Cand.merc.(jur.) - erhvervsøkonomi og jura

Cand.merc.(jur.) giver dig en specialiseret forretningsforståelse af den erhvervsjuridiske verden – i EU og i Danmark. Du lærer at forholde dig til udfordringer og muligheder, som deles af virksomheder, organisationer og myndigheder, ved at behandle dem både juridisk og økonomisk.

Fag og indhold

Som cand.merc.(jur.) beskæftiger du dig med de problemområder af økonomisk og juridisk karakter, virksomheder møder. Du tilegner dig fremadrettede styringsværktøjer, der gør dig i stand til at navigere uden om omkostningsfulde juridiske konflikter. Samtidig lærer du at vurdere problemstillingerne set fra det offentliges synspunkt.

Cand.merc.(jur.) er den direkte kandidatoverbygning til HA(jur.), og den bygger i høj grad videre på indholdet i HA(jur.) På cand.merc.(jur.) fokuserer du på integrationen mellem erhvervsjura og økonomi på et dybere fagligt niveau samt de juridiske rammer, der gør sig gældende inden for EU. Uddannelsen giver dig en vis valgfrihed inden for fagområderne, men kendetegnet for uddannelsen er økonomisk teori med reglerne i fokus.

Valgfri specialisering inden for økonomi og jura
Cand.merc.(jur.) giver dig mulighed for at specialisere dig inden for områder, der kombinerer økonomi og jura gennem valgfri fag. Uddannelsen spænder over en bred vifte af fag, og du kan vælge mellem alt fra organisationers relationer fx til ansatte og andre virksomheder til markedets indvirkning på virksomheders handlemuligheder.
Det er alene på 1. semester, at du har obligatoriske fag. Allerede på dit 2. semester skal du vælge, hvilke integrerede fag af økonomi og jura som skal indgå i din cand.merc.(jur.) Uddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig inden for bl.a. følgende områder:

Konkurrence
Du får viden til at kunne vurdere en virksomhed i en samfundsøkonomisk kontekst, samtidig med at du forholder dig til EU- og konkurrencerettens bestemmelser. På den måde kan du hjælpe virksomheder til at styre uden om juridiske og økonomiske problemer, inden de opstår. Samtidig vil du kunne vurdere situationen fra myndighedernes side. Det kan være at analysere konsekvenserne for forbrugerne ved virksomhedsopkøb inden for særlige markeder såsom energi- eller telemarked.

Handel inden for EU
På cand.merc.(jur.) kan du beskæftige dig med de forretningsmæssige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med virksomheders aktiviteter på tværs af EU-medlemslande. Du får indgående kenskab til EU-rettens udstrækning og begrænsninger, og du lærer, hvordan virksomheder kan drage nytte af de fordele og ulemper, der er forbundet med ens retsregler for alle på det indre marked.

Udbud
Hvert år udbyder den offentlige sektor i Danmark kontrakter for over 70 milliarder kroner. Ved udbud er der forskel på, hvilke regler og hensyn der skal følges, når der er tale om hhv. en privat og en offentlig virksomhed. Du får viden om gældende ret og lærer om de relaterede økonomiske hensyn, der gør sig gældende i forhold til det øvrige marked, og konkurrenceforholdene for hver af de to virksomhedstyper. Kombineret med din viden om EU-retlige regler får du de nødvendige kompetencer til at arbejde med kontrakter i udbud.

Kontrakt
Kontrakter som et område er en særlig specialiseringsmulighed på cand.merc.(jur.) Du får både et indgående kendskab til de kontraktsretlige bestemmelser som fx forpligtelser, opsigelse, annullering mv., og en forretningsmæssig tilgang til emnet. Hvordan realiseres virksomhedens strategi via kontrakter med de forskellige relationer? Hvis den ene part ikke opfylder sin del af aftalen, hvilke muligheder er der da for at ophæve den, og hvad er de økonomiske konsekvenser? Når du som cand.merc.(jur.) udarbejder en kontrakt, kan du inddrage juridiske komplikationer og problemstillinger, der kan opstå sidenhen. Ved at tage højde for det allerede ved udarbejdelse af kontrakten bliver det muligt at undgå eventuelle tvister og problemer, inden de opstår. Det er med til at spare virksomheden for de omkostninger, der er forbundet med konflikthåndtering, og det tjener til et bedre samarbejde mellem virksomheden og dens samarbejdspartnere.

HR
Cand.merc.(jur.) giver dig også mulighed for at kunne beskæftige dig med HR. Du får viden om organisation, HR, arbejdsret og indgåelse af kontrakter, hvilket giver dig en bred vifte af værktøjer til at beskæftige dig med HR. Du vil have en økonomisk og juridisk tilgang til HR, som bl.a. omfatter incitamentsprogrammer til at styrke medarbejdernes motivation, ansættelse, forfremmelse og afskedigelse af medarbejdere.

Læs mere om cand.merc.(jur.)

Opbygning

Cand.merc.(jur.) er en toårig kandidatuddannelse, der består af i alt 4 semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

Muligheder undervejs i uddannelsen

På cand.merc.(jur.) består 1. semester af obligatoriske fag. På 2. semester skal du vælge mellem integrerede fag, der samler økonomi og jura i ét. Her kan du vælge at specialisere dig inden for områder som:

  • Konkurrence
  • Handel inden for EU
  • Kontrakter
  • Forhandling
  • Immaterielle rettigheder


På 3. semester vælger du selv, hvilke valgfag du ønsker at læse. Det giver dig mulighed for at tage på udveksling og læse et semester på et af CBS’ mange partneruniversiteter. På 4. semester skriver du din kandidatafhandling. Da tværfaglig problembehandling er helt centralt for uddannelsen, skal afhandlingen bestå af lige dele økonomi og jura. Du kan dermed ikke vælge kun at fokusere på ren jura eller ren økonomi.

Minor i ”Business Law and Economics”
Ved at tage en specifik pakke af forskellige fag kan du som del af din uddannelse opnå en særlig specialisering (minor), i ”Business Law and Economics”. Du opnår denne minor ved at kombinere kernefagene ”Advanced Game Theory” og ”The Economics and Business Strategy of European Integration” med de valgfagene ”Law and Management” og ”Negotiation”.

Oversigt over uddannelsen

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester
Juridisk og strategisk spilteori (7.5 ECTS)

Valgfrie integrerede fag (30 ECTS)
 

 

 

 

Valgfag (30 ECTS)
 

 

 

 

Speciale (30 ECTS)
 

 

 

 

Strategic Management (7.5 ECTS)
Civilproces, voldgift og mediation (7.5 ECTS)
Videregående obligationsret (7.5 ECTS)

Du kan finde links til fagbeskrivelserne i studieordningen for cand.merc(jur.)

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 07/03/2023