Cand.merc.(aud.) - Revisorkandidat

Adgangskrav

Du er kvalificeret (men ikke sikret) adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder sprogkravet inden ansøgningsfristen
B) opfylder de specifikke adgangskrav
C) har en bachelorgrad (senest ved studiestart)

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, vælger vi de bedst kvalificerede ansøgere ud fra udvælgelseskriterier.

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A.

Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

15 ECTS-point i regnskab og/eller økonomistyring
15 ECTS-point i mikroøkonomi og/eller makroøkonomi
7,5 ECTS-point i erhvervsret
7,5 ECTS-point i organisation og/eller ledelse og/eller strategi
7,5 ECTS-point i finansiering
7,5 ECTS-point i generel erhvervsøkonomi
15 ECTS-point i samfundsvidenskabelig metode (herunder statistik/kvantitativ metode)

Bemærk, at ingen har retskrav på optagelse på cand.merc.aud, og at cand.merc.aud. er ikke den naturlige overbygning for nogen bacheloruddannelse.
 

GARANTIKVOTIENT

Hvis du har et endeligt gennemsnit på mindst 7.0 (7-trinsskalaen) fra din HA almen, HD(R) eller HD(F), er du garanteret en plads på cand.merc.aud. Du skal have afsluttet hele din uddannelse og dermed have opnået et endeligt gennemsnit, når du søger 1. marts for at kunne gøre brug af garantikvotienten. Dit gennemsnit skal være dokumenteret, når du søger.

Du skal desuden opfylde kravet om Dansk A på ansøgningstidspunktet, for at være garanteret en plads.

Det er kun de adgangsgivende uddannelser, HA almen, HD(R) eller HD(F), der kan gøre brug af garantikvotienten.

Hvis du har min 7.0 i gennemsnit og dermed er garanteret en plads, skal du ikke skrive en motiveret ansøgning, men blot uploade et tomt dokument.

Hvis du ikke har afslutte din adgangsgivende bacheloruddannelse/HD 2. del på ansøgningstidspunktet, bliver du vurderet ud fra udvælgelseskriterierne, som du kan se nederst på siden.
 

Erhvervskandidat på deltid

Du kan læse cand.merc.aud. enten som fuldtidsuddannelse eller som deltidsuddannelse (erhvervskandidat). Erhvervskandidatvarianten af cand.merc.aud. er en deltidsuddannelse for studerende, der samtidig med uddannelsen har relevant beskæftigelse i minimum 25 timer pr uge.

Du skal ikke betale studieafgift for at læse deltidsuddannelsen. Hvis du ikke er EU-borger, skal du dog betale studieafgift - kontakt Graduate Admission for mere information.

Læs mere om forskellene og indholdet i deltidsuddannelsen.

Alle adgangskrav og udvælgelseskriterier er de samme, hvad enten du søger ind på fuldtidsuddannelsen eller på erhvervskandidat på deltid. Der er ikke reserveret et specifikt antal pladser til erhvervskandidaten på deltid. Det er derfor ikke nemmere at blive optaget på erhvervskandidaten frem for fuldtidsuddannelsen.

Når du søger i Ansøgningsportalen, skal du først vælge, om du søger cand.merc.aud. som fuldtidsuddannelse (cand.merc.aud. - fuldtid) eller erhvervskandidat (cand.merc.aud. - deltid).

Dokumentation for ansættelse
Hvis du søger ind på erhvervskandidat deltidsuddannelsen skal du uploade en ansættelsesaftale som dokumentation for relevant arbejde (du skal bruge blanketten nedenfor). Hvis du endnu ikke har indgået en aftale med en virksomhed, kan du uploade et brev der forklarer hvordan du senest 1. august dokumenterer, at du er ansat i en uddannelsesrelevant stilling. Hvis du er tilbudt plads på erhvervskandidat deltidsuddannelsen, men ansættelsesaftalen ikke er uploaded senest d. 1. august, vil du have mulighed at skifte til fultidsuddannelsen.

PDF iconBlanket til dokumentation for ansættelse

Erhvervskandidater på cand.merc.aud. kan f. eks. varetage følgende stillinger: controller; regnskabsmedarbejder; økonomimedarbejder; arbejde med skat; revisionsmedarbejder; finansiel rådgivning; arbejde inden for det erhvervsretlige område; ansat hos SKAT; konsulent (inden for regnskab, revision, skatteret eller erhvervsret).

CBS har mulighed for at indhente oplysninger fra SKAT til at understøtte oplysninger i ansættelseskontrakten.

Erhvervskandidatuddannelsen er ikke SU berettiget, da de studerende får løn fra deres arbejde.

Læs mere om reglerne for betingelserne for Erhvervskandidat på deltid

 

EGENVURDERING

Brug blanketten til at få et overblik over dine bachelorfag (både fra din bacheloruddannelse samt supplerende fag). Husk at inkludere både beståede fag og igangværende fag, samt fag du forventer at bestå på et sommeruniversitet.

FilEgenvurdering: cand.merc.aud.

Adgangsvurderinger

Herunder kan du finde de adgangsvurderinger, der er lavet for cand.merc.aud. for optaget 2021.

Hvis dit universitet, grad og indskrivningsår ikke er på listen, vil din uddannelse blive vurderet i forhold til ovenstående adgangskrav.

Disse adgangsvurderinger tager stilling til, hvorvidt de obligatoriske fag som indgår i din bacheloruddannelse opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS. Adgangsvurderingerne tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag/suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af en eventuel eksisterende adgangsvurdering.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optagelse på uddannelsen.

CBS bachelorgrader

Uddannelser der opfylder adgangskrav


Du opfylder de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav
BSc in Business Administration and Service Management Kravet om Dansk A skal opfyldes Opfylder de specifikke adgangskrav
HA Almen Dansk er opfyldt Opfylder de specifikke adgangskrav
HDR Kravet om Dansk A skal opfyldes Opfylder de specifikke adgangskrav på betingelse af, at det særlige suppleringskursus bestås, inden 2. år af studiet påbegyndes
HDF Kravet om Dansk A skal opfyldes Opfylder de specifikke adgangskrav på betingelse af, at det særlige suppleringskursus bestås, inden 2. år af studiet påbegyndes


Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering


Du opfylder ikke alle de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav
BSc in Business Administration and Sociology Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere optaget i 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret
 • 7,5 ECTS-points i Finansiering

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

Ansøgere optaget i 2018 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.


BSc in Business, Language and Culture
Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere optaget i 2016, 2017 eller 2018 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
7,5 ECTS-points i Erhvervsret
Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.
BSc in International Business Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere optaget i 2016, 2017 eller 2018 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

Ansøgere optaget i 2019 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvevsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.


BSc in International Business in Asia

Kravet om Dansk A skal opfyldes
Ansøgere optaget i 2015, 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

BSc in International Business and Politics Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere optaget i  2016, 2017 eller 2018 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

BSc in International Shipping and Trade Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere optaget i 2016, 2017 eller 2018 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller økonomistyring

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HA i Europæisk Business Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2017 eller 2018 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret
 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HA i projektledelse Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2016, 2017 eller 2018 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.


HA (fil.)
Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2016, 2017 eller 2018 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.


HA (it.)
Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2016, 2017 eller 2018 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HA (jur.) Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2016, 2017 eller 2018 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HA (kom.) Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2016, 2017 eller 2018 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 15 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HA (mat.) Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2016, 2017 eller 2018 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 15 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HA (psyk.) Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2016, 2017 eller 2018 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HD 2. del - andet end HDR og HDF

Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere skal opfylde følgende:
min. 4,5 i gennemsnit på HD 2. del
min. 7 i hovedopgave på HD 2. del
 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller økonomistyring (dette kan opfyldes af fag fra HD 2. del)
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret (dette kan opfyldes af fag fra HD 2. del)

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.


 

Andre danske bachelorgrader

Uddannelser der opfylder adgangskrav


Du opfylder de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav
Erhvervsøkonomi, HA - SDU (uanset specialisering, undervisningssprog og meritprogram) Dansksproget bachelorgrad: dansk er opfyldt
Engelsksproget bachelorgrad: kravet om Dansk A skal opfyldes
Alle specifikke adgangskrav er opfyldt
Erhvervsøkonomi, HA - AU (uanset undervisningssprog, specialisering og meritprogram) Dansksproget bachelorgrad: dansk er opfyldt
Engelsksproget bachelorgrad: kravet om Dansk A skal opfyldes
Alle specifikke adgangskrav er opfyldt
HA (jur.) - AU Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2016, 2017 eller 2018 opfylder alle specifikke adgangskrav
Erhvervsøkonomi, HA - AAU (uanset specialisering, undervisningssprog og meritprogram) Dansksproget bachelorgrad: dansk er opfyldt
Engelsksproget bachelorgrad: kravet om Dansk A skal opfyldes
Alle specifikke adgangskrav er opfyldt
Erhvervsøkonomi (HA) - RUC (uanset undervisningssprog og meritprogram) Dansksproget bachelorgrad: dansk er opfyldt
Engelsksproget bachelorgrad: kravet om Dansk A skal opfyldes
Alle specifikke adgangskrav er opfyldt
HDR - uanset uddannelsesinstitution Kravet om Dansk A skal opfyldes Opfylder de specifikke adgangskrav på betingelse af, at det særlige suppleringskursus bestås, inden 2. år af studiet påbegyndes
HDF - uanset uddannelsesinstitution Kravet om Dansk A skal opfyldes Opfylder de specifikke adgangskrav på betingelse af, at det særlige suppleringskursus bestås, inden 2. år af studiet påbegyndes


Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering


Du opfylder ikke alle de specifikke adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav
HA (jur.) - SDU Dansk er opfyldt Ansøgere optaget i 2016 eller 2017 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav
 • 5 ECTS-points i Regnskab og/eller økonomistyring

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

Ansøgere optaget i 2018 opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav
 • 5 ECTS-points i Regnskab og/eller økonomistyring
 • 2,5 ECTS-points i Finansiering

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.

HD 2. del - andet end HDR og HDF - uanset uddannelsesinstitution Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere skal opfylde følgende:
 • min. 4,5 i gennemsnit på HD 2. del
 • min. 7 i hovedopgave på HD 2. del
 • 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller økonomistyring (dette kan opfyldes af fag fra HD 2. del)
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret (dette kan opfyldes af fag fra HD 2. del)

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.


Uddannelser der ikke opfylder adgangskrav


Du opfylder ikke adgangskravene med dine obligatoriske fag og det er meget usandsynligt, at du vil kunne opfylde adgangskravene ved hjælp af valgfag og/eller suppleringsfag.

Bachelorgrad Sprogkrav Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i Finans
NB: Denne standardvurdering gælder kun for hele den 3,5-årige Professionsbachelor i Finans. Meritstuderende vurderes individuelt
Kravet om Dansk A skal opfyldes Ansøgere med denne uddannelse opfylder ikke nedenstående specifikke adgangskrav:
 • 15 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring
 • 7,5 ECTS-points i Finansiering
 • 7,5 ECTS-points i Strategi og/eller Organisation og/eller Ledelse
 • 15 ECTS-points i Mikro og/eller Makroøkonomi
 • 7,5 ECTS-points i Erhvervsret
 • 15 ECTS-points i samfundsvidenskabelig metode (herunder statistik/kvantitativ metode)

Alle obligatoriske fag er blevet taget i betragtning.
De specifikke adgangskrav kan kun dækkes af akademiske og forskningsbaseret fag på bachelorniveau.
NB: 7,5 ECTS-points i Regnskab og/eller Økonomistyring kan opfyldes af "Økonomistyring A+B" ("Ekstern Regnskab" + "Strategisk Økonomistyring")
7,5 ECTS-points i Finansiering kan opfyldes af "Finansielle Forretninger og rådgivning A+B"

 

Udvælgelseskriterier

Uddannelsen har et begrænset antal pladser.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, udvælges de kvalificerede ansøgere i forhold til en konkret helhedsvurdering af ansøgers uddannelsesbaggrund på bachelorniveau (herunder HD 2. del) med vægt på:

 • Karakterer fra bachelorgrad/HD 2. del
 • Relevante fag og karakterer inden for erhvervsret og regnskab/økonomistyring fra bachelorgrad/HD 2. del
 • Motivation som beskrevet i en motiveret ansøgning (læs mere nedenfor)
Motiveret ansøgning

Den motiverede ansøgning er en vigtig del af din ansøgning. Det er din mulighed for at gøre os opmærksom på de kvalifikationer, erfaringer og mål, du mener er relevante for cand.merc.aud. Og det er din mulighed for at skille dig ud blandt de hundredevis af ansøgninger, vi modtager.

Sørg for at besvare spørgsmålene nedenfor. Du må maks. bruge 2 sider i alt og du bestemmer selv, hvad du synes er mest relevant og hvad der kan udelades.

1. Fortæl os om dig selv

 • Beskriv dig selv i nogle få sætninger og fremhæv de karakteristika, som du synes er mest relevante for din ansøgning.
 • Hvad kan du bidrage med til kandidatuddannelsen ud fra din uddannelsesmæssige baggrund, din erhvervserfaring og faglige aktiviteter? Og hvordan skiller du dig ud?
  • Beskriv din faglighed fra din bacheloruddannelse og reflekter over, hvordan den er relevant for kandidatuddannelsen
  • Beskriv den erfaring fra frivilligt eller professionelt arbejde eller faglige aktiviteter, som er mest relevant for din ansøgning og reflekter over, hvordan du kan bruge den på kandidatuddannelsen

2. Fortæl os hvorfor du vil læse denne uddannelse på CBS

 • Hvorfor er du interesseret i dette akademiske område? Hvad er din faglige motivation for at tage en uddannelse inden for dette område
 • Hvorfor lige præcis denne uddannelse?
  • Hvad interesserer dig særligt fra beskrivelsen af uddannelsen? Er der nogle ord, der særligt fanger din opmærksomhed? Og hvorfor
  • Hvilke dele af uddannelsen synes du er særligt udfordrende? Og hvorfor? Har du nogle tanker om, hvordan du vil overkomme de udfordringer?
 • Hvorfor vil du gerne læse denne uddannelse på CBS i forhold til andre universiteter? Hvilke kriterier fik dig til at vælge at søge på CBS? 
 • Hvad vil du gøre, hvis du ikke bliver optaget på uddannelsen? Har du en plan B om f.eks. en anden uddannelse, andre universiteter, praktik eller arbejde?

3. Fortæl os om dine fremtidsplaner efter du er dimitteret fra CBS

 • Hvordan kunne du tænke dig at udvikle dig fagligt og professionelt? Og hvordan kan denne uddannelse hjælpe dig til at udvikle dig i den retning, du gerne vil?
 • Hvad er dine planer efter du har fået en kandidatgrad fra CBS? Skriv om dine konkrete karriereplaner og husk at redegøre for dine valg.


Den motiverede ansøgning må ikke fylde mere end to A4 sider og skal være på dansk (eller norsk eller svensk).

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik