Cand.merc.aud. - Revisorkandidat

Studieliv

Studiemiljø

Studiet optager studerende med både HA og HD-baggrund. Fordelingen mellem de to grupper er 50/50. Den blandede studentergruppe giver to forskellige tilgange til studiet, fordi HD’ere typisk har en høj grad af erhvervsarbejde ved siden af studiet.

Studerende der ønsker at engagere sig socialt bruger ofte forskellige studenterdrevne udvalg i AUD-udvalget. Der bliver således årligt arrangeret forskellige events, hvor nye og gamle studerende kan mødes og skabe professionelle relationer. studieture. De sidste par år har der også været studieture til bl.a. Shanghai og Bangkok. Flere studerende har et klart fokus på professionen som revisor. Dette bevirker at nogle studerende vælger at koble studiet med en dagligdag i et revisionsfirma. Konsekvensen er at disse studerende ofte engagerer sig socialt i revisionsfirmaet og mindre på studiet.

Der er en fællesskabsfølelse af at man skal fuldføre studiet, og de studerende imellem er gerne behjælpelige - også på tværs af årgange.

Studiet er en dansksproget uddannelse, og derfor er der få internationale studerende – oftest svenskere og nordmænd.

Er cand.merc.aud. noget for dig?

For at være en god kandidat til cand.merc.aud. bør man have interesse for økonomi og revision. Endvidere bør man kunne lide at balancere tal og se at noget stemmer, har en struktur, og er troværdigt.
Man skal også have lyst til at kende juraen bag de love der regulerer organisationer, og hvordan man kontrollerer om organisationen overholder denne lovgivning.

Da meget af undervisningen foregår i storholdsforelæsninger, er det en fordel at trives med denne form for undervisning.

Kobling mellem økonomi og jura kan opleves udfordrende for nogle studerende, der enten er gode til det ene eller det andet. Endvidere opdager nogle studerende at juraen fylder mere på uddannelsen end de forventede. Det kan derfor være udfordrende at gennemskue opbygning af lovgivningen og de kan have svært ved at formulere sig juridisk.

Nogle studerende oplever pensum som omfattende og at undervisningen kræver en del forberedelse - specielt set i forhold til, hvis man har andre tidskrævende aktiviteter ved siden af studiet. Derfor kræver studiet at man har en god evne til at balancere studietid og aktiviteter ved siden af studiet. Særligt studerende med ambitioner om at blive Statsautoriseret Revisor skal være opmærksom på at studiet udgør den teoretiske del af denne autorisation. De skal derfor passe på ikke at undervurdere den tid det tager at tilegne sig den nødvendige teoretiske forståelse af fagområderne.

Undervisningen

Studiet er i tæt kontakt med revisorprofessionen og studiet bliver løbende opdateret i takt med at lovgivningen overfor professionen nationalt og internationalt ændrer sig.

Undervisningen foregår primært som forelæsninger, på grund af det meget store antal studerende. Derudover vil der øvelsestimer i relevante dele af pensum.

Undervisningen for hvert fag er typisk samlet i klynger af 4-7 lektioner, der er placeret 1-2 gange om ugen. Undervisningens placering varierer, men ligger fortrinsvis om morgenen.

Udover de faste undervisere er der mulighed for at stifte bekendtskab med eksterne undervisere fra revisionsbranchen. Så selvom det er et teoretisk studie – gør de eksterne undervisere det muligt også at høre om teorien i praksis.

Studiet baseres på forskning udført på følgende institutter på CBS:
Institut for Regnskab og Revision (RR)
Juridisk Institut

Eksamen

På CBS afsluttes hvert kursus med en eksamen. Det betyder, at du vil have eksaminer efter hvert semester i hhv. december/januar og maj/juni.
Eksamensformerne er varierende: case opgave, gruppeprojekt med mundtligt forsvar og skriftlige eksamener. Endvidere har flere af valgfagene mundtlige eksaminer.

Tidsforbrug

Grundet fremdriftsreformens bestemmelser skal studerende på fuldtidsvarianten af studiet være tilmeldt 60 ECTS pr. år og gennemføre uddannelsen på to år, hvor der skal forventes en arbejdsbelastning svarende til 37 timer om ugen. Da der indenfor rammerne af fuldtidsvarianten kun er meget begrænsede mulighder for at udskyde fag, bør studerende med omfattende studiejob eller fuldtidsarbejde overveje i stedet at ansøge om at komme på deltidsvarianten, hvor der ikke gælder de samme krav om aktivitet, hvilket giver mulighed for at tilrettelægge studiet på forskellige måder, så arbejdsbelastningen kan spredes ud og bedre tilpasses den enkelte studerendes behov.

Netværk

AUD-udvalget under FSR (Foreningen for Statsautoriserede Revisorer) arrangerer de fleste af de sociale arrangementer. De studerende på studiet er derfor, modsat andre studier på CBS, ikke en del af CBS students.

Der oprettes ofte sociale grupper for hver årgang i forbindelse med introforløbet. Kommunikationen mellem de studerende og aktuelle sociale arrangementer sker herigennem.

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 27/11/2014