vægt på:

 • Bredde og dybde i relevante fag (dvs. fag inden for de specifikke adgangskrav generelt)
 • Fag inden for tværfaglig juridisk og samfundsvidenskabelig metode
 • Fag inden for finansiering, rets- og kontraktøkonomi, industriøkonomi, formueret og EU-ret
 • Viden inden for spilteori

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik

Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for cand.merc.(jur.) for optaget 2020.

Hvis din uddannelse ikke er på listen, vil dine fag blive vurderet i forhold til adgangskravene ovenfor.

I adgangsvurderingerne har vi vurderet om de obligatoriske fag, som indgår i din bacheloruddannelse, opfylder de specifikke adgangskrav til cand.merc.(jur.). Adgangsvurderingerne tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag/suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Hvis du har fået meritoverført et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor fra en anden uddannelse, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af adgangsvurderingen.

Bemærk, at selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optagelse på uddannelsen.

CBS bachelorgrader

Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

HA(almen)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points EU-ret
 • 15 ECTS-points Privatret i form af formueret og/eller obligationsret og/eller tingsret og/eller arbejdsret og/eller international handelsret og/eller immaterialret og/eller selskabsret
 • 7,5 ECTS-points Offentlig ret i form af forvaltningsret og/eller skatteret og/eller udbudsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BSc in International Business

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points EU-ret
 • 15 ECTS-points Privatret i form af formueret og/eller obligationsret og/eller tingsret og/eller arbejdsret og/eller international handelsret og/eller immaterialret og/eller selskabsret
 • 7,5 ECTS-points Offentlig ret i form af forvaltningsret og/eller skatteret og/eller udbudsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HD 2. del
Ansøgere med denne uddannelse vurderes som dispensat
 

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Ansøgere med denne uddannelse skal opfylde følgende krav:

 • 7 i HD 2. dels specialet
 • 4,5 i gennemsnit i HD 2. del

samt

 • 7,5 ECTS-points EU-ret
 • 15 ECTS-points Privatret i form af formueret og/eller obligationsret og/eller tingsret og/eller arbejdsret og/eller international handelsret og/eller immaterialret og/eller selskabsret
 • 7,5 ECTS-points Offentlig ret i form af forvaltningsret og/eller skatteret og/eller udbudsret

NB: konkrete fag taget på HD 2. del vil blive vurderet i forhold til opfyldelse af ovenstående tre specifikke adgangskrav.

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

Andre danske bachelorgrader

Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

BA i jura  (SDU)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points Mikroøkonomi og/eller industriøkonomi
 • 7,5 ECTS-points Regnskab og/eller finansiering
 • 7,5 ECTS-points Organisation og/eller strategi
 • 7,5 ECTS-points Rets- og kontraktøkonomi

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BA i jura (AU)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-points Mikroøkonomi og/eller industriøkonomi
 • 7,5 ECTS-points Regnskab og/eller finansiering
 • 7,5 ECTS-points Organisation og/eller strategi
 • 7,5 ECTS-points Rets- og kontraktøkonomi

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BA i jura (KU)

Opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points Mikroøkonomi og/eller industriøkonomi
 • 7,5 ECTS-points Regnskab og/eller finansiering
 • 7,5 ECTS-points Organisation og/eller strategi
 • 7,5 ECTS-points Rets- og kontraktøkonomi

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA(jur.) (SDU) Opfyldt Opfylder alle specifikke adgangskrav
HA(jur.) (AU) Opfyldt Opfylder alle specifikke adgangskrav
HA(jur.) (AAU) Opfyldt Opfylder alle specifikke adgangskrav
HD 2. del
Ansøgere med denne uddannelse vurderes som dispensat
 
Dansk sprogkrav skal opfyldes Ansøgere med denne uddannelse skal opfylde følgende krav:

 • 7 i HD 2. dels specialet
 • 4,5 i gennemsnit i HD 2. del

samt

 • 7,5 ECTS-points EU-ret
 • 15 ECTS-points Privatret i form af formueret og/eller obligationsret og/eller tingsret og/eller arbejdsret og/eller international handelsret og/eller immaterialret og/eller selskabsret
 • 7,5 ECTS-points Offentlig ret i form af forvaltningsret og/eller skatteret og/eller udbudsret

NB: konkrete fag taget på HD 2. del vil blive vurderet i forhold til opfyldelse af ovenstående tre specifikke adgangskrav.

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

Norge

Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

Bachelor i økonomi og forretningsjus - BI

Opfyldt

Opfylder alle specifikke adgangskrav
Bachelor i jus: forretningsjus og økonomi - USN Opfyldt  Opfylder alle specifikke adgangskrav