Cand.merc.(aud.) - Revisorkandidat

Adgangskrav

Du er kvalificeret, men IKKE sikret adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder de specifikke adgangskrav
B) opfylder sprogkravet
C) har en bachelorgrad (eller kommer til at have en senest ved studiestart)

SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

15 ECTS-points i regnskab og/eller økonomistyring
15 ECTS-points i mikroøkonomi og/eller makroøkonomi
7,5 ECTS-points i erhvervsret
7,5 ECTS-points i organisation og/eller ledelse og/eller strategi
7,5 ECTS-points i finansiering
7,5 ECTS-points i generel erhvervsøkonomi
15 ECTS-points i samfundsvidenskabelig metode (herunder statistik/kvantitativ metode)

Bemærk, at ingen har retskrav på optagelse på cand.merc.aud, og at cand.merc.aud. er ikke den naturlige overbygning for nogen bacheloruddannelse.
 

Erhvervskandidat på deltid

Du kan læse cand.merc.aud. enten som fuldtidsuddannelse eller som deltidsuddannelse (erhvervskandidat). Erhvervskandidatvarianten af cand.merc.aud. er en deltidsuddannelse for studerende, der samtidig med uddannelsen har relevant beskæftigelse i minimum 25 timer pr uge.

Du skal ikke betale studieafgift for at læse deltidsuddannelsen. Hvis du ikke er EU-borger, skal du dog betale studieafgift - kontakt Graduate Admission for mere information.

Læs mere om forskellene og indholdet i deltidsuddannelsen.

Alle adgangskrav og udvælgelseskriterier er de samme, hvad enten du søger ind på fuldtidsuddannelsen eller på erhvervskandidat på deltid. Der er ikke reserveret et specifikt antal pladser til erhvervskandidaten på deltid. Det er derfor ikke nemmere at blive optaget på erhvervskandidaten frem for fuldtidsuddannelsen.

Når du søger i Ansøgningsportalen, skal du først vælge, om du søger cand.merc.aud. som fuldtidsuddannelse (cand.merc.aud. - fuldtid) eller erhvervskandidat (cand.merc.aud. - deltid).

Dokumentation for ansættelse
Hvis du søger ind på erhvervskandidat deltidsuddannelsen skal du uploade en ansættelsesaftale som dokumentation for relevant arbejde (du skal bruge blanketten nedenfor). Hvis du endnu ikke har indgået en aftale med en virksomhed, kan du uploade et brev der forklarer hvordan du senest 1. august dokumenterer, at du er ansat i en uddannelsesrelevant stilling. Hvis du er tilbudt plads på erhvervskandidat deltidsuddannelsen, men ansættelsesaftalen ikke er uploaded senest d. 1. august, vil du have mulighed at skifte til fultidsuddannelsen.

PDF iconBlanket til dokumentation for ansættelse

Erhvervskandidater på cand.merc.aud. kan f. eks. varetage følgende stillinger: controller; regnskabsmedarbejder; økonomimedarbejder; arbejde med skat; revisionsmedarbejder; finansiel rådgivning; arbejde inden for det erhvervsretlige område; ansat hos SKAT; konsulent (inden for regnskab, revision, skatteret eller erhvervsret).

CBS har mulighed for at indhente oplysninger fra SKAT til at understøtte oplysninger i ansættelseskontrakten.

Erhvervskandidatuddannelsen er ikke SU berettiget, da de studerende får løn fra deres arbejde.

Læs mere om reglerne for betingelserne for Erhvervskandidat på deltid

 

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A. Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

Udvælgelseskriterier

Uddannelsen har et begrænset antal pladser.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, udvælges de kvalificerede ansøgere i forhold til en konkret helhedsvurdering af ansøgers uddannelsesbaggrund på bachelorniveau (herunder HD 2. del) med vægt på:

•    Karakterer fra bachelorgrad/HD 2. del
•    Relevante fag og karakterer inden for erhvervsret og regnskab/økonomistyring fra bachelorgrad/HD 2. del
•    Motivation som beskrevet i en motiveret ansøgning

Motiveret ansøgning
Den motiverede ansøgning skal være personlig og specifik. Den motiverede ansøgning skal vise, at du er velinformeret og velbegrundet i dit valg af uddannelse; den bør også forklare dit formål med og din motivation for at vælge netop denne uddannelse. Du bør derfor gøre følgende, når du skriver din motiverede ansøgning:

•    Motivere dit valg af uddannelse
•    Forklare hvorfor lige præcist denne uddannelse er den rigtige for dig
•    Uddybe hvad du kan bidrage med til studiet og hvorfor
•    Redegøre for, hvilke fag fra din bachelorgrad/HD 2.del, der gør dig særligt egnet til at læse uddannelsen
•    Relatere erhvervsarbejde, frivilligt arbejde eller andet, du mener, er relevant, til uddannelsen

Den motiverede ansøgning må ikke fylde mere end to A4 sider og skal være på dansk (eller norsk eller svensk).
 

 

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik

Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for cand.merc.aud. for optaget 2020.

Hvis dit universitet, grad og indskrivningsår ikke er på listen, vil din uddannelse blive vurderet i forhold til ovenstående adgangskrav.

Disse adgangsvurderinger tager stilling til, hvorvidt de obligatoriske fag som indgår i din bacheloruddannelse opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS. Adgangsvurderingerne tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag/suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af en eventuel eksisterende adgangsvurdering.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optagelse på uddannelsen.

CBS bachelorgrader

Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

HA Almen

Dansk er opfyldt

Opfylder de specifikke adgangskrav

HDR

Ansøgere med HD 2.del skal opfylde kravet om Dansk A

Opfylder de specifikke adgangskrav på betingelse af, at det særlige suppleringskursus bestås, inden 2. år af studiet påbegyndes

HDF

Ansøgere med HD 2.del skal opfylde kravet om Dansk A

Opfylder de specifikke adgangskrav på betingelse af, at det særlige suppleringskursus bestås, inden 2. år af studiet påbegyndes

HD 2. del - andet end HDR og HDF

Ansøgere med HD 2.del skal opfylde kravet om Dansk A

Ansøgere skal opfylde følgende:

 • min. 4,5 i gennemsnit på HD 2. del
 • min. 7 i hovedopgave på HD 2. del
 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller økonomistyring (dette kan opfyldes af fag fra HD 2. del)
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret (dette kan opfyldes af fag fra HD 2. del)

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HA PRO Dansk er opfyldt

Ansøgere optaget i 2015, 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.

De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HA i Europæisk Business Dansk er opfyldt

Ansøgere optaget i 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret
 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring


Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HA(it.)

Dansk er opfyldt

Ansøgere optaget i 2015, 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HA(jur.)

Dansk er opfyldt

Ansøgere optaget i 2015, 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

BSc IB

Kravet om Dansk A skal opfyldes

Ansøgere optaget i 2015, 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HA(mat.)

Dansk er opfyldt

Ansøgere optaget i 2015, 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 15 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HA(fil.)

Dansk er opfyldt

Ansøgere optaget i 2015, 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

BSc BLC

Kravet om Dansk A skal opfyldes

Ansøgere optaget i 2015, 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

BSc in International Business in Asia/ Asian Studies Programme

Kravet om Dansk A skal opfyldes

Ansøgere optaget i 2015, 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

BSc SEM

Kravet om Dansk A skal opfyldes

Ansøgere optaget i 2015, 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret
   

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

BSc IBP

Kravet om Dansk A skal opfyldes

Ansøgere optaget i 2015 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 15 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

Ansøgere optaget i  2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

BSc SOC

Kravet om Dansk A skal opfyldes

Ansøgere optaget i 2015, 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret
 • 7,5 ECTS-points i Finansiering

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HA(psyk.)

Dansk er opfyldt

Ansøgere optaget i 2015, 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HA(kom.)

Dansk er opfyldt

Ansøgere optaget i 2015, 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 15 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret


Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

BSc in International Shipping and Trade Kravet om Dansk A skal opfyldes

Ansøgere optaget i 2015, 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:

 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller økonomistyring

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

Andre danske bachelorgrader

Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

HDR - uanset uddannelsesinstitution

Ansøgere med HD 2.del skal opfylde kravet om Dansk A

Opfylder de specifikke adgangskrav på betingelse af, at det særlige suppleringskursus bestås, inden 2. år af studiet påbegyndes

HDF - uanset uddannelsesinstitution

Ansøgere med HD 2.del skal opfylde kravet om Dansk A

Opfylder de specifikke adgangskrav på betingelse af, at det særlige suppleringskursus bestås, inden 2. år af studiet påbegyndes

Erhvervsøkonomi, HA - AU
(uanset undervisningssprog, specialisering og meritprogram)

Dansksproget bachelorgrad: dansk er opfyldt

Engelsksproget bachelorgrad: kravet om Dansk A skal opfyldes

Alle specifikke adgangskrav er opfyldt

HA (jur.) - AU

Dansk er opfyldt

Ansøgere optaget i 2015, 2016 eller 2017 opfylder alle specifikke adgangskrav

Erhvervsøkonomi, HA - SDU
(uanset specialisering, undervisningssprog og meritprogram)

Dansksproget bachelorgrad: dansk er opfyldt

Engelsksproget bachelorgrad: kravet om Dansk A skal opfyldes

Alle specifikke adgangskrav er opfyldt

Erhvervsøkonomi, HA - AAU (uanset specialisering, undervisningssprog og meritprogram)

Dansksproget bachelorgrad: dansk er opfyldt

Engelsksproget bachelorgrad: kravet om Dansk A skal opfyldes

Alle specifikke adgangskrav er opfyldt

Erhvervsøkonomi (HA) - RUC
(uanset undervisningssprog og meritprogram)

Dansksproget bachelorgrad: dansk er opfyldt

Engelsksproget bachelorgrad: kravet om Dansk A skal opfyldes

Alle specifikke adgangskrav er opfyldt

HA (jur.) - SDU

Dansk er opfyldt

Ansøgere optaget i 2015, 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav

 • 5 ECTS-points i Regnskab og/eller økonomistyring


Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HD 2. del - andet end HDR og HDF - uanset uddannelsesinstitution

Ansøgere med HD 2.del skal opfylde kravet om Dansk A

Ansøgere skal opfylde følgende:

 • min. 4,5 i gennemsnit på HD 2. del
 • min. 7 i hovedopgave på HD 2. del
 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller økonomistyring (dette kan opfyldes af fag fra HD 2. del)
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret (dette kan opfyldes af fag fra HD 2. del)

PBA i Finans

(Denne standardvurdering gælder kun for hele den 3,5-årige Professionsbachelor i Finans. Meritstuderende vurderes individuelt).

Dansk er opfyldt

Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav: 

 • 15 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Finansiering
 • 7,5 ECTS-points i Strategi og/eller Organisation og/eller Ledelse
 • 15 ECTS-points i Mikro og/eller Makroøkonomi
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret
 • 15 ECTS-points i samfundsvidenskabelig metode (herunder statistik/kvantitativ metode)

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

NB:
7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring kan opfyldes af "Økonomistyring A+B" ("Ekstern Regnskab" + "Strategisk Økonomistyring")


7,5 ECTS-points i Finansiering kan opfyldes af "Finansielle Forretninger og rådgivning A+B"