Cand.merc.(jur.) - erhvervsøkonomi og jura

Adgangskrav

Adgangskrav

Du er kvalificeret (men ikke sikret) adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder sprogkravet inden ansøgningsfristen
B) opfylder de specifikke adgangskrav
C) har en bachelorgrad (senest ved studiestart)

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, vælger vi de bedst kvalificerede ansøgere ud fra de udvælgelseskriterier, som du kan se på denne side. Du er derfor ikke garanteret optagelse selvom du opfylder adgangskravene.

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A.

Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Cand.merc.(jur). er den naturlige overbygning for HA (jur.) fra CBS. Studerende med denne bachelorgrad opfylder adgangskravene til cand.merc.(jur.).

Studerende fra andre uddannelser eller institutioner kan også kvalificere sig til cand.merc.(jur.), hvis de lever op til de nedenstående adgangskrav både i det faglige indhold og mængden af ECTS.

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

7,5 ECTS-point Mikroøkonomi og/eller industriøkonomi
7,5 ECTS-point Regnskab og/eller finansiering
7,5 ECTS-point Organisation og/eller strategi
7,5 ECTS-point Rets- og kontraktøkonomi
7,5 ECTS-point EU-ret og/eller EØS-ret og/eller konkurrenceret og/eller markedsret
15 ECTS-point Privatret i form af formueret og/eller obligationsret og/eller tingsret og/eller arbejdsret og/eller international handelsret og/eller immaterialret og/eller selskabsret
7,5 ECTS-point Offentlig ret i form af forvaltningsret og/eller skatteret og/eller udbudsret

 

CBS Admissions kan ikke lave en forhåndsvurdering af dine specifikke fag, inden du søger om optagelse.

Der er to måder, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du er kvalificeret:

 • Du kan tjekke nedenfor, om der allerede findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse
 • Hvis ikke der findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse, kan du lave en egenvurdering ved hjælp af blanketten længere nede på siden.

Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for cand.merc.(jur.) for optaget 2023. Din bacheloruddannelse, universitet og optagelsesår skal være det samme som på listen for at vurderingen gælder for dig.

Hvis din uddannelse ikke er på listen, vil dine fag blive vurderet i forhold til adgangskravene ovenfor.

Adgangsvurderingerne er baseret på alle de obligatoriske fag fra din bacheloruddannelse. Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, bruger vi ikke adgangsvurderingen, men vurderer i stedet dine fag ud fra den dokumentation, du vedlægger.

Adgangsvurderingerne er inddelt i:

 • Adgangsgivende bacheloruddannelser:
  Du opfylder de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag.
   
 • Bacheloruddannelser der kan opfylde adgangskravene ved at supplere:
  Du opfylder ikke alle de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret at blive optaget på uddannelsen. Du kan læse mere under ”Udvælgelseskriterier”
 

CBS bachelorgrader

Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering


Du opfylder ikke alle de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav
HA(almen) Opfyldt Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-point EU-ret og/eller EØS-ret og/eller konkurrenceret og/eller markedsret
 • 15 ECTS-point Privatret i form af formueret og/eller obligationsret og/eller tingsret og/eller arbejdsret og/eller international handelsret og/eller immaterialret og/eller selskabsret
 • 7,5 ECTS-point Offentlig ret i form af forvaltningsret og/eller skatteret og/eller udbudsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

Ovenstående specifikke adgangskrav kan også opfyldes med Minor i Erhvervsjura.

BSc in International Business Dansk sprogkrav skal opfyldes Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-point EU-ret og/eller EØS-ret og/eller konkurrenceret og/eller markedsret
 • 15 ECTS-point Privatret i form af formueret og/eller obligationsret og/eller tingsret og/eller arbejdsret og/eller international handelsret og/eller immaterialret og/eller selskabsret
 • 7,5 ECTS-point Offentlig ret i form af forvaltningsret og/eller skatteret og/eller udbudsret

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

Ovenstående specifikke adgangskrav kan også opfyldes med Minor i Erhvervsjura.

HD2 Kontraktret og Udbud Dansk sprogkrav skal opfyldes Ansøgere med denne uddannelse skal opfylde følgende krav:
 • Min. 7 i HD 2. dels specialet
 • Min. 4,5 i gennemsnit i HD 2. del

Samt

 • 7,5 ECTS-point Rets- og kontraktøkonomi
 • 7,5 ECTS-point EU-ret og/eller EØS-ret og/eller konkurrenceret og/eller markedsret
 • 7,5 ECTS-point Privatret i form af formueret og/eller obligationsret og/eller tingsret og/eller arbejdsret og/eller international handelsret og/eller immaterialret og/eller selskabsret

 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske fag på bachelorniveau (f.eks. fag fra HA(jur.)) og kan ikke opfyldes via fag fra HD 1. del eller HD 2.del.

Ovenstående specifikke adgangskrav kan også opfyldes med Minor i Erhvervsjura som supplement til HD2 Kontraktret og Udbud.

HD2 - øvrige Dansk sprogkrav skal opfyldes Ansøgere med denne uddannelse skal opfylde følgende krav:

 • 7 i HD 2. dels specialet
 • 4,5 i gennemsnit i HD 2. del

samt

 • 7,5 ECTS-point Rets- og kontraktøkonomi
 • 7,5 ECTS-point EU-ret og/eller EØS-ret og/eller konkurrenceret og/eller markedsret
 • 15 ECTS-point Privatret i form af formueret og/eller obligationsret og/eller tingsret og/eller arbejdsret og/eller international handelsret og/eller immaterialret og/eller selskabsret
 • 7,5 ECTS-point Offentlig ret i form af forvaltningsret og/eller skatteret og/eller udbudsret

 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske fag på bachelorniveau (f.eks. fag fra HA(jur.)) og kan ikke opfyldes via fag fra HD 1. del eller HD 2.del.
 

Andre danske bachelorgrader

Uddannelser der opfylder adgangskrav


Du opfylder de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag.

Bachelorgrad sprogkrav Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav
HA(jur.) (AU) Opfyldt Opfylder alle specifikke adgangskrav
HA(jur.) (AAU) Opfyldt Opfylder alle specifikke adgangskrav
HA(jur.) (SDU) Opfyldt Opfylder alle specifikke adgangskrav


Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering


Du opfylder ikke alle de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Bachelorgrad sprogkrav Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav
BA i jura  (AU) Opfyldt Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-point Mikroøkonomi og/eller industriøkonomi
 • 7,5 ECTS-point Regnskab og/eller finansiering
 • 7,5 ECTS-point Organisation og/eller strategi
 • 7,5 ECTS-point Rets- og kontraktøkonomi

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BA i jura  (KU) Opfyldt Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-point Mikroøkonomi og/eller industriøkonomi
 • 7,5 ECTS-point Regnskab og/eller finansiering
 • 7,5 ECTS-point Organisation og/eller strategi
 • 7,5 ECTS-point Rets- og kontraktøkonomi

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

BA i jura  (SDU) Opfyldt Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-point Mikroøkonomi og/eller industriøkonomi
 • 7,5 ECTS-point Regnskab og/eller finansiering
 • 7,5 ECTS-point Organisation og/eller strategi
 • 7,5 ECTS-point Rets- og kontraktøkonomi

Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HD2 (AU, AAU, SDU)

Dansk sprogkrav skal opfyldes Ansøgere med denne uddannelse skal opfylde følgende krav:

 • 7 i HD 2. dels specialet
 • 4,5 i gennemsnit i HD 2. del

samt

 • 7,5 ECTS-point Rets- og kontraktøkonomi
 • 7,5 ECTS-point EU-ret og/eller EØS-ret og/eller konkurrenceret og/eller markedsret
 • 15 ECTS-point Privatret i form af formueret og/eller obligationsret og/eller tingsret og/eller arbejdsret og/eller international handelsret og/eller immaterialret og/eller selskabsret
 • 7,5 ECTS-point Offentlig ret i form af forvaltningsret og/eller skatteret og/eller udbudsret

 
De specifikke adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske fag på bachelorniveau (f.eks. fag fra HA(jur.)) og kan ikke opfyldes via fag fra HD 1. del eller HD 2.del.
 

Norge

Uddannelser der opfylder adgangskrav


Du opfylder de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav
Bachelor i økonomi og forretningsjus - BI

Opfyldt

Opfylder alle specifikke adgangskrav
Bachelor i jus: forretningsjus og økonomi - USN

Opfyldt

Opfylder alle specifikke adgangskrav

 

EGENVURDERING

Brug blanketten til at få et overblik over dine bachelorfag (både fra din bacheloruddannelse samt supplerende fag). Husk at inkludere både beståede fag og igangværende fag, samt fag du forventer at bestå på et sommeruniversitet.

FilEgenvurdering

UDVÆLGELSESKRITERIER

Uddannelsen har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, udvælges de kvalificerede ansøgere i forhold til en konkret helhedsvurdering af ansøgers uddannelsesbaggrund på bachelorniveau med vægt på relevante fag og karakterer.

Der bliver lagt særlig vægt på:

 • Bredde og dybde i relevante fag (dvs. fag inden for de specifikke adgangskrav generelt)
 • Fag inden for tværfaglig juridisk og samfundsvidenskabelig metode
 • Fag inden for finansiering, rets- og kontraktøkonomi, industriøkonomi, formueret og EU-ret
 • Viden inden for spilteori

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik